GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 26 lipca 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • 2016 | 
 • Stanowisko w sprawie petycji rozpowszechnianej przez Prezes TPMG | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«lipiec 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.

Treść strony

Stanowisko w sprawie petycji rozpowszechnianej przez Prezes TPMG

W związku z działaniami  Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna Pani Bogusławy Kantor – Glapińskiej polegającymi na rozpowszechnianiu za pośrednictwem  profilu społecznościowego Facebook, petycji w sprawie rzekomej likwidacji Muzeum w Głownie, wnosimy stanowczy sprzeciw wobec wprowadzania opinii publicznej w błąd i unikania odpowiedzialności zarówno moralnej, jak i finansowej za dzisiejsze skutki faktycznego zaprzestania działalności przez samo TPMG.

TPMG nie prowadzi w budynku przy ul. Łowickiej 74 swej działalności statutowej już od trzech lat, nie dba o ten budynek i znajdujące się w nim eksponaty oraz jego  otoczenie. Od kilku też lat TPMG nie ubiega się o środki finansowe z budżetu miejskiego w drodze ogłaszanych rokrocznie konkursów. A tylko w tej formie stowarzyszenie to może pozyskać pieniądze publiczne z budżetu miejskiego na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na organizację działalności muzealnej, wystawienniczej i kulturalnej. 

Już w czerwcu roku 2014 administrator tego obiektu tj. Miejski Zakład Komunalny pisemnie zwracał uwagę Prezes Kantor - Glapińskiej na to, że obiekt jest zaniedbany, sygnalizował również wybite szyby w oknach, fakt nie zamykania bramy, brak przyłącza energetycznego i już wówczas ostrzegał, iż brak reakcji ze strony najemcy tj. TPMG spowoduje rozwiązanie z nim umowy najmu. Bez echa. 

Budynek przy ul. Łowickiej 74 został wynajęty TPMG nieodpłatnie w jednym, podstawowym celu, a celem tym nie było magazynowanie eksponatów, ale ich udostępnianie zwiedzającym oraz prowadzenie zajęć związanych z edukacją kulturalną młodzieży. Nie ma wątpliwości, że cele te od wielu lat nie są przez TPMG realizowane. 

Postępująca degradacja lokalu pozostawionego przez najemcę bez należytego nadzoru i  opieki – czego efektem były włamania do pałacu: jedno - w lipcu 2015 r., ostatnie - w styczniu 2016 r. przy jednoczesnej bezczynności władz TPMG, by ten stan zmienić doprowadziły do tego, że z dniem 30.08.2015 r. Miejski Zakład Komunalny w Głownie wypowiedział TPMG umowy najmu budynku przy Łowickiej 74.

Styczniowe włamanie do budynku dowiodło po raz kolejny, że nie jest on miejscem bezpiecznym dla przechowywanych w nim eksponatów. W związku z tym, iż siedziba TPMG przy ul. Łowickiej 74 przestała spełniać jakiekolwiek standardy należytego zabezpieczenia eksponatów, Dyrektor MZK powołał komisję, która zajęła się obecnie spisywaniem eksponatów i wyposażenia tego budynku w celu ich przewiezienia do ogrzewanego i  bezpiecznego dla nich pomieszczenia w MOK.

Decyzja ta podjęta została wobec braku jakiejkolwiek – zgonej z przepisami prawa – propozycji ze strony TPMG, by zaistniały problem rozwiązać.

Tymczasem już w roku 2011 Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek proponował Zarządowi TPMG przejęcie eksponatów przez miasto i utworzenie miejskiej placówki muzealnej w oparciu o stosowne wymogi ustawowe. Propozycja ta spotkała się jednak z dezaprobatą TPMG i przez wszystkie te lata  stowarzyszenie to nie zaproponowało żadnego innego rozwiązania, które umożliwiłoby realizację podstawowego celu tj. udostępnienie eksponatów i zbiorów muzealnych pozostających w jego wyłącznej dyspozycji – jeśli nawet nie codziennie, to choćby w weekendy. Należy zauważyć, że  nazywanie Muzeum Regionalnym sal, w których wystawiono zbiory nie jest zasadne, gdyż nie spełniają one prawnych przesłanek dotyczących instytucji muzealnych.

Nie jest również możliwie rozwiązanie, przy którym upiera się TPMG, by to miasto zatrudniło w lokalu pracownika. Ani Urząd Miejski, ani jego jednostki organizacyjne nie mogą bowiem  zatrudniać pracowników stowarzyszeń. Od wielu też lat TPMG nie uaktualnia wpisów w KRS, co skutkuje tym, że wśród członków jego Zarządu nadal figuruje np. osoba zmarła, a także osoba, która już od roku 2013 nie jest członkiem tego stowarzyszenia (co potwierdziła nam swym pisemnym oświadczeniem w związku z kierowana do niej korespondencją). Czy to jest poważne? Nadto należy zauważyć, że wśród członków Zarządu TPMG są osoby, które uważają, że uporczywe dążenie do utrzymywania obecnej sytuacji jest niewłaściwe i obiekt powinien zostać opuszczony przez TPMG i przekazany miastu.

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna nie informowało i nadal nie informuje ani administratora budynku, ani Burmistrza, ani Rady Miejskiej o swych planach w zakresie dalszej swej działalności i przyszłego funkcjonowania Muzeum.

 

Muzeum Miasta Łodzi poprosiło Urząd Miejski

o pomoc w odzyskaniu dwóch obiektów muzealnych

W dniu 26.01.2016 r. w związku z bezskutecznymi jak dotąd próbami kontaktu z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Głowna, pracownik Działu Zbiorów Muzeum Miasta Łodzi zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Głownie o pomoc w przygotowaniu do zwrotu wypożyczonych TPMG eksponatów będących własnością Muzeum Miasta Łodzi, w postaci obrazu z wizerunkiem prof. Romualda Adama Cebertowicza oraz ramy do tego obrazu. Z korespondencji mailowej nadesłanej przez pracownika Działu Zbiorów Muzeum Miasta Łodzi do Urzędu Miejskiego w Głownie wynika, iż 03.12.2015 r. Muzeum Miasta Łodzi wysłało pismo na adres siedziby Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna przy ul. Łowickiej 74. W piśmie tym poprosiło o potwierdzenie, że w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna znajdują się: obraz Zdzisława Głowackiego "Portret Romualda Adama Cebertowicza” i rama do tego obrazu. Oba obiekty oznaczone numerami inw. zostały wypożyczone na mocy protokołu zdawczo-odbiorczego nr 4/85, sporządzonego dnia 23 lipca 1985 r. Ze strony TPMG podpisała go Pani Wacława Rydzyńska. Następnie wypożyczenie przedłużono pismem z dnia 12.02.1990 r. 

Muzeum Miasta Łodzi chce odzyskać te obiekty w związku z tym, iż siedziba TPMG przy ul. Łowickiej 74 przestała spełniać standardy należytego ich zabezpieczenia. 

Z uwagi na to, że Gmina Miasta Głowno nie jest stroną w tej sprawie i nie jest dysponentem zbiorów muzealnych, wśród których znajdują się te będące włąsnością Muzeum Miasta Łodzi, Burmistrz Głowna zwrócił się pisemnie do Prezes Kantor - Glapińskiej z prośbą o niezwłoczne skontaktowanie się z Działem Zbiorów Muzeum Miasta Łodzi celem rozwiązania zaistniałej sytuacji. 

Do indywidualnej oceny każdego odbiorcy pozostawiamy poniższe zdjęcia dokumentujące stan siedziby TPMG i magazynowanych  w nim i niszczejących w niej od kilku już lat zbiorów (zdjęcia poniżej - dokumentują stan po włamaniu w lipcu 2015 oraz w styczniu 2016).

Zachęcamy do poparcia pomysłu utworzenia

umocowanej w obecnych przepisach prawa, miejskiej placówki muzealnej

i nakłonienia TPMG do przekazania eksponatów takiej właśnie placówce.      

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.