Ogłoszenie naboru wniosków w związku wystąpieniem przymrozków na terenie Gminy Miasta Głowno

Ogłoszenie naboru wniosków w związku wystąpieniem przymrozków na terenie Gminy Miasta Głowno

Burmistrz Głowna informuje, o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Głownie ul. Norblina 1 pok. 17 do dnia 14 czerwca 2024 r. w godzinach pracy urzędu.

UWAGA! Do składanego wniosku rolnik dołącza wniosek o płatności bezpośrednie (wydruk z aplikacji eWniosekPlus) celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024. We wniosku o oszacowanie strat należy wpisać powierzchnię WSZYSTKICH działek (również tych, na których nie wystąpiła szkoda) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024r.)

Informacje w sprawie wniosków można uzyskać pod nr tel. 42 237 25 45 wew. 310.