GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

  • -

Szybkie linki

  • Rzeka
    Mroga
  • Zalew
    Mrożyczka
  • Wydarzenia
    miejskie

Kalendarz

Dziś jest:
 19 stycznia 2019

Wyszukiwanie

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja

Treść strony

Zasłużony dla Miasta Głowna

REGULAMIN
Nadania tytułu
„Zasłużony dla Miasta Głowna ”
 
§ 1
Tytuł „Zasłużony dla Miasta Głowna” nadaje w drodze uchwały Rada Miejska za działalność i zasługi  dla Miasta Głowna godne szczególnego uznania, osobom które stale bądź czasowo były lub są mieszkańcami Miasta Głowna.
§ 2
1.Tytuł nadaje się z okazji:
- Święta Konstytucji 3-ego Maja,
- Narodowego Święta Niepodległości  11 Listopada.
2. Wręczenia aktu nadania i odznaki dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tego wydarzenia.
§ 3
1.O nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Głowna” wnioskować mogą Radni Rady Miejskiej w Głownie, Burmistrz Głowna.
2.Z inicjatywą nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głowna” wystąpić mogą osoby fizyczne, prawne oraz organizacje społeczno – zawodowe i polityczne.
3.Zgłoszenie inicjatywy nadania tytułu nie zobowiązuje Radnych Rady Miejskiej w Głownie, a także Burmistrza Głowna do przedstawienia wniosku Radzie Miejskiej w Głownie.
§ 4
1.Tytuł i odznaka „Zasłużony dla Miasta Głowna” mogą być nadane pośmiertnie.
2.W przypadku nadania pośmiertnego, akt nadania tytułu i odznaka „Zasłużony dla Miasta Głowna” zostają przekazane na ręce najbliższej rodziny Nobilata.
3.W przypadku nie odnalezienia członków rodziny Nobilata  akt nadania tytułu  wraz z odznaką zostaną przekazane  do zbiorów Muzeum Regionalnego w Głownie. 
§ 5
Pisemny wniosek o nadanie tytułu i odznaki powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz imię ojca kandydata
2) datę i miejsce urodzenia
3) adres
4) uzasadnienie wniosku
5) dane wnioskującego
§ 6
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie:
1)przyjmuje wnioski o nadanie tytułu i odznaki „Zasłużony dla Miasta Głowna”,
2)przedkłada wnioski Radzie Miejskiej ,
3)prowadzi księgę Zasłużonych dla Miasta Głowna. 
§ 7
Wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Głowna”  składa się w dwóch  terminach:
1/ do 10 lutego – wręczenie  z okazji  Święta Konstytucji 3-ego Maja,
2/ do 10 sierpnia – wręczenie z okazji Narodowego Święta Niepodległości  11 Listopada.
§ 8
Komisje Rady Miejskiej wydają opinię w sprawie wniosku w terminie 30 dni od daty jego zgłoszenia.
§ 9
Przewodniczący Rady Miejskiej przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania tytułu.
§ 10
Koszty związane z nadaniem tytułu i odznaki pokrywane są ze środków budżetu Miasta Głowna.
§ 11
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. pozbawienia praw publicznych) Rada Miejska może pozbawić tytułu „Zasłużony dla Miasta Głowna” w trybie właściwym dla nadania tytułu.

 

Zasady i tryb nadawania oraz wręczania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głowna”

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
Fax. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008
 

 

Godziny otwarcia

 

pon - piąt: 08:00 - 16:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pon - piąt: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Urząd Miasta w Głownie 2019. Creative Commons - CC BY 3.0
Licznik odwiedzin: 14601

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Żałoba narodowa