GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 10 maja 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2017 | 
 • Z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głownie | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«maj 2021»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.

Treść strony

Z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głownie

Na ostatniej sesji, 1 lutego 2017 r. Rada Miejska w Głownie poparła projekt Burmistrza Głowna i stosowną uchwałą przedłużyła obowiązujące dotychczas taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zatwierdziła taryfy dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miasta Głowno, na okres od 1 marca 2017 do 28 lutego 2018 r. W obu przypadkach ceny za dostarczenie wody miejskim wodociągiem i odbiór ścieków z miejskiej kanalizacji pozostają na poziomie z roku 2016. 


Rada Miejska przyjęła również  Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021, za którego realizację odpowiada Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Głownie.
W latach 2017-2021 MZWiK Sp. z o.o, w Głownie planuje wykonać ze środków własnych oraz zewnętrznych, zadania inwestycyjne oraz zakupić środki trwałe na łączną kwotę ponad 9 mln zł.  
Nakłady inwestycyjne ze środków własnych spółki oraz z udziałem środków zewnętrznych:
1. Wymiana azbestowego odcinka rurociągu od studni nr 1 (50.000 zł)
2. Zakup agregatu prądotwórczego z funkcją automatycznego uruchomienia na stację uzdatniania wody (120.000 zł)
3. Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Rataja, ul. Śląskiej i ul. Wiejskiej (100 tys. zł)
4. Wykonanie projektu oraz budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego wraz z przepompownią ścieków (290.000 zł)
5. Wykonanie projektu oraz budowa kanału sanitarnego w ul. Cichej wraz z  przepompownią ścieków (210.000 zł) 
6. Wykonanie projektu oraz budowa kanału sanitarnego w ul. Garbarskiej wraz z przepompownią ścieków (130.000 zł)
7. Realizacja projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głownie (przebudowa i rozbudowa) wraz z uregulowaniem układu kolektorów doprowadzających ścieki sanitarne (6.619.400 zł, termin zakończenia – 2021 r.)
MZWiK Sp. z o.o. w Głownie planuje również wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej do 40kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków oraz budowę wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych.


Ponadto Rada Miejska w Głownie podjęła następujące uchwały:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizacje zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 – ul. Bielawska w Głownie II etap”. Gmina Miasta Głowna dofinansuje tę inwestycję powiatową (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Jasnej - prawa strona) kwotą nie przekraczającą 50% kosztów jej realizacji, lecz nie wyższą niż 51.000 zł. 
- w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2017 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł w związku z  podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na projekt pod nazwą „Z Rodzinką dla Ekorozwoju - program Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej realizowany w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Głownie”. 
- w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2017 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2017-2020dla projektu „Aktywne wsparcie rodzin” oraz przeniesieniem wydatków zgodnie z zakresem projektu (kwota 69.977,99 zł).
- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na kolejne 3 lata, części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, a położonych przy ul.: Andersa 12-14 (15 m2), Kopernika 21 (dwie działki po 23 m2), ul. Kopernika 21 (18m2), ul. Kopernika 21 (20 m2), na cele garażowe zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem. 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy położonych przy ul. Floriana Marciniaka (0,1185 ha) oraz przy ul. Sowińskiego 18D (0,1135 ha), na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych.


Na swym ostatnim posiedzeniu Rada Miejska przyjęła rezygnację Radnego Krzysztofa Parola z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Rezygnacja ta jest wynikiem wyboru Radnego Krzysztofa Parola na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie. Funkcji tych nie należy bowiem łączyć. 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Zmiana organizacji pracy