Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów

Wysokość stawki podatku reguluje uchwała Rady Miejskiej w Głownie Nr XV/101/07 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Stawka roczna opłaty wynosi 30,00 zł od jednego psa oraz 20,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

Opłata od posiadania psów  płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Informacje:

Danuta Murawska
tel. 42 719 11 15 w. 650
email: dmurawska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Konto do wpłat: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008