ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2023 r.

Zwrot podatku akcyzowego w 2023 r.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2023 r.

  1. W terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. będą przyjmowane wnioski na użytki rolne i utrzymanie bydła wraz z fakturami VAT (lub ich kopia) stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

  2. W terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. będą przyjmowane wnioski na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie wraz z fakturami VAT (lub ich kopia) stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

W II terminie składania wniosków stawka zwrotu podatku wynosi:

  1. 2 zł1/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.- do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

  2. 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.- na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie;

  3. 2 zł2/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej lub wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.

  2. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu olejowego.

  3. W przypadku hodowców bydła, świnie, owce, kozy- dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) utrzymywanego przez posiadacza w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego. ( dokument wydawany przez kierownika powiatowego ARiMR).

  4. W przypadku hodowców koni oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego będzie wypłacana w terminie:

2 – 31 października 2023 r

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne na stronie internetowej www.glowno.pl w zakładce dla rolników.

Podstawa prawna-Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 356 z późn. zm.).

 

 

1Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

2Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON