GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 24 kwietnia 2018

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«kwiecień 2018»
P W Ś C P S N
1
2 dzień: 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 dzień: 17 18 19 dzień: 20 21 22
23 24 25 dzień: 26 27 28 29
30
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Regulamin przyznawania Patronatu Burmistrza Głowna

Rozdział I
Zasady przyznawania Patronatu Burmistrza Głowna
§ 1.
Prawo przyznania patronatu Burmistrza Głowna, jako wyróżnień podkreślających szczególny charakter imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie Gminy Miasta Głowno przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Głowna.
§ 2.
Kryteria przyznawania wyróżnień:
1. Patronat Burmistrza Głowna może być przyznany imprezom lub wydarzeniom o zasięgu miedzygminnym lub regionalnym.
2. W uzasadnionych sytuacjach Burmistrz może zadecydować o przyznaniu Patronatu Burmistrza Głowna imprezom lub wydarzeniom, o innym zasięgu niż w § 2 ust.1.
§ 3.
Przyznanie Patronatu Burmistrza Głowna odbywa się w oparciu o opinię merytoryczną właściwego Kierownika Referatu Urzędu Miejskiego w Głownie na temat organizowanej imprezy lub wydarzenia.
§ 4.
Patronat jest wyróżnieniem honorowym.
§ 5.
Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
§ 6.
Informacja o przyznaniu Patronatu Burmistrza Głowna zamieszczana jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie.
Rozdział II
Uprawnieni do wnioskowania o przyznanie Patronatu Burmistrza Głowna
§ 7. 
Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Burmistrza Głowna w imprezie lub wydarzeniu występuje organizator.
§ 8.
Wniosek o którym mowa w § 7. składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie Urzędu Miejskiego w Głownie: www.glowno.pl lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głownie ul. Młynarska 15 pok. Nr 6. Wzór wniosku o przyznaniu Patronatu Burmistrza Głowna stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§9.
1. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Burmistrza Głowna nie może być  krótszy niż 4 tygodnie przed planowana datą organizacji imprezy lub wydarzenia.
2. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w § 9 ust. 1.

Rozdział III
Procedura Patronatu Burmistrza Głowna
§ 10.
1. Organizator zwraca się do Burmistrza Głowna z wnioskiem o przyznanie patronatu Burmistrza Głowna dla danej imprezy lub wydarzenia.
2. Wniosek powinien być dostarczony do Urzędu Miejskiego w Głownie osobiście lub pocztą na adres Urzędu: Młynarska 15, 95-015 Głowno.
§ 11.
1. Złożony wniosek o przyznanie patronatu Burmistrza Głowna, jest  kierowany do właściwego Kierownika Referatu Urzędu Miejskiego w celu wydania opinii merytorycznej  w sprawie zasadności przyznania Patronatu.
2. Wydanie opinii następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
§ 12. 
1. Po otrzymaniu opinii właściwego Kierownika,  wniosek kierowany jest do Burmistrza Głowna.
2. O przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu Wnioskodawca informowany jest w ciągu 20 dni od daty złożenia wniosku.
3. Odmowa przyznania Patronatu Burmistrza Głowna nie wymaga uzasadnienia.
§13.
1. Przyznanie Patronatu Burmistrza Głowna stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia sprawozdania z przebiegu imprezy lub wydarzenia.
2. Organizator zobowiązany jest złożyć sprawozdanie w formie pisemnej i elektronicznej  wraz ze zdjęciami z przebiegu imprezy lub wydarzenia  w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głownie w ciągu 5 dni od zakończenia imprezy lub wydarzenia.
3. Wzór sprawozdania składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie Urzędu Miejskiego w Głownie: www.glowno.pl lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  Głownie. Wzór sprawozdania z przebiegu imprezy lub wydarzenia objętego Patronatem Burmistrza Głowna stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§ 14.
Ewidencję złożonych wniosków o przyznanie Patronatu Burmistrza Głowna  i sprawozdań z imprez lub wydarzeń objętych Patronatem prowadzi Sekretariat Urzędu Miejskiego w Głownie.
§ 15.
1. Organizator imprezy lub wydarzenia, którym został objęty Patronat Burmistrza Głowna zobowiązany jest do poinformowania uczestników o przyznanym wyróżnieniu.
2. Organizator imprezy lub wydarzenia, którym został objęty Patronat Burmistrza Głowna zobowiązany jest do umieszczenia informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych
3. Podczas trwania imprezy lub wydarzenia, którym przyznany został Patronat Burmistrza Głowna, organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Gminy Miasta Głowno w widocznym miejscu.
§ 16. 
Nie wywiązanie się ze zobowiązań zawartych w § 13 i 14 stanowić może podstawę do odmowy przyznania organizatorowi imprezy lub wydarzenia Patronatu Burmistrza Głowna w przyszłości.
Rozdział IV
Odebranie Patronatu Burmistrza Głowna
§ 17. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Głowna może w oparciu o opinię właściwego Kierownika Referatu Urzędu Miejskiego w Głownie odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie. O odebraniu Patronatu organizator informowany jest niezwłocznie.
§ 18.
Odebranie Patronatu Burmistrza Głowna nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia.

Dokumenty do pobrania:

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
Fax. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat_um@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008
 

 

Godziny otwarcia

 

pon - piąt: 08:00 - 16:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pon - piąt: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Urząd Miasta w Głownie 2018. Creative Commons - CC BY 3.0
Licznik odwiedzin: 10122

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.