GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 24 lipca 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«lipiec 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Z sesji Rady Miejskiej w Głownie

Na ostatniej sesji, 6 kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Głownie zapoznała się z aktualną sytuacją na rynku pracy w powiecie zgierskim, ze stanem bezpieczeństwa publicznego na terenie Głowna oraz podjęła uchwały:
- w sprawie zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2014-2018,
- w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mieszkalnych budynków komunalnych (w wysokości 100 tys. zł na rok). Dodajmy, że koszty eksploatacji i remontów skalkulowane zostały w roku 2016 na 520 tys. zł, a wpływy MZK z tytułu czynszów i opłat – na 420 tys. zł, w związku z tym koszt pokrycia dotacją to 100 tys. zł). 
- w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie z przeznaczeniem na prowadzenie komunikacji miejskiej (w wysokości 190 tys. zł na rok). Przypomnijmy, że komunikacja miejska w Głownie jest darmowa.  
- w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w wieczyste użytkowanie. Nieruchomość ta położona jest przy ul. Floriana Marciniaka 10 i ma powierzchnię 0,2126ha, a sprzedaż nastąpi na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. 
- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, położonych przy ul.: Zabrzeźniańskiej 35 (20 m2 – na cele garażowe), Kopernika 21 (23 m2 – na cele garażowe), Słowackiego 10 (132 m2 – na cele handlowe), Kopernika bez numeru (21 m2 – na cele garażowe), Słowackiego 10 (64 m2 – na cele handlowe) 
- w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Głowno. 
- w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na odstawie o systemie oświaty na 2016 r. Zmiana dokonana została na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych i wynika z rozliczenia 2015 r. Nie powoduje zmniejszenia, ani zwiększenia dochodów ani wydatków na wydzielonych rachunkach. 
- w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2016 polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu dochodów oraz zwiększeniu wydatków. Celem uchwały było przesunięcie środków finansowych w wysokości 86.679,24  zł oraz zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków o 1500 zł. Ta ostatnia kwota jest wynikiem aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Zgierskim a Gminą Miasta Głowna i jest przeznaczana na obsługę techniczną w zakresie powierzonego przez powiat Gminie Miasta Głowno zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali z terenu Miasta Głowno oraz nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonego zadania. Przeniesienie kwoty 86.000 zł miało charakter czysto techniczny (zmiana klasyfikacji budżetowej) i nie wpływa na wysokość budżetu, zaś kwota 679,24 zł to urealnione dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w szkołach podstawowych. 
- w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2016 polegających na zwiększeniu przychodów i wydatków budżetu z tytułu wolnych środków uzyskanych z rozliczenia roku 2015. Kwota tych wolnych środków to 1.350.476 zł. Na wniosek przewodniczącej Rady Miejskiej Magdaleny Szajder Rada Miejska zmniejszyła wysokość środków finansowych proponowanych przez Burmistrza Głowna na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka z pierwotnej kwoty 160 tys. zł do 60 tys. zł. Środki te burmistrz proponował jako część udziału własnego w staraniach miasta o unijne środki finansowe na zagospodarowanie i wyposażenie terenu rekreacyjnego wokół zalewu Mrożyczka (m.in. na budowę mola rekreacyjnego z altaną , mola cumowniczego, miejsc do grillowania, altany tanecznej, nowego placu zabaw, ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej oraz parku linowego). Uchwała podjęta z poprawką zaproponowaną przez przewodniczącą rady przewiduje ponadto: 
Zwiększenie wydatków bieżących tj.:
- przeznaczenie  68.000 zł na pokrycie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zapłatę wcześniejszym właścicielom za grunty pod ulicami gminnymi, w tym ul. Sowińskiego, Karasicka, Sportowa i Rataja. 
- przeznaczenie 50.000 zł na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Chopina i Zakopiańskiej, 
- przeznaczenie 40.000 zł na wykonanie audytu Gminy, 
- przeznaczenie 20.000 zł z tytułu kar  odszkodowań zasądzonych na rzecz mieszkanki Głowna, która doznała uszczerbku na zdrowiu w wyniku upadku w busie miejskim,
- przeznaczenie 20.000 zł na dotację celową dla OSP, 
- przeznaczenie 400.000 zł na wypłatę dotacji dla przedszkoli niepublicznych
- przeznaczenie 35.000 zł na wypłatę zasiłków celowych przez MOPS (środków  tej wysokości zostały wcześniej zaangażowanie w wyniku podpisania umowy z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach Prac Społecznie Użytecznych),
Zwiększenie wydatków majątkowych tj.: 
- 45.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej i remont jazu na Hucie Józefów, 
- 60.000 zł na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka, 
- 200.000 zł na wykup gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Głownie,
- 25.939 zł na przebudowę drogi powiatowej ul. Zgierskiej w Głownie – wykonanie nakładki (dotacja dla Powiatu Zgierskiego do 50% kosztów inwestycji),
- 99.450 zł na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Bielawskiej z drogą gminną ul. Szkolną i ul. Kilińskiego (dotacja dla Powiatu Zgierskiego do 50% kosztów inwestycji),
- 157.087 zł na przebudowę chodnika w pasie drogi powiatowej ul. Bielawska (dotacja dla Powiatu Zgierskiego do 50% kosztów inwestycji).


Ponadto Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na „Likwidację wyrobów zawierających azbest w Gminie Miasta Głowno oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji”. Bliższych informacji na temat możliwości i warunków korzystania z tych dotacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Norblina 1.  tel. 42/719-46-04, 42/719-46-10. 
Poniżej do pobrania: zasady i wniosek w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na „Likwidację wyrobów zawierających azbest w Gminie Miasta Głowno. 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.