Lokalizacja: ul. Ułańska

Działka nr 656/1 obręb ewid. Głowno 13, położona w Głownie przy Ułańskiej 40o powierzchni 815 m2 – przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w funkcji podstawowej na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w funkcji uzupełniającej m.in. pod zabudowę usługową (na planszy planu teren oznaczony symbolem: „3MN”).

Działka nr 656/2 obręb ewid. Głowno 13, położona w Głownie przy Ułańskiej 42 - o powierzchni 900 m2 – przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w funkcji podstawowej na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w funkcji uzupełniającej m.in. pod zabudowę usługową (na planszy planu teren oznaczony symbolem: „3MN”).

Informacja o przetargu: https://glowno.bip.net.pl/?a=4017

  • 1
  • 2