Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku

  1. W terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. będą przyjmowane wnioski na użytki rolne i utrzymanie bydła, świń, owiec, kóz i koni wraz z fakturami VAT (lub ich kopia) stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
  2. W terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. będą przyjmowane wnioski na użytki rolne i utrzymanie bydła, świń, owiec, kóz i koni wraz z fakturami VAT (lub ich kopia) stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1 lutego  2024 r. do 31 lipca 2024 r.

W I terminie składania wniosków stawka zwrotu podatku wynosi:

  1. 1,46 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2023 r.do 31 stycznia 2024 r. na użytki rolne i utrzymywane bydło, utrzymywanie świni, owiec, kóz i koni.

                 Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  2. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.
  3. W przypadku hodowców bydła, świni, owiec, kóz, koni - dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) utrzymywanego przez posiadacza w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego (dokument wydawany przez kierownika powiatowego ARiMR).

Kwota zwrotu podatku akcyzowego będzie wypłacana w terminie:

1-30 kwietnia 2024 r.

1-31 października 2024 r

            Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne w Urzędzie Miejskim w Głownie ul. Norblina 1 pok. 17.

            Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1948).