GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 21 października 2020

Wyszukiwanie

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«październik 2020»
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.

Treść strony

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Głownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej miasta, prowadzonej przez Urząd Miejski w Głownie.

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-10-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
•    część plików nie jest dostępna cyfrowo,
•    brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
•    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
•    filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Arkadiusz Głowacki, adres poczty elektronicznej: aglowacki@glowno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 719 11 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Młynarskiej 15
1)  Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Młynarskiej.
2)  Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
3)  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome  i słabowidzące.
4)  Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
5)  W budynku nie ma windy.
6)  Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
7)  Toaleta nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
8)  Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
9)  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
10)  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
11)  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
12) Istnieje możliwość skorzystania przez osoby głuche z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Kontakt:  Magdalena Szczerba, ul. Norblina 1 pok. 10, e-mail: mszczerba@glowno.pl.

Budynek Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Dworskiej 4
1)  Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Dworskiej.
2)  Do wejścia prowadzą  schody - brak możliwości wjazdu do budynku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
3)  Przy schodach do budynku znajduje się domofon umożliwiający przywołanie pracownika urzędu.
4)  Nad wejściem nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
5)  Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
6)  W budynku nie ma windy.
7)  Toaleta nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
8)  Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
9)  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
10)  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
11) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
12) Istnieje możliwość skorzystania przez osoby głuche z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Kontakt:  Magdalena Szczerba, ul. Norblina 1 pok. 10, e-mail: mszczerba@glowno.pl

Budynek Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Norblina 1
1) Do budynku prowadzi 1 wejście:  od ul. Norblina.
2) Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
3) Nad wejściem nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
4) Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
5) W budynku na parterze przy wejściu znajduje się platforma przyschodowa.
6) Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze.
7) Toaleta nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
8) Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
9) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
10) W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
11) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
12) Istnieje możliwość skorzystania przez osoby głuche z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Kontakt:  Magdalena Szczerba, ul. Norblina 1 pok. 10, e-mail: mszczerba@glowno.pl

 

« wstecz

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

Deklaracja dostępności

 

Dojazd

Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Urząd Miejski w Głownie 2020. Creative Commons - CC BY 3.0
Licznik odwiedzin: 1556

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.