GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 23 kwietnia 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Inne | 
 • 2013 | 
 • Nowy sposób naliczania podatku rolnego | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«kwiecień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Nowy sposób naliczania podatku rolnego

    Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmienił ustawę o podatku rolnym. Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 7 czerwca 2013 r. pod pozycją 660.Nowa ustawa wprowadza jedną istotną zmianę – zmianę sposobu obliczania średniej ceny skupu żyta branej do ustalania wymiaru podatku rolnego.
      Przypomnijmy, według dotychczasowej regulacji podatek ten, od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosił równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od pozostałych gruntów – równowartość 5 q żyta. Kwotę tę obliczano według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta publikowana była przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
      Żyto należy do produktów rolnych towarowych, co oznacza, że podlega wpływom gry rynkowej. Jego cena zależna jest od wielu czynników, np.: od poziomu zbiorów, wielkości zapasów, popytu wewnętrznego na cele spożywcze i paszowe, przepływów transgranicznych itp. Z komunikatów prezesa GUS wynika, że cena żyta w kolejnych latach zmieniała się dynamicznie. Czasami krótkotrwałe, lecz gwałtowne wahania rynkowych cen żyta wpływały znacząco na średnią cenę w trzech pierwszych kwartałach roku, a tym samym na wysokość podatku rolnego. Wystarczy spojrzeć na komunikaty GUS – cena skupu żyta w kolejnych latach wynosiła: 2007 r. – 58,29 zł; 2008 r. – 55,80 zł; 2009 r. – 34,10 zł; 2010 r. – 37,60 zł; 2011 r. – 74,18 zł; 2012 r. – 75,86 zł za 1 dt. Nietrudno obliczyć, że w roku podatkowym 2010 wymiar podatku rolnego był o 39% mniejszy niż w roku 2009. Z kolei, w roku 2012 podatek wzrósł aż o 97% w stosunku do roku 2011. Taka duża rozpiętość zmian wpływała niekorzystnie na obie strony systemu podatkowego w rolnictwie, na urzędy gmin i płatników podatku rolnego. Przychody gmin z podatku rolnego były niestabilne i podlegały dużym wahaniom. Gminom trudno było podejmować długookresowe plany działań finansowane, m.in., z podatku rolnego. Z drugiej strony podobnie – płatnicy podatku rolnego raz mogli cieszyć się spadkiem jego wysokości o 40%, ale innym razem przychodziło im płacić podatek niemal o 100% wyższy niż w roku poprzednim.
      Ten brak stabilizacji, a właściwie zamiar zapobiegania skutkom tak gwałtownych zmian wysokości podatku rolnego legł u podstaw projektu zmian ustawy o podatku rolnym.
W znowelizowanej ustawie przyjęto, iż teraz cena żyta, na podstawie której będzie ustalana wysokość podatku rolnego będzie brana z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Brzmi skomplikowanie, ale oznacza tyle, że do ustalania ceny żyta będą brane, tak jak dotychczas, trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego, ale dodatkowo jeszcze dwa lata poprzedzające te trzy kwartały. Dla przykładu, podatek rolny na 2014 rok zostanie ustalony na podstawie cen skupu żyta w trzech pierwszych kwartałach roku 2013 i w latach 2011-2012. Tak jak dotychczas, cenę tę będzie publikował prezes GUS w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
      Taki sposób ustalania cen skupu żyta wprowadza mechanizm buforowania gwałtownych zmian w wysokości podatku rolnego. Jak podają wnioskodawcy w uzasadnieniu do zmiany ustawy, w przytaczanym już przykładzie roku 2012 podatek rolny ustalony w nowy sposób wzrósłby tylko o 58%, a nie o 97%, jak to miało miejsce. Bez wątpienia jest to mechanizm stabilizujący dochody gmin i obciążenia podatkowe rolników w dłuższej perspektywie.
      Nowelizacja ustawy wejdzie w życie od 1 października 2013 r. i będzie mieć zastosowanie do ustalania wysokości podatku rolnego od roku 2014.
 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Zmiana organizacji pracy