GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 5 sierpnia 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«sierpień 2021»
P W Ś C P S N
dzień: 1
2 3 4 5 6 7 dzień: 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 dzień: 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.

Treść strony

Nowy rok szkolny 2016/2017

1 września po wakacyjnej przerwie uczniowie i nauczyciele rozpoczęli nowy rok szkolny 2016/2017. W Głownie nowy rok szkolny przyniósł kilka zmian. 

Pierwsza, to nowi dyrektorzy szkół podstawowych nr 2 i 3. Od 1 września 2016 r. w wyniku konkursów przeprowadzonych 30.06.2016 r., stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głownie piastuje Pani Beata Pilarska, zaś Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głownie – Pani Anna Zielińska. 
Wraz ze zmianą na stanowiskach dyrektorów obu szkół doszło również do zmiany na stanowiskach ich wicedyrektorów. I tak, wicedyrektorem SP2 została Pani Alina Walczak, zaś SP3 – Pani Elżbieta Koślin.


Przedszkola Miejskie


 
W roku szkolnym 2016/2017 w dwóch miejskich przedszkolach tj. w Miejskim Przedszkolu Nr 2 i Miejskim Przedszkolu Nr 3 zostały utworzone dodatkowe oddziały, tym samym liczba oddziałów w obu przedszkolach wzrosła z 4 do 5. Skutkuje to zwiększeniem liczby przedszkolaków wszystkich głowieńskich przedszkoli miejskich z 319 do 370 (według stanu z dnia 01.09.2016r.). W roku 2016/2017 w każdym przedszkolu jest po 5 oddziałów, do dwóch z nich tj. MP1 i MP3 uczęszcza po 125 dzieci, zaś do MP1 – 120 dzieci (według stanu z dnia 01.09.2016r.) 
We wszystkich miejskich przedszkolach poza obowiązkowymi zajęciami realizowane są zajęcia dodatkowe finansowane dodatkowo z budżetu miasta Głowna i odpowiadające potrzebom wychowanków m.in. 
-   terapia pedagogiczna, 
-  gimnastyka korekcyjna,
-  logopedia. 
Wychowankowie Miejskich Przedszkoli mają też możliwość nauki języka angielskiego.

Szkoły Podstawowe

Z uwagi na zmianę przepisów oświatowych umożliwiających pozostanie dzieci 6-letnich 
w przedszkolach (przypomnijmy, że w poprzednim roku szkolnym dzieci 6-letnie objęte były obowiązkiem szkolnym) realnym zagrożeniem był brak naboru dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych. Według danych ilość dzieci, które powinny zostać przyjęte do klas pierwszych wystarczała na utworzenie 2 oddziałów klas pierwszych w całym mieście. Jednakże szereg prowadzonych rozmów, współpraca na płaszczyźnie organ prowadzący – dyrektor – rodzice i ostateczna decyzja Burmistrza umożliwiły otwarcie w każdej ze szkół podstawowych oddziałów klas pierwszych mimo wyjątkowo  małej ich liczebności. Burmistrz uznał, że znacznie gorszym rozwiązaniem byłoby dowożenie dzieci z jednej szkoły do drugiej. Takiego scenariusza – ze względu na dobro dzieci - w związku z tym nie brano w ogóle pod uwagę. 
W Szkole Podstawowej Nr 1 został utworzony dodatkowo oddział przedszkolny ( w roku szkolnym 2015/2016 taki oddział przedszkolny funkcjonował tylko w SP3, w roku szkolnym 2016/2017 będą one funkcjonowały w SP1 i SP3). W SP1 została utworzona klasa I z liczbą 11 uczniów. W konsekwencji w Szkole Podstawowej Nr 1 w stosunku do poprzedniego roku funkcjonuje 1 oddział więcej przy wzroście uczniów z 244 do 247.

W Szkole Podstawowej Nr 2 udało się również utworzyć 1 oddział klas pierwszych, do którego zapisanych jest 21 uczniów. Powstanie tylko jednej klasy pierwszej w tej szkole skutkuje zmniejszeniem ilości oddziałów z 18 do 16.
W Szkole Podstawowej Nr 3 utworzone są 2 oddziały klas pierwszych liczące 13 i 14 uczniów, co umożliwiło zachowanie niezmienionej ilości oddziałów w stosunku do roku poprzedniego. Jak już informowaliśmy, znajduje się tu również oddział przedszkolny. 

Bogata oferta zajęć dodatkowych

We wszystkich trzech szkołach podstawowych wprowadzony jest drugi język obcy (zgodnie 
z ramowym planem nauczania obowiązkowe jest nauczanie tylko jednego języka obcego nowożytnego). Ponadto funkcjonują dodatkowo płatne z budżetu miasta zajęcia 
tzw. pozalekcyjne. Należą do nich:
- SKS
- chór szkolny
- koła zainteresowań np. ekologiczne
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
- gimnastyka korekcyjna
- logopedia.

Dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych prowadzone są zajęcia rewalidacyjne 
i organizowana jest praca nauczyciela wspierającego. 

Gimnazjum Miejskie


Nowy rok szkolny nie przyniósł zmian w ilości oddziałów i uczniów w Gimnazjum Miejskim. Jest tu 8 oddziałów i uczy się tu 178 gimnazjalistów. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, które placówka ta oferuje to:
- kółko j. francuskiego
- kółko j. hiszpańskiego
- kółko j. angielskiego
-. kółko j. rosyjskiego
- zajęcia teatralne
- SKS
Mało liczne klasy, podział na grupy na zajęciach językowych i informatycznych (mimo braku wymogu formalnego) to bez wątpienia atuty sprzyjające zapewnieniu wysokiej  jakości nauczania. 

Nowe klasy sportowe i usportowione

Rok szkolny 2016/2017 to kolejny już rok szkolny, w którym powstają nowe klasy sportowe lub usportowione. W sumie funkcjonuje 5 klas sportowych ( 2 w SP 1, 1 w SP 2 i 2 w GM) oraz 2 klasy usportowione w Gimnazjum Miejskim. 

Należy zwrócić uwagę, że w roku 2016 budżet oświatowy Gminy Miasta Głowno to ponad 14 mln zł, z czego utrzymanie przedszkoli to koszt ponad 3 mln 700 tys. zł (w tym publicznych tj. prowadzonych i finansowanych w całości przez Miasto – ponad 2 mln 700 tys. zł i niepublicznych – ponad 1 mln zł), a szkół – ponad 10 mln 200 zł. Subwencja oświatowa tj. kwota otrzymywana na prowadzenie szkół z budżetu państwa została określona na 6,4 mln zł. Nietrudno zatem policzyć, że resztę tj. prawie 4 mln zł dopłaca budżet naszego miasta. 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.