Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do udziału w Badaniu Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R), które będzie przeprowadzane w dniach od 13 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski.

Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy.

Szczegółowe informacje: link

  • Plakat informujący o Badaniu Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)