GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 28 lipca 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2017 | 
 • Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Głownie - jednogośna decyzja utrzymująca trzy szkoły podstawowe i wygaszająca gimnazjum | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«lipiec 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.

Treść strony

Z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głownie – jednogłośna decyzja utrzymująca trzy szkoły podstawowe i wygaszająca gimnazjum

15 lutego 2017 r. na nadzwyczajnej sesji Rada Miejska w Głownie jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
Głosowanie w tym temacie poprzedziło omówienie projektu uchwały i dyskusja na posiedzeniu połączonych komisji miejskich – oświatowej i budżetowej, które odbyło się przed sesją. Przypomnijmy, że o skutkach reformy oświaty dla samorządu, uczniów i nauczycieli głowieńskich szkół Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek mówił wcześniej również podczas posiedzeń komisji oświaty, w których uczestniczyli m.in. nauczyciele miejskich szkól podstawowych i gimnazjum, a także przedstawiciele związków zawodowych. 

Podjęta przez Radę Miejską uchwała określa:
1) plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno, a także granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno na okres od dnia 
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2) plan sieci prowadzonego przez Gminę Miasta Głowno gimnazjum i klas dotychczasowych gimnazjum oraz granice obwodu gimnazjum i klas dotychczasowych gimnazjum prowadzonego przez Gminę Miasta Głowno na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
3) projekt planu sieci ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno, a także granice obwodów ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno od dnia 1 września 2019 r. 


W trakcie prac nad przystosowaniem struktury szkół w Gminie Miasta Głowna do zmian w oświacie rozpatrywano wszystkie rozwiązania prawne, które dopuszcza ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe. Zgodnie z jej art. 117 i 118, z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. W konsekwencji, zgodnie z art. 127 w/w ustawy z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w następnych latach klasę II i III dotychczasowych gimnazjów. 

Przeprowadzone analizy wskazały w sposób jednoznaczny, że najbardziej zasadną i racjonalną opcją w przypadku Gminy Miasta Głowno, jest funkcjonowanie trzech szkół podstawowych oraz zakończenie działalności jedynego miejskiego gimnazjum. 


Najważniejsze dobro dziecka


Głównym założeniem było wypracowanie rozwiązań jak najmniej negatywnie odczuwanych przez młodzież, dzieci i rodziców. Dobro dzieci stanowiło podstawę wszystkich rozważań i decyzji. W zakresie dotyczącym nauczycieli zakładano, by wprowadzane zmiany pozwalały utrzymać zatrudnienie na możliwie największym poziomie. 


W Urzędzie Miejskim zebrano i przeanalizowano dane celem określenia potencjalnej liczby uczniów oraz ilości oddziałów szkolnych w dotychczasowych obwodach istniejących trzech szkół podstawowych (oraz nieznacznie skorygowanych obwodach SP1 i SP3) na okres od roku szkolnego 2016/2017 do roku szkolnego 2022/2023, z podziałem na miejsce zamieszkania każdego ucznia (ze szczegółowością do konkretnej ulicy) oraz według roczników (dane urodzin do listopada 2016 r.). 


Takiego samego zabiegu dokonano dla wariantu istnienia czterech szkół podstawowych z odtworzonym obwodem dawnej SP4 (skutkującym jednocześnie znaczącym zmniejszeniem obwodów SP1 i SP2), funkcjonującej jednak w okresie, kiedy liczba dzieci w całym mieście w wieku szkolnym była niemalże dwukrotnie wyższa od obecnej. 


Trzy podstawówki pomieszczą uczniów bez zmianowości


Z przeprowadzonych analiz wynika jednoznacznie, że liczba trzech szkół podstawowych w zupełności wystarcza dla realizacji zadań oświatowych. Dyrektorzy szkół zapewnili, że ich placówki pomieszczą zakładaną liczbę uczniów i oddziałów klasowych oraz, że nie zaistnieje obawa zmianowości. Dane wskazują, że w całym Głownie przy trzech szkołach liczba oddziałów klasowych będzie nawet większa, niż przyjmując hipotetycznie istnienie czterech szkół podstawowych. 


Czwarta szkoła podstawowa tylko kosztem

pozostałych podstawówek i z przymusową rejonizacją


Należy zauważyć iluzoryczność realnej możliwości jednorazowego „zapełnienia” ewentualnej czwartej szkoły. W praktyce musiałoby się to wiązać z naruszeniem dobra dziecka i praw jego rodziców poprzez „wyrywanie” dzieci z dobrze znanego im i przyjaznego środowiska wychowawczego i  koleżeńskiego oraz z zastosowaniem przymusu administracyjnego i przenoszeniem uczniów poszczególnych klas SP1 i SP2 do ewentualnie nowo formowanej SP4. Na takie działania nie ma zgody władz samorządowych. Dodatkowym negatywnym skutkiem takich kroków byłby ponadto spadek ilości uczniów, a co się z tym wiąże również liczby oddziałów szkolnych w SP1 i SP2 (o 1/3). Taka sytuacja zaś wpłynęłaby w sposób znaczący na spadek ogólnej liczby godzin lekcyjnych w obu tych szkołach, czego skutkiem w najlepszym wypadku byłoby drastyczne obniżenie przydziału godzin lekcyjnych dla zatrudnionych w nich nauczycieli, a w najgorszym wypadku – konieczność zwolnień. Co istotne, mimo zorganizowania ewentualnej SP4 i przejęcia przez nią nauczycieli dotychczasowego gimnazjum podobny problem w zakresie zbyt małej dla nich liczby godzin odpowiednich przedmiotów, wystąpiłby również w tej placówce. 


Przyjęta przez Radę Miejską uchwała koryguje nieznacznie obwody ośmioletnich szkół podstawowych.

Ulice: Pl. Kazimierza, Błotna, Fryderyka Chopina, Dolna, Grunwaldzka, Marcina Kasprzaka, część ul. Kolejowej, Bolesława Limanowskiego, Mała, Gabriela Narutowicza, Stefana Okrzei, Partyzantów, Piątkowska, Prosta, Północna, Rybacka, Swoboda, Śląska, Wilcza, Wodna, Zakopiańska należące dotychczas do obwodu SP3, zostały włączone do obwodu SP1. Jest to zabieg urealniający stan faktyczny, bowiem uczniowie w/w ulic mimo przynależności do obwodu SP3, uczęszczają teraz do SP1. 


Budynek gimnazjum na miejskie cele edukacyjne i publiczne


Gimnazjum Miejskie z uwagi na małą liczbę klas gimnazjalnych (obecnie jest ich tylko 8) od kilku już lat wynajmuje odpłatnie swe pomieszczenia parafii św. Jakuba Apostoła w Głownie na prowadzenie Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, w którym zresztą większość nauczycieli gimnazjalnych pracuje. 


W przyszłości, jak zapewnia burmistrz, budynek ten byłby wykorzystywany na cele edukacyjne i publiczne. Plany dotyczą przeniesienia tu Miejskiej Biblioteki Publicznej, stworzenia Domu Dziennej Opieki nad osobami w wieku senioralnym czy też centrum aktywności obywatelskiej wspierającej organizacje społeczne z terenu naszego miasta. 

Podjęta uchwała zostanie przekazana Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii i związkom zawodowym w celu uzyskania opinii. Instytucje te winny wydać opinie w ciągu 21 dni. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii od Kuratora Rada Miejska może w terminie do 31 marca 2017 r. podjąć ostateczną uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 

 

treść uchwały podjętej przez Radę Miejską w Glownie wraz z obszernym uzasadnieniem

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.