GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 5 marca 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2013 | 
 • Rozstrzygnięcie konkursu na logo kampanii "Głowno. Rodzinna Re-Kreacja" | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«marzec 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.

Treść strony

Wyniki konkursu na logo kampanii "Głowno. Rodzinna Re-Kreacja"

Zapadł werdykt w sprawie wyboru projektu znaku graficznego (logo) kampanii promocyjnej pod hasłem "Głowno. Rodzinna Re-Kreacja".
 
W wymaganym Regulaminem Konkursu terminie (do 19 kwietnia 2013 r.) oraz formie swe prace nadesłało do Urzędu Miejskiego 9 autorów. Dostarczyli oni łącznie 20 projektów konkursowych. Dwóch autorów zgłosiło po jednym projekcie, jeden – dwa projekty, zaś 7 – po trzy projekty konkursowe.
 
26 kwietnia 2013 ich oceny dokonała powołana przez Burmistrza Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Burmistrza, Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W komisji pod przewodnictwem Sekretarza Miasta Jarosława Trojanowskiego zasiedli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie Grzegorz Szkup (członek), Rady Miejskiej w Głownie Dariusz Młynarczyk (członek), Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie Michał Wójcik (członek), Prorektor ASP w Łodzi prof. Mariusz Włodarczyk (członek), wykładowca ASP w Łodzi prof. Sławomir Iwański (członek), wykładowca ASP w Łodzi dr Monika Krygier (członek) oraz Renata Piechut – Machnicka – Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Głownie (członek).
 
Z uwagi na regulaminowy wymóg zachowania anonimowości autorów poszczególnych prac podczas ich oceniania przez Komisję Konkursową, nazwiska autorów projektów jeszcze przed posiedzeniem komisji zastąpione zostały numerami porządkowymi od 1 do 9. Poszczególnym projektom ich autorstwa zaś, przypisane zostały oznaczenia składające się z numeru autora i kolejnej litery alfabetu (w zależności od ilości zgłoszonych projektów – np. 1a, 1,b, 1c itd.). Dwóch autorów oznaczonych numerami 1 i 2 nie dopełniło obowiązku dostarczenia: opisu projektu – w przypadku autora nr 1 oraz braku wersji elektronicznej projektu – w przypadku autora nr 2. W związku z powyższym projekty oznaczone jako 1a, 1b i 2a nie spełniły wymogów Organizatora konkursu, aczkolwiek Komisja Konkursowa miała okazję je również obejrzeć.
 
Każdy z ośmiu członków Komisji miał możliwość punktowania poszczególnych projektów w skali od 1 do 5. Najwięcej , bo 37,5 pkt. na 40 możliwych do zdobycia uzyskał projekt oznaczony nr 3c – jak się później okazało, autorstwa Pani Ewy Mielęckiej.
W opinii specjalistów z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi projekt ten był jedynym najbliższym idei znaku graficznego, choć i on wymaga pewnych modyfikacji (są one zresztą zgodne z punktem V.2 Regulaminu Konkursu, w którym: Organizator zastrzega sobie prawo do zlecenia autorowi pracy nagrodzonej ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w ramach przyznanej nagrody). 
Projekt ten jest prosty, syntetyczny, łatwy do zapamiętania, łatwy do skalowania (co ma ogromne znaczenie zwłaszcza przy nadruku na małych powierzchniach, na których zbyt duża ilość detali staje się nieczytelna), budzi raczej przyjemne, pozytywne  skojarzenia, charakteryzuje się jasnym przekazem: dziecko - symbol rodziny, motyl – lekkość, beztroska łączące się z rekreacją i wypoczynkiem.
Reprezentanci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi zgodnie orzekli, że projekt ten jest jedynym, pod którym mogą się podpisać. Poziom konkursu ocenili jako niski. Większość pozostałych projektów Komisja uznała za zbyt ilustracyjne, zawierające zbyt dużo elementów, które w małej skali byłyby kompletnie nieczytelne lub też za projekty zbyt uniwersalne (jak projekt 9a), bardziej nadające się na plakat (jak projekt 9b), czy bardziej kojarzące się z jakimś wydarzeniem sportowym niż z wypoczynkiem i rekreacją rodzinną (5a, 5 b).
 
Zalecenia Komisji Konkursowej wobec najlepiej ocenionego projektu:
- konieczna likwidacja łącznika w postaci roześmianej buźki w napisie Re-Kreacja,
- stworzenie i przedstawienie innych wariantów kolorystycznych oraz zaproponowanie innych czcionek.
- stworzenie i przedstawienie księgi znaku ze wskazaniami, jak i gdzie znak stosować.
 
Liczba punktów przyznanych poszczególnym projektom:
1a – 3 pkt., 1b – 2 pkt.,
2a – 2 pkt.
3a – 3 pkt., 3b – 6,5 pkt., 3c – 37,5 pkt.
4a – 8,5 pkt.
5a – 5 pkt., 5b – 6 pkt., 5c – 3 pkt.
6a – 2 pkt.
7a – 2 pkt., 7b – 3 pkt., 7c – 2 pkt.
8a – 2 pkt., 8b – 2 pkt., 8c – 2 pkt.
9a – 10 pkt., 9b – 12 pkt., 9c – 3 pkt.
 
Ostatecznie do miana zwycięskiego projektu - jednak pod warunkiem koniecznych modyfikacji w zakresie kolorystyki i liternictwa - Komisja Konkursowa rekomendowała Organizatorowi Konkursu tj. Burmistrzowi Głowna projekt nr 3c autorstwa Pani Ewy Mielęckiej. Burmistrz ten wybór zaakceptował.
 
Autorka zwycięskiego projektu została już poproszona o dokonanie modyfikacji wskazanych przez Komisję Konkursową i dopiero po ich wprowadzeniu (część alternatywnych propozycji już prezentujemy) podpisana zostanie stosowna umowa o przeniesieniu praw autorskich, która będzie jednocześnie podstawą do wypłaty nagrody w wys. 2 tys. zł brutto.
 
Ewa Mielęcka ma 30 lat. Urodziła się w Głownie i spędziła tu 19 lat swojego życia. W 2001 r. postanowiła przeprowadzić się do Londynu, gdzie nadal mieszka i pracuje. Z wykształcenia Pani Ewa jest grafikiem, ukończyła grafikę (Graphic and Media Design) na University of the Arts w Londynie. Po ukończeniu studiów pracowała jako grafik. Zajmowała się projektowaniem materiałów promocyjnych. Obecnie zajmuje się grafiką jako "wolny strzelec", a ponadto pracuje dla organizacji charytatywnej Outward, która zajmuje się promowaniem niezależności ludzi niepełnosprawnych. Ma trzy pasje. Są to: psychologia, sztuka i fotografia, dlatego próbuje połączyć te rzeczy w swym życiu. Chociaż w Londynie czuje się jak w domu, wraz z mężem, który pochodzi z Południowej Afryki, postanowiła przeprowadzić się w niedalekiej przyszłości do słonecznej Portugalii.
 

 

Zwycięski projekt:

 • -
  Projekt, który uzyskał najwięcej, bo 37,5 pkt. (przed zalecaną modyfikacją czcionki i kolorystyki)
 • -
  Zwycięski projekt 3c w wersji czarno-białej
 • -
  propozycje alternatywnych czcionek
 • -
  propozycje alternatywnej kolorystyki

Pozostałe projekty konkursowe:

 • -
  projekt 1a - 3 pkt. (Zgierz)
 • -
 • -
  projekt 1b - 2 pkt. (Zgierz)
 • -
 • -
  projekt 2a - 2 pkt. (Głowno)
 • -
 • -
  projekt 3a - 3 pkt. (Głowno/Londyn)
 • -
 • -
  projekt 3b - 6,5 pkt. (Głowno/Londyn)
 • -
 • -
  projekt 4a - 8,5 pkt. (Głowno)
 • -
 • -
  projekt 5a - 5 pkt. (Łódź)
 • -
 • -
  projekt 5b - 6 pkt. (Łódź)
 • -
 • -
  projekt 5c - 3 pkt. (Łódź)
 • -
 • -
  projekt 6a - 2 pkt. (Leszno)
 • -
 • -
  projekt 7a - 2 pkt. (Łódź)
 • -
 • -
  projekt 7b - 3 pkt. (Łódź)
 • -
 • -
  projekt 7c - 2 pkt. (Łódź)
 • -
 • -
  projekt 8a - 2 pkt. (Głowno)
 • -
 • -
  projekt 8b - 2 pkt. (Głowno)
 • -
 • -
  projekt 8c - 2 pkt. (Głowno)
 • -
 • -
  projekt 9a - 10 pkt. (Głowno)
 • -
 • -
  projekt 9b - 12 pkt. (Głowno)
 • -
 • -
  projekt 9c - 3 pkt. (Głowno)
 • -

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Zmiana organizacji pracy