Sekretarz Miasta

Sekretarz Miasta Głowna

Magdalena Piotrowska
 
Urząd Miejski w Głownie
95-015 Głowno
ul. Norblina 1 pokój 4
tel. 42 719 11 51

Sekretarz sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
Referat Organizacyjno-Administracyjny;
Referat ds. Obsługi Rady Miejskiej;
Referat Strategii i Planowania.