GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 26 lipca 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2013 | 
 • Przetarg na naprawy dróg rozstrzygnięty | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«lipiec 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.

Treść strony

Przetarg na naprawy dróg rozstrzygnięty

We wtorek, 7 maja 2013 r. rozstrzygnięty został przetarg, w którego wyłonieni zostali wykonawcy napraw nawierzchni dróg na terenie miasta Głowna.
 
Naprawa dróg gruntowych
 
Oferty na naprawę nawierzchni dróg gruntowych złożyło 5 firm:
- Firma Handlowo-Usługowa „TALPA” Sławomir Kret z Kamienia z ceną 123.000 zł,
- Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe Kupczyk Grażyna z Uniejowa z ceną 71.340 zł,
- Firma SKIERGAZ Henryk Sałkowski z Mokrej Lewej z ceną 147.600 zł,
- Firma Transportowo-Usługowa „WOTEX” Wojciech Wacławski z Micina koło Krzyżanowa z ceną 63.960 zł,
- Firma ANDRO Anna Fijałkowska z Koluszek z ceną 147.600.
Wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe z Uniejowa z ceną 71.340,00zł. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę – 100 pkt w oparciu o jedyne obowiązujące kryterium „Cena”. Oferta firmy WOTEX z Micina została odrzucona i nie była w ogóle rozpatrywana z powodu nie złożenia przez tę firmę wyjaśnień dotyczących kwestii rażąco niskiej ceny.
 
Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni bitumicznej
 
Oferty przeprowadzenia napraw cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej złożyły dwie firmy:
- SKIERGAZ Henryk Sałkowski z Mokrej Lewej z ceną 34.440 zł oraz
- ANDRO Anna Fijałkowska z Koluszek z ceną 46.125 zł.
 Wybrana została oferta złożona przez SKIERGAZ z Lewej Mokrej z ceną 34.440 zł.
 

Sposób naprawy nawierzchni asfaltowych

- Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy obejmuje wykonanie następujących prac:
 • wyfrezowanie nawierzchni na określoną głębokość, pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej
  np. prostokąta,
 • usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,
 • usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
 • dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu.

 - Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni

Oczyszczone miejsca należy spryskać ( dno i boki ) szybkorozpadową emulsją kationową lub szybkoodparowującym asfaltem upłynnionym w ilości 0,3 – 0,5 kg /m2. Beton asfaltowy należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych.
Beton asfaltowy powinien być jednakowo spulchniony na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożony z pewnym nadmiarem, by po jego zagęszczeniu naprawiona powierzchni była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni . Różnice w poziomie naprawionego miejsca (łaty) i istniejącej nawierzchni, nie powinny być większe od 6 mm pomierzone pod (4m) łatą profilową lub pomiarową. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie.

Naprawa nawierzchni gruntowych

RÓWNANIE, PROFILOWANIE I WAŁOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH I TŁUCZNIOWYCH

1. Równanie i profilowanie dróg gminnych polega na skorygowaniu przekroju drogi
i wyrównaniu jej nierówności w celu poprawy komfortu ruchu kołowego i lepszego odwodnienia powierzchni drogi. Profilowanie przekroju drogi powinno być po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym poprzedzone skruszeniem (wzruszeniem) górnej warstwy nawierzchni na głębokość do 10cm. Profilowanie powinno zapewnić  pochylenie poprzeczne umożliwiające odpływ wody z nawierzchni równanej drogi  na pobocze i wynosić nie mniej niż 4%. Kierunek i rodzaj pochylenia (daszkowy lub poprzeczny) uzależnić należy od naturalnych warunków w terenie. Grunt lub kruszywo pozyskane w czasie profilowania należy w miarę możliwości wykorzystać do wywołania pochylenia nawierzchni drogi lub uzupełnienia ubytków drogi w innych miejscach. Równanie drogi należy wykonywać równiarkami samobieżnymi. Równanie dróg zaleca się wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest wilgotny, co ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju podłoża
i sposobu równania.

W czasie równania równiarka powinna:

 • wyrównywać wyboje materiałem otrzymanym przez ścięcie wygórowań, powstałych
  z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów lub będących wynikiem nierównomiernego zagęszczenia jezdni,
 • uformować profil drogi przez przesunięcie otrzymanego po ścięciu nawierzchni  materiału ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein.
 • przemieścić skruszone (wzruszone) górne warstwy nawierzchni drogi gruntowej
  w celu uformowania profilu drogi i przygotowania nawierzchni do wałowania.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia korzeni, kamieni, gruzu (powyżej średnicy 5 cm) itp. które mogą zostać wyrwane z nawierzchni profilowanych dróg. Zagęszczenie mechaniczne należy przeprowadzić  za pomocą walca drogowego statycznego o masie
min. 8 ton lub wibracyjnego. Zagęszczenie  obejmuje kilkakrotny przejazd walcem w celu uzyskania właściwego zagęszczenia nawierzchni. Należy przewidzieć (w zależności od wilgotności) wałowanie z polewaniem gruntu wodą. Przewidywana powierzchnia dróg do równania wynosi 40.000 m2 o średniej szerokości 5,50 m.

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.