Zwrot podatku akcyzowego w 2023 roku

Zwrot podatku akcyzowego w 2023 roku

Burmistrz Głowna informuje, że:

 1. w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. będą przyjmowane wnioski
  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
  w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
 2. w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. będą przyjmowane wnioski
  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosić będzie:

 132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 Wymagana dokumentacja:

 1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 2. faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego,
 3. w przypadku hodowców bydła - dokument zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła utrzymywanego przez posiadacza w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (dokument wydawany przez kierownika powiatowego ARiMR);

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

3-28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;

2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.