Lokalizacja: ul. Czackiego 10

Teren inwestycyjny położony przy ul. Czackiego 10


Działka nr 163/13

Powierzchnia terenu: 0,6830 ha.

Przeznaczenie terenu: cele przemysłowe, bazy, składy, zakłady produkcyjne i usługi drobnej wytwórczości.
Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, telekomunikacja.

Bliższych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 42 719-11-42 w. 810, email: padamczyk@glowno.pl

 

Działka nr 163/12

Powierzchnia terenu: 0,5898 ha.

Przeznaczenie terenu: cele przemysłowe, bazy, składy, zakłady produkcyjne i usługi drobnej wytwórczości.
Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, telekomunikacja.

Bliższych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 42 719-11-42 w. 810, email: padamczyk@glowno.pl

 

  • -