GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 27 października 2020

Wyszukiwanie

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«październik 2020»
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.

Treść strony

Projekt budżetu na rok 2014

W piątek, 15 listopada 2013 r., a więc z wymaganym przepisami terminie Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek złożył w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz w Biurze Rady Miejskiej w Głownie, projekt budżetu na rok 2014.
 
Łączna kwota przyszłorocznych dochodów skalkulowana została na 33.761.824,43 zł, z czego dochody bieżące – na 31.862.728,03 zł, zaś dochody majątkowe – na 1.899.096,40 zł. Na te ostatnie składają się m.in. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.
 
Przy konstruowaniu projektu budżetu założono m.in. wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych w wys. 2,8% oraz brak wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników sfery budżetowej.
 
Łączna kwota wydatków na rok 2014 określona została w projekcie na 32.819.824,43 zł, z czego 31.862.728,03 zł stanowią wydatki bieżące, zaś 957.096,40 zł – wydatki majątkowe.
 
OŚWIATA NADAL PRIORYTETEM
 
Największe środki przeznacza się w projekcie budżetu na rok 2014 na funkcjonowanie głowieńskiej oświaty. To kwota 12.994.689,31 zł. Dodać należy, że planowana na rok 2014 część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta Głowna (tzn. ta część, którą miasto otrzyma z budżetu państwa) wynosi zaledwie 5.517.110 zł. Pozostałą kwotę Gmina Miasta Głowno będzie musiała pokryć własnymi dochodami - głównie z podatków lokalnych.
 
Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały w projekcie budżetu na rok 2014 na kwotę 4.247.199 zł; wydatki związane z przejętym przez gminę z mocy ustawy obowiązkiem zagospodarowania odpadów komunalnych – na kwotę 1.300.000 zł; zaś wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg – na kwotę 1.037.000 zł.
 
Projekt zakłada wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. m.in. z ich konserwacją, doraźną naprawą, akcją Zima, uzupełnianiem ubytków, malowaniem oznakowania, równaniem ulic gruntowych – na poziomie 600 tys. zł. Dodatkowo rezerwuje on pulę 245 tys. zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem powiatowym w Zgierzu.
 
W ramach wydatków związanych z ochroną zdrowia projekt zakłada wydatki związane z funduszem przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 220 tys. zł oraz rezerwuje on 55.000 zł na wypłatę dwóch rent zasądzonych za błędy lekarskie popełnione przez lekarzy zlikwidowanego SPZOZ oraz 245 tys. zł – jako zabezpieczenie z tytułu ewentualnego podwyższenia tych rent (należy się go spodziewać w związku z toczącym się postępowaniem sądowym w tej sprawie).  
 
Projekt budżetu na rok 2014 autorstwa Burmistrza Grzegorza Janeczka ma na celu przede wszystkim:
 
- zabezpieczenie funkcjonowania wszystkich placówek oświatowych tj. trzech szkół podstawowych, gimnazjum oraz trzech przedszkoli miejskich, jak również zabezpieczenie funkcjonowania MOPS, Urzędu Miejskiego, MOK, Biblioteki Miejskiej, MZK,
- zabezpieczenie środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (w roku 2014 jest to kwota 942.000 zł),
- oraz zabezpieczenie środków na dwa konieczne do realizacji zadania inwestycyjne i wpłatę składki na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura”, w którym – mimo niedawnej propozycji burmistrza – Rada Miejska w Głownie postanowiła ostatecznie nadal pozostać.
 
Burmistrz wpisał do projektu budżetu jedynie dwa konieczne zadania inwestycyjne:
 
1) budowę kanalizacji w ul. Fabrycznej z kwotą 400 tys. zł, która to inwestycja jest realizowana razem z sąsiednią gminą Dmosin ubiegającą się na ten cel o dofinansowanie zewnętrzne,
2) budowę szybu windowego zewnętrznego przy budynku przychodni Remedium w Głownie z kwotą 300 tys. zł. Realizacja tego zadania w roku 2014 jest bowiem niezbędna do uzyskania kontraktu z NFZ dla Centrum Medycznego Sp. z o.o. Brak szybu windowego, a co za tym idzie brak kontraktu w prostej linii prowadziłby do konieczności likwidacji spółki. Tymczasem utrzymanie działalność spółki przynajmniej przez pięć lat było jednym z kluczowych warunków uzyskania w roku 2011 dotacji rządowej na oddłużenie zlikwidowanego SPZOZ i ponad 22-milionowych obciążeń miasta Głowno z tego tytułu.
 
Burmistrz Grzegorz Janeczek podkreśla, iż realizacja tych koniecznych inwestycji oraz planowana spłata rat kapitałowych w roku 2014 będzie możliwa pod warunkiem uzyskania dochodów majątkowych w zaplanowanej wysokości 1.899.096,40 zł.
Wybór innych ewentualnych inwestycji, których koszt całkowity – według zgłoszonych propozycji – opiewa na kwotę ponad 56 mln zł, zostanie dokonany w porozumieniu i we współpracy z radnymi Rady Miejskiej w Głownie w ramach posiadanych, możliwych do wykorzystania na ten cel środków finansowych.
 
Burmistrz informuje jednocześnie, że dochody uzyskane w roku 2013 ze sprzedaży nieruchomości (a więc te, które mogą być przeznaczone na inwestycje czy np. na spłatę rat kredytów) wyniosły 8.824 tys. zł. Po uwzględnieniu tegorocznych wydatków inwestycyjnych (według aktualnego załącznika inwestycyjnego) i spłacie kredytów do dyspozycji pozostaje z tej puli 2.805 tys. zł. Pieniądze te - zgodnie z obowiązującymi przepisami – będą mogły zostać wprowadzone do przyszłorocznego budżetu jednak dopiero w roku 2014.
 
Propozycje zawarte w projekcie budżetu na rok 2014 poprzedzone zostały m.in. analizą aktualnych zobowiązań kredytowych miasta Głowna. Oto one:
 
OBCIĄŻENIA KREDYTOWE MIASTA GŁOWNA:
 
- kredyt zaciągnięty w roku 2005 na budowę Hali Sportowo-Widowiskowej w kwocie 4 mln 100 tys. zł, który spłacony zostanie do końca grudnia 2013 r. (ostatnia kwota przypadająca do spłaty w roku 2013 to 586 tys. zł).
 
- kredyt zaciągnięty w roku 2010 przez władze poprzedniej kadencji na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4 mln 230 tys. zł (będzie on spłacany do roku 2025, a do jego całkowitej spłaty pozostaje jeszcze 3 mln 430 tys. zł).
 
- kredyt zaciągnięty w roku 2012 na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3 mln 300 tys. zł (można było go uniknąć, gdyby Rada Miejska w Głownie wyraziła zgodę na sprzedaż prawa własności działki pod tzw. Galerię. Niestety trzykrotnie podejmowane przez Burmistrza Głowna próby przekonania radnych do słuszności tego posunięcia spełzły na niczym. W efekcie teren ten tylko oddano w wieczyste użytkowanie, czym pozbawiono budżet miejski 2,3 mln zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Kredyt ten będzie spłacany do roku 2017, a do całkowitej jego spłaty pozostało ok. 2 mln 750 tys. zł.).

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

Deklaracja dostępności

 

Dojazd

Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Urząd Miejski w Głownie 2020. Creative Commons - CC BY 3.0
Licznik odwiedzin: 6785

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.