Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu

Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu

Pismo z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu pilotażowego pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”.