GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 28 lipca 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«lipiec 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.

Treść strony

Informacja dot. odpowiedzi udzielonych na pytania zadane w poprzednich latach

Szanowni Państwo,

Wszystkie odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem zakładki "Zapytaj Burmistrza" od momentu jej uruchomienia do końca roku 2014 dostępne są w folderach: Rok 2012, Rok 2013, Rok 2014, Rok 2015, Rok 2016, Rok 2017, Rok 2018, Rok 2019, Rok 2020

Odpowiedzi Burmistrza na zadane pytania - rok 2021

Pytanie: „mam pytanie dotyczące kontenera na śmieci, który notorycznie stoi na chodniku, przed bramą cmentarza parafialnego (od strony skrzyżowania ul. Rynkowskiego i ul. Łódzkiej). Wcześniej stał on na terenie cmentarza, ale został wstawiony, a zajmowane miejsce zostało sprzedane pod grobowiec. Kontener stoi na chodniku, niejednokrotnie przepełniony, więc śmieci są wyrzucane obok niego. To raczej kiepska wizytówka przy wjeździe do naszego miasta. Chodnik należy do miasta, więc zakładam, że to miasto może zdecydować, czy ma prawo tam stać, czy nie. Rozumiem, że konieczny jest jakiś pojemnik, ale czy nie można go umiejscowić w innym miejscu? Np. postawić zabudowę ze ściany obok parkanu i tak „schować” kontener?
 
Odp. Burmistrza:
Szanowna Pani,
w odpowiedzi na pytanie dotyczące kontenera na odpady, informuję, iż wskazane przez Panią miejsce jego lokalizacji (chodnik przy wejściu na cmentarz) nie jest własnością Gminy Miasta Głowno i znajduje się w pasie drogowym drogi krajowej nr 14. Miasto nie jest więc uprawnione do dysponowania tym terenem. Z informacji uzyskanych od osób zajmujących się, na zlecenie właściciela cmentarza, sprawami porządkowymi, wynika, iż przedmiotowy kontener został postawiony na okres świąteczny, z uwagi na planowaną większą ilość odpadów. Został już ponadto usunięty ze wskazanej przez Panią lokalizacji (co potwierdziła wizja lokalna pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie).
Z uwagi na fakt, iż teren przy ogrodzeniu cmentarza nie jest własnością miasta i pozostaje on administrowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, każda lokalizacja jakiegokolwiek urządzenia lub rzeczy w pasie drogowym drogi krajowej nr 14 wymaga zezwolenia tego podmiotu. Ponadto informuję, że właściciel cmentarza ma podpisaną indywidualną umowę z odbiorcą nieczystości stałych.
 
20.04.2021

Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu. Kto jest patronem ulicy Dąbrowskiego? Według spisu ulic jest to Jarosław Dąbrowski natomiast na tablicach od zawsze jest Henryk Dąbrowski. Kiedy została nadana nazwa ulicy Dąbrowskiego? Czy kiedykolwiek zmieniano jej patrona? Czy przypisanie Jarosława nie jest błędem jakiegoś urzędnika który jest powielany od wielu lat?

Odp. Burmistrza:

Szanowny Panie,

Patronem ulicy, o której mowa w Pana zapytaniu jest generał Jarosław Dąbrowski urodzony 13 listopada 1836 roku w Żytomierzu – polski działacz niepodległościowy i rewolucjonista, autor opracowania planu powstania styczniowego 1863 roku. W 1862 roku został aresztowany przez władze carskie i skazany na katorgę. Zbiegł z transportu na Sybir i wyemigrował do Francji, gdzie został później naczelnym dowódcą wojsk Komuny Paryskiej w 1871 roku. Zginął dnia 23 maja 1871 roku podczas walk na barykadach tej rewolucji.

Określona powyżej oficjalna nazwa tej ulicy figuruje w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze jednostek podziału terytorialnego, miejscowości i ulic: ,,TERYT” a także w rejestrze ,,PESEL”.

Ponadto, określona powyżej nazwa ulicy została potwierdzona Uchwałą NR LVII/383/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni nazw ulic na obszarze miasta Głowno.

Niestety nie udało się ustalić źródłowego dokumentu nadania nazwy tej ulicy, ponieważ podczas przeszukania dokumentów archiwalnych nie natrafiono na ślad jakiegokolwiek dokumentu nadania nazwy tej ulicy jak również wielu innych ulic w mieście Głownie.

Należy przypuszczać, że nazwy tych ulic zostały nadane przez były Zarząd Miejski w Głownie w latach 1945 – 1950, kiedy to w 1950 roku przeprowadzono reformę administracyjną kraju, w wyniku której ówczesna władza zlikwidowała samorząd terytorialny
i wprowadziła jednolity system władzy państwowej.

Jeśli chodzi o tablicę z błędną nazwą ulicy (Henryka Dąbrowskiego) – należy przypuszczać, że w trudnej do ustalenia przeszłości (forma tablicy wskazuje, że było to kilkadziesiąt lat temu) dokonano pomyłkowego zainstalowania na ogrodzeniu jednej z posesji położonej przy tej ulicy. Tablica z błędną nazwą ulicy została zdemontowana.

Gwoli ścisłości - należy zauważyć, że twórcą Legionów Polskich we Włoszech był generał Jan Henryk Dąbrowski.


01.04.2021


Pytanie: Miasto Głowno planuje przystąpić do konkursu w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne Źródła Energii, który ma być ogłoszony przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Niestety z uwagi na pandemię COVID – 19 ogłoszenie konkursu jest wstrzymane. Dlatego chciałbym spytać Pana Burmistrza czy coś więcej wiadomo w temacie wznowienia konkursu na dotacje na Odnawialne źródła energii ?? (MONTAŻ FOTOWOLTAIKI). Pozdrawiam

Odp. Burmistrza:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Łódzkiego przewiduje ogłoszenie konkursu w I kwartale 2021 r. (na chwilę obecną jeszcze nie został ogłoszony).
       W związku z powyższym, w miesiącu marcu 2021 r. będzie ogłoszony nabór deklaracji udziału w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno. Jego celem będzie uzyskanie informacji o osobach zainteresowanych udziałem w powyższym projekcie. Ogłoszenie o naborze będzie zamieszczone na stronie www.glowno.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie i na innych nośnikach. 
       Po ogłoszeniu konkursu przez Zarząd Województwa Łódzkiego, osoby, które złożą deklaracje udziału w projekcie będą informowane o konieczności zawarcia umów użyczenia z Gminą Miasta Głowno części nieruchomości (np. część dachu, elewacji). Zawarcie powyższych umów ma na celu uzyskanie przez Gminę Miasta Głowno tytułu prawnego do nieruchomości na cele realizacji ww. projektu.

09.03.2021


Pytanie:  Szanowny Panie Burmistrzu, chciałbym ponowić zapytanie o wyrównanie i utwardzenie ulicy Kamińskiego. W lutym 2020 podniosłem już tę kwestię. W odpowiedzi otrzymałem następującą informację: „Nawierzchnia w ulicy Aleksandra Kamińskiego będzie poprawiona poprzez jej wyrównanie i uzupełnienie większych zadoleń tłuczniem kamiennym przez Miejski Zakład Komunalny, któremu przekazaliśmy tą informację.” Jednak z przykrością stwierdzam, że do tej pory nic takiego nie miało miejsca - minął już prawie rok. Jeżdżenie ulicą jest uciążliwe, szczególnie w porach deszczowych. Czy byłaby możliwość jej wyrównania i utwardzenia w najbliższym czasie? Pozdrawiam.

Odp. Burmistrza:

Wszystkie nawierzchnie dróg gruntowych, które znajdują się na terenie miasta (w tym ulica Kamińskiego) będą równane i wałowane przez Miejski Zakład Komunalny w Głownie po zakończeniu okresu zimowego. Proszę zauważyć, że przy kilku posesjach położonych przy ul. Kamińskiego prowadzone są prace budowlane, co powoduje niszczenie ulicy przez jeżdżący tam sprzęt. MZK poinformował, że ostatnie równanie równiarką w miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku i nie było od tego czasu sygnałów od mieszkańców, by należało je wykonać po raz kolejny. W razie potrzeby proszę na bieżąco kontaktować się w tej sprawie z Miejskim Zakładem Komunalnym.

 

20.01.2021

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.