GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 17 października 2017

Wyszukiwanie

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«październik 2017»
P W Ś C P S N
dzień: 1
2 3 4 5 6 7 dzień: 8
9 dzień: 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
    MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
    Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
  • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR  JESIENI”
    WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
    W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
  • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
    MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
    To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
  • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
    CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
    W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
  • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
    MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
    To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Zarządzanie kryzysowe

Na podstawie art. 19 ust. 4, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1166), Burmistrz Głowna swoim zarządzeniem nr 29/2014  z  dnia  3 marca  2014 r.  powołał Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Głownie mieści się w  siedzibie w budynku OSP ul. Złota 1, telefon (042) 719-10-08, fax (042) 719-10-08, e-mail: mzr@glowno.pl

  1. Skład Zespołu:

    1. Przewodniczący Zespołu – Burmistrz Głowna;

    2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Zastępca  Burmistrza Głowna ,

    3. Osoby wchodzące w skład Zespołu:

  • Sekretarz Miasta Głowna;

  • Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich;

  • Inspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;

  • Inspektor ds. działalności gospodarczej i OC;

  • Komendant Komisariatu Policji w Głownie;

  • Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie;

    1. Inne osoby powołane przez Burmistrza Głowna, w zależności od specyfiki zagrożenia lub zakresu omawianej tematyki:

  • osoby powołane spośród pracowników Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych lub jednostek pomocniczych,

  • pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek Burmistrza,

  • przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych lub inne osoby zaproszone przez Burmistrza.

  1. Zespół stanowi organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza w zakresie planowania działań mających na celu ochronę ludności oraz zapobiegania skutkom zaistniałych sytuacji kryzysowych. Realizuje zadania w czterech fazach:

  1. w fazie zapobiegania podejmuje działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowej albo w znacznym stopniu ograniczają jej skutki,

  2. w fazie przygotowania podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów reagowania na czas wystąpienia sytuacji kryzysowej, a także działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania,

  3. w fazie reagowania podejmuje działania polegające na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń,

  4. w fazie odbudowy podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania gminy infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody.

    1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

      1. prognozowanie zagrożeń na terenie Miasta Głowna,

      2. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne,

      3. przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie zarządzania kryzysowego,

      4. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem,

      5. opiniowanie miejskiego planu zarządzania kryzysowego;

      6. opiniowanie systemu ochrony infrastruktury krytycznej niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania administracji Miasta Głowna.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
Fax. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat_um@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/Skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008
 

 

Godziny otwarcia

 

pon - piąt: 08:00 - 16:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pon - piąt: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Urząd Miasta w Głownie 2017. Creative Commons - CC BY 3.0
Licznik odwiedzin: 3393

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.