Apel do hodowców drobiu dot. przeciwdziałania ptasiej grypie

Apel do hodowców drobiu dot. przeciwdziałania ptasiej grypie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu apeluje do hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego należą:

  • pozostawianie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
  • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
  • karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
  • stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

W przypadku gdy Hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, takie jak:

  • zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj" (jaja pozbawione skorup),
  • objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów

powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki opiekującego się fermą lub gospodarstwem, lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu.  

  • Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu
  • Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu ws...