GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 30 marca 2017

Wyszukiwanie

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«marzec 2017»
P W Ś C P S N
1 2 3 dzień: 4 dzień: 5
dzień: 6 dzień: 7 dzień: 8 dzień: 9 dzień: 10 dzień: 11 dzień: 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Klub Abstynencki "KROKUS"

STOWARZYSZENIE  ABSTYNENCKIEGO  KLUBU  „KROKUS”

GENEZA:
          Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu „Krokus” w Głownie powstało w 1998 roku z potrzeby rehabilitacji społecznej osób  z  problemem alkoholowym, osób potrzebujących pomocy w powrocie do społeczeństwa, integracji w rodzinie i społeczeństwie.
          Członkami Stowarzyszenia są również osoby chcące pomagać w rozwiązywaniu problemów  oraz upowszechniających trzeźwy i zdrowy styl życia.
          Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru sądowego.

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA:
          Siedzibą Stowarzyszenia jest lokal w mieście Głowno przy u. Norblina 1,  w którym odbywają  się  zebrania Władz Stowarzyszenia  i inne spotkania. Lokal jest czynny od poniedziałku  do soboty w  godzinach 18.oo do 21.oo, a w zależności od potrzeb czasu się nie określa.
          W siedzibie Stowarzyszenia odbywają się mitingi Grupy AA w każdy poniedziałek, a w ostatni poniedziałek miesiąca odbywa się miting otwarty. Ponadto w każdy piątek odbywają się spotkania  grupy  Al-Anon  skupiającej krewnych osób uzależnionych i osoby współ uzależnione.  W siedzibie Stowarzyszenia mieści się świetlica umożliwiająca integrację poprzez  spotkania,  gry (bilard, tenis stołowy, stół piłkarski), zajęcia gimnastyczne na atlasie.

WŁADZE STOWARZYSZENIA:
Władzami Stowarzyszenia są:
1.    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2.    Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Zdzisław Janik - prezes,
Andrzej  Pasikowski - członek zarządu wiceprezes,
Krzysztof Siadura - członek zarządu,
Barbara Moroz - sekretarz,
Katarzyna Mikoś - skarbnik.

CELE  STOWARZYSZENIA:
1.    Prowadzenie rehabilitacji społecznej osób z problemem alkoholowym, osób potrzebujących pomocy w powrocie do społeczeństwa po odbyciu kary pozbawienia wolności i innych osób uzależnionych i współ uzależnionych.
2.    Pomoc w rozwiązywaniu tych problemów.
3.    Upowszechnianie trzeźwego i zdrowego stylu życia.
4.    Organizowanie dla swoich członków różnych form spędzania czasu wolnego w sposób trzeźwy i zgodny z prawem.
5.    Organizowanie wsparcia i wzajemnej pomocy dla osób uzależnionych potrzebujących pomocy i ich rodzin.
6.    Kształtowanie trwałych dążeń do całkowitego powstrzymywania się od spożywania alkoholu pod każdą postacią i środków odurzających.
7.    Rozwijanie pożytecznych i satysfakcjonujących społecznie, zainteresowań.
8.    Propagowanie idei zdrowego życia w społeczeństwie.
9.    Współpraca ze szkołami.
10.    Współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym profilu działania lub innym profilu społecznie pożytecznym.

ŚRODKI REALIZACJI  CELÓW:
1.    Organizowanie członkom i ich rodzinom, chcącym powrotu do zdrowego życia, zajęć kulturalno – oświatowych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych zapewniając warunki do właściwego spędzenie czasu wolnego w abstynencji.
2.    Organizowanie członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom różnych form oddziaływań psychoterapeutycznych oraz grup samopomocowych.
3.    Pełnienie stałych dyżurów w siedzibie Stowarzyszenia.
4.    Współpracę z instytucjami i organizacjami o podobnych celach.
5.    Prowadzenie zajęć świetlicowych.
6.    Pozyskiwanie środków finansowych.

OBOWIĄZKI  CZŁONKA  STOWARZYSZENIA:
1.    Zachowanie całkowitej abstynencji od alkoholu i innych środków odurzających          na terenie siedziby, na imprezach i uroczystościach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie,  a także w każdej innej sytuacji, w której występuje w imieniu Stowarzyszenia.
2.    Przestrzeganie statutu Stowarzyszenia.
3.    Propagowanie zdrowego i zgodnego z prawem stylu życia.
4.    Przestrzeganie zasad współżycia społecznego we wzajemnych kontaktach.
5.    Płacenie regularnie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie.

WYNIKI  REALIZACJI  CELÓW  STOWARZYSZENIA:
       Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od przeszło szesnastu lat i nie sposób tu przedstawić wszystkich osiągnięć i wyników realizacji celów na przestrzeni minionych lat. Dlatego też poniżej ograniczono  się  do wyliczenia zrealizowanych przez Stowarzyszenie Abstynenckie Klubu „Krokus” zadań założonych na rok 2014.
                                   

Tak jak obiecywaliśmy w powyższym zapisie, ponownie spieszymy Was powiadomić o naszych dokonaniach w bieżącym roku i jednocześnie pragniemy zapewnić, że nie jesteśmy gołosłowni i dotrzymujemy raz dane słowa. Witam więc ponownie na forum internetowym Urzędu miasta Głowno, w dziale organizacji pozarządowych pod nazwą Stowarzyszenie Abstynenckie Klubu „Krokus” w Głownie. Minął kwartał. Nastał czas najwyższy by podzielić się radością z naszych dokonań na niwie naszej działalności.

Rok bieżący zaczął się bardzo pracowicie, ponieważ jest to rok porządkowania naszej działalności, czyli tak zwanej inwentaryzacji. Początek roku jest też okresem, zdawczym sprawozdań  z działalności merytorycznej i finansowej, w tym też czasie należy rozliczyć się z realizacji zadań zleconych  i dotowanych przez Urząd Miasta i inne instytucje.

W tym samym czasie władze stowarzyszenia zorganizowały i przeprowadziły spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych pod hasłem dzielenia się jajkiem, symbolem nowego życia.

W dniu 1 maja 2015 roku z inicjatywy Zarządu, w miejscowości Marywil, na terenie prywatnej posesji należącej do małżonków Marii i Wacława Łuczaków, użyczonej przez nich, odbyło się spotkanie integracyjne członków stowarzyszenia i przedstawicieli ruchu trzeźwość-owego. W spotkaniu tym brało udział ponad 60 osób w tym również młodzież i dzieci.  Spotkanie to odbywało się przy wtórze muzyki prezentowanej przez zespół muzyczny pod nazwą „ULTIMATE” z Bielaw.  

Wśród uczestników spotkania, byli przedstawiciele grup, o podobnym zakresie działalności z terenu całego województwa w tym z miejscowości : Skierniewice, Łowicz, Koluszki i okolice, Kutno, Pabianice, Łęczyca, Stryków i okolice oraz oczywiście z Głowna. Obecność przedstawicieli innych miast świadczy o popularności takich spotkań organizowanych przez nasz zarząd, od szeregu już lat, w tym samym miejscu. Tym razem  ilość uczestników z poza Głowna przebiła ilość uczestników z samego Głowna, ale myślimy, że w przyszłości będzie inaczej. Podczas spotkania, oprócz dyskursów między grupami, w tym wymiany doświadczeń, były też spacery po okolicznym terenie, odwiedziny  w prywatnej stadninie koni, jak również stadninie w Walewicach..  Była też możliwość uczestniczenia  w przejażdżce pojazdem konnym po parku przypałacowym w Walewicach oraz  zwiedzenia pałacu. Przeprowadzono mecz piłki siatkowej oraz zawody strzeleckie, z wiatrówki do tarcz.

Marywil, jak i  okoliczne miejscowości położone są w Rezerwacie Przyrody należącego do Prastarej Doliny Warszawsko-berlińskiej, a przez tubylców zwanej Doliną Bzury. Pobliskie miejscowości to Bielawy i Sobota, gdzie o tej ostatniej pisał Sienkiewicz, opisując podróż Babinicza do Częstochowy,  podczas  „potopu szwedzkiego”, w której to jeszcze w dwudziestym wieku odbywały się targi końskie. W samych Walewicach tuż obok stadniny znajduje się obiekt upamiętniający walki nad Bzurą podczas ostatniej wojny światowej.

Nadzieję na zwiększenie frekwencji opieramy na podstawie tegorocznej imprezy, jak również na prężnie działającym zarządzie, propagującym tę formę integracji. Nic tak nie jednoczy społeczeństwa jak spontaniczność takich spotkań z możliwością wymiany doświadczeń w dziedzinie smutnych i wesołych własnych dziejów życiowych, spotkań na łonie natury (przyrody) i miejsc historycznych, świadczących o narodowej przeszłości  i bohaterstwie naszych przodków.
         

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowań do wyjazdu na obóz rehabilitacyjno – integracyjny do Małego Cichego już w maju, gdzie będziemy mogli się poddać rekreacji, wypoczynkowi i integracji społecznej i jednoczenie będziemy mogli skorzystać z terapii w tematach; stosunki międzyludzkie, asertywność, radzenie sobie ze złością i poznawanie własnej wartości.
         

To zdarzy się już wkrótce i oczekujemy tego wydarzenia z niecierpliwością i z ogromnymi nadziejami. Z pobytu na wspomnianym obozie zdamy sprawę już po powrocie. Reasumując, wyrażamy zadowolenie ze spotkania na Marywilu i przygotowań do obozu. Czeka nas w najbliższym czasie coroczny zlot w Częstochowie następnie w Licheniu  i ponowne spotkanie na Marywilu, ale to już na zakończenie lata.

Polecamy zatem następną informację z naszej działalności już w następnym trzecim kwartale.

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
Fax. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat_um@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/Skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008
 

 

Godziny otwarcia

 

pon - piąt: 08:00 - 16:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pon - piąt: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Urząd Miasta w Głownie 2017. Creative Commons - CC BY 3.0
Licznik odwiedzin: 4130

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.