Pismo informacyjne o programie pomocy poszkodowanym rolnikom w 2021

Pismo informacyjne o programie pomocy poszkodowanym rolnikom w 2021

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1172 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym w § 13zp określone zostały zasady udzielania przez ARiMR pomocy finansowej dla producentów rolnych, którzy w gospodarstwach rolnych ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2021 r.  

Pełna treść pisma poniżej: