GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 7 marca 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • 2016 | 
 • List otwarty do Poseł RP Pani Agnieszki Hanajczyk | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«marzec 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!

Treść strony

List otwarty do Poseł RP Pani Agnieszki Hanajczyk

Głowno, 17.02.2016 r.

 

List otwarty do Pani Agnieszki Hanajczyk, Poseł na Sejm RP

 

Szanowna Pani Poseł,

Do napisania tego listu skłonił mnie Pani wpis rozpowszechniany za pośrednictwem portalu społecznościowego FB, który kierowany jest pod moim adresem. W uwiecznionym na zdjęciu towarzystwie Pani Bogusławy Kantor – Glapińskiej - Prezes TPMG oraz Pani Magdaleny Szajder - Przewodniczącej Rady Miejskiej w Głownie (jednocześnie Członka Zarządu TPMG – tak przynajmniej wynika ze stanu wpisu w KRS na dzień 17.02.2016 r.) pyta Pani cyt.: - Panie Burmistrzu, gdzie teraz będziemy mogli zobaczyć eksponaty muzealne, które były gromadzone przez lata?

Ubolewam nad tym, że w tej tak poważnej sprawie wybrała Pani drogę komunikowania się z Burmistrzem Głowna za pośrednictwem portalu społecznościowego. Jednocześnie z przykrością stwierdzam, że została Pani wprowadzona w błąd. Czy rzeczywiście chce Pani bronić tych, którzy zaprzepaścili dorobek szacownej organizacji i od kilku lat dopuszczali do tego, by powierzone im pamiątki rodzinne Głownian, eksponaty były rozkradane i by niszczały?

Gdzie była Pani Przewodnicząca Szajder, gdy TPMG nie działało, gdy nie realizowało przez lata swego statutowego celu? Nie było ani jednej komisji, ani jednej sesji, na której Pani Szajder podjęłaby temat zagrożenia i przyszłości dalszego funkcjonowania zbiorów zgromadzonych w budynku przy ul. Łowickiej 74. Dziś tak aktywne w internecie -  Prezes TPMG  i Przewodnicząca Rady Miejskiej  - swą  wieloletnią biernością, obojętnością i kompletnym brakiem zainteresowania sprawą przyzwalały na niszczenie i rabowanie powierzonego TPMG przed dziesiątkami lat mienia. Nie można było dłużej na to pozwalać.  

Musi Pani wiedzieć, że TPMG nie prowadzi w budynku przy ul. Łowickiej 74 swej działalności statutowej już od trzech lat, nie dba o ten budynek i znajdujące się w nim eksponaty oraz jego  otoczenie. Od kilku też lat TPMG nie ubiega się o środki finansowe z budżetu miejskiego w drodze ogłaszanych rokrocznie konkursów. A tylko w tej formie stowarzyszenie to może pozyskać pieniądze publiczne z budżetu miejskiego na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na organizację działalności muzealnej, wystawienniczej i kulturalnej. 

Pani Prezes Kantor – Glapińska uaktywniła się – notabene także za pośrednictwem portalu społecznościowego - dopiero wówczas, gdy  administrator budynku przy ul. Łowickiej 74 tj. Miejski Zakład Komunalny w Głownie  podjął działania mające na celu jedno – niedopuszczenie do sytuacji, w której zbiory zostaną utracone, uszkodzone lub bezpowrotnie zniszczone. Już w czerwcu roku 2014 MZK pisemnie zwracał uwagę Prezes Kantor - Glapińskiej na to, że obiekt jest zaniedbany, sygnalizował również wybite szyby w oknach, fakt nie zamykania bramy, brak przyłącza energetycznego i już wówczas ostrzegał, iż brak reakcji ze strony TPMG spowoduje rozwiązanie z nim umowy najmu. Bez echa.  Postępująca degradacja lokalu pozostawionego przez najemcę bez należytego nadzoru i  opieki – czego efektem były włamanie do pałacu w lipcu 2015 r.,przy jednoczesnej bezczynności władz TPMG, by ten stan zmienić doprowadziły do tego, że z dniem 30.08.2015 r. Miejski Zakład Komunalny w Głownie wypowiedział TPMG umowy najmu budynku przy Łowickiej 74.

W styczniu 2016 r. doszło do kolejnego włamania do budynku i był to dowód na to, że nie jest on miejscem bezpiecznym dla przechowywanych w nim eksponatów. Budynek przy ul. Łowickiej 74 został wynajęty TPMG nieodpłatnie w jednym, podstawowym celu, a celem tym nie było magazynowanie eksponatów, ale ich udostępnianie zwiedzającym oraz prowadzenie zajęć związanych z edukacją kulturalną młodzieży. Nie ma wątpliwości, że cele te od wielu lat nie są przez TPMG realizowane. 

Ani Prezes TPMG, ani Przewodnicząca Rady Miejskiej, która jest członkiem TPMG nie zrobiły nic, by postępującą degradację zbiorów powstrzymać.  W związku z tym, iż siedziba TPMG przy ul. Łowickiej 74 przestała spełniać jakiekolwiek standardy należytego zabezpieczenia eksponatów, Dyrektor MZK powołał komisję, która zajęła się obecnie spisywaniem eksponatów i wyposażenia tego budynku w celu ich przewiezienia do ogrzewanego i  bezpiecznego dla nich pomieszczenia w MOK. Decyzja ta podjęta została tylko i wyłącznie wobec braku jakiejkolwiek – zgodnej z przepisami prawa – propozycji ze strony TPMG, by zaistniały problem rozwiązać.

Pani Poseł powinna również wiedzieć, że już w roku 2011 proponowałem Zarządowi TPMG przejęcie eksponatów przez miasto i utworzenie miejskiej placówki muzealnej w oparciu o stosowne wymogi ustawowe. Propozycja ta spotkała się jednak z dezaprobatą TPMG i przez wszystkie te lata  stowarzyszenie to nie zaproponowało żadnego innego rozwiązania, które umożliwiłoby realizację podstawowego celu tj. udostępnienie eksponatów i zbiorów muzealnych pozostających w jego wyłącznej dyspozycji – jeśli nawet nie codziennie, to choćby w weekendy. Należy zauważyć, że  nazywanie Muzeum Regionalnym sal, w których wystawiono zbiory nie jest zasadne, gdyż nie spełniają one prawnych przesłanek dotyczących instytucji muzealnych.

Muszę raz jeszcze powtórzyć (bo w tej sprawie już prezentowałem swe stanowisko), że nie jest możliwe rozwiązanie, przy którym upiera się TPMG, by to miasto zatrudniło w lokalu pracownika. Ani Urząd Miejski, ani jego jednostki organizacyjne nie mogą bowiem  zatrudniać pracowników stowarzyszeń. Od wielu też lat TPMG nie uaktualnia wpisów w KRS, co skutkuje tym, że wśród członków jego Zarządu nadal figuruje np. osoba zmarła, a także osoba, która już od roku 2013 nie jest członkiem tego stowarzyszenia (co potwierdziła nam swym pisemnym oświadczeniem w związku
z kierowana do niej korespondencją). Czy to jest poważne? Nadto należy zauważyć, że wśród członków TPMG są osoby, które uważają, że uporczywe dążenie do utrzymywania obecnej sytuacji jest niewłaściwe i obiekt powinien zostać opuszczony przez TPMG, a zbiory przekazane miastu.

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna nie informowało i nadal nie informuje ani administratora budynku, ani Burmistrza, ani Radnych Rady Miejskiej o swych planach w zakresie dalszej swej działalności i przyszłego funkcjonowania „muzeum”.

W dniu 26.01.2016 r. w związku z bezskutecznymi jak dotąd próbami kontaktu z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Głowna, pracownik Działu Zbiorów Muzeum Miasta Łodzi zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Głownie o pomoc w przygotowaniu do zwrotu wypożyczonych TPMG eksponatów będących własnością Muzeum Miasta Łodzi, w postaci obrazu z wizerunkiem prof. Romualda Adama Cebertowicza oraz ramy do tego obrazu. Z korespondencji mailowej nadesłanej przez pracownika Działu Zbiorów Muzeum Miasta Łodzi do Urzędu Miejskiego w Głownie wynika, iż 03.12.2015 r. Muzeum Miasta Łodzi wysłało pismo na adres siedziby Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna przy ul. Łowickiej 74. W piśmie tym poprosiło o potwierdzenie, że w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna znajdują się: obraz Zdzisława Głowackiego "Portret Romualda Adama Cebertowicza i rama do tego obrazu. Oba obiekty oznaczone numerami inw. zostały wypożyczone na mocy protokołu zdawczo-odbiorczego nr 4/85, sporządzonego dnia 23 lipca 1985 r. Ze strony TPMG podpisała go Pani Wacława Rydzyńska. Następnie wypożyczenie przedłużono pismem z dnia 12.02.1990 r. 

Muzeum Miasta Łodzi chce odzyskać te obiekty w związku z tym, iż siedziba TPMG przy ul. Łowickiej 74 przestała spełniać standardy należytego ich zabezpieczenia. 

Z uwagi na to, że Gmina Miasta Głowno nie jest stroną w tej sprawie i nie jest dysponentem zbiorów muzealnych, wśród których znajdują się te będące własnością Muzeum Miasta Łodzi, zwróciłem się pisemnie do Prezes Kantor - Glapińskiej z prośbą o niezwłoczne skontaktowanie się z Działem Zbiorów Muzeum Miasta Łodzi celem rozwiązania zaistniałej sytuacji. 

Szanowna Pani Poseł, jeśli naprawdę chce Pani pomóc uchronić zbiory dokumentujące historię miasta Głowna, proszę zachęcić władze TPMG do współpracy z Burmistrzem Głowna oraz do poparcia pomysłu utworzenia umocowanej w obecnych przepisach prawa, miejskiej placówki muzealnej i nakłonić TPMG do przekazania eksponatów takiej właśnie placówce. Mogłaby to być np. Izba Muzealna z Radą Muzealną, w której mógłby zasiąść m.in. przedstawiciel TPMG.

Powinien przyświecać nam jeden cel, a mianowicie wdrożenie rozwiązania, które pozwoli udostępnić eksponaty i zbiory pamiątek zwiedzającym.

Jest mi przykro, że nie znalazła Pani czasu na odwiedzenie mnie jako Burmistrza Głowna od czasu objęcia przeze mnie funkcji w roku 2010. Myślę, że znaleźlibyśmy płaszczyzny, na których – Pani jako Poseł RP i ja jako Burmistrz Głowna, moglibyśmy wspólnie działać, a współpraca ta wpłynęłaby pozytywnie na życie mieszkańców naszego Miasta. Nigdy nie jest za późno, dlatego mimo wszystko zapraszam.

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Głowna

Grzegorz Janeczek

 

 

Jednocześnie zachęcam do obejrzenia zdjęć 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Zmiana organizacji pracy