GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

  • -

Szybkie linki

  • Rzeka
    Mroga
  • Zalew
    Mrożyczka
  • Wydarzenia
    miejskie

Kalendarz

Dziś jest:
 17 stycznia 2019

Wyszukiwanie

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

Oświadczenie Burmistrza Głowna

Oświadczenie Burmistrza Głowna


W dniu 29.12.2015r. Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok w sprawie wytoczonej w 2013r. naszemu Miastu przez właściciela firmy ATZ pana Alberta Waśkiewicza nakazujący Miastu Głowno zapłacenie kwoty 113.792,82 złotych z należnymi odsetkami (razem około 150.000 zł.) za prace w 2012r. przy budowie „Orlika” przy Szkole Podstawowej nr 3. 


Prawomocny wyrok sądu winien być wykonany, nawet jeśli nie jest on po myśli Miasta i skutkuje tym, że Głowno musiało zapłacić dwa razy za to samo i to w sytuacji, gdy z firmą ATZ nie było związane żadną umową, a wobec wykonawcy inwestycji, tj. konsorcjum firm złożonego z FIRMY KASZUB (lider) i AKADA SPORT Sp. z o.o. (partner), wywiązało się z wszelkich finansowych zobowiązań. Brak zapłaty przez firmy konsorcjum firmie ATZ za prace podwykonawcze był więc podstawą uznania w wyroku solidarnej odpowiedzialności i stąd konieczność zapłacenia za w/w prace przez inwestora, czyli Miasto Głowno.


Wobec faktu prezentowania w prasie wypowiedzi i komentarzy właściciela firmy ATZ p. Alberta Waśkiewicza (artykuł w nr 2 Wieści z Głowna i Strykowa pt. „Miasto musi jednak zapłacić firmie ATZ” z dnia 14 stycznia 2016 r.) przy jednoczesnym pominięciu w tej publikacji komentarza strony przeciwnej,  nie można pozostać obojętnym, tym bardziej, gdy z jednej strony właściciel firmy ATZ przyznaje, iż łatwiej było mu wyegzekwować pieniądze od Miasta Głowna (wobec czego procesował się z niczemu niewinnym Miastem), a nie z syndykiem upadłego (za to całkowicie winnego przedsiębiorstwa, dla którego pracował jako podwykonawca), a z drugiej - życzy Miastu, jak najlepiej, żeby te pieniądze od upadłej firmy odzyskało. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że miasto pieniądze ma, a zbankrutować nie może, a zbankrutowana firma pieniędzy może nie mieć …  


Czy nie można uznać za hipokryzję opublikowaną na łamach prasy wypowiedź właściciela firmy ATZ o jego trosce o budżet miejski w sytuacji, gdy tuż po ogłoszeniu wyroku ten sam właściciel firmy ATZ – zamiast podać Gminie Miasta Głowna lub jej pełnomocnikowi numer konta, na które należało przelać zasądzoną przez sąd kwotę – wystąpił natychmiast do komornika i uruchomił egzekucję komorniczą skazując tym samym budżet miasta na dodatkowe koszty w wysokości około 10 tys. zł? 


Czy zaś wobec takiej „troski” nie można działań tych uznać za szczególnie złośliwe i małostkowe? Czy nie można stwierdzić, że taka postawa po prostu nie przystoi osobom ponoć poważnym w sytuacji, gdy były to działania całkowicie zbędne? Zasądzona należność została bowiem przelana na rzecz firmy ATZ niezwłocznie po otrzymaniu przez Urząd Miejski numeru właściwego konta, tj. w dniu 08.01.2016r. Jedynie brak wiedzy o numerze konta uniemożliwiał Miastu dokonanie natychmiastowego przelewu. Przekazanie tego numeru nastąpiło jednak dopiero na prośbę miejskiego prawnika. Właściciel firmy ATZ nie wykazał w tym zakresie żadnej inicjatywy. 

Wezwanie komornicze trafiło zaś do Urzędu Miejskiego w Głownie w dniu 11.01.2016r., a więc dawno po dokonaniu przelewu na rzecz firmy ATZ. Działanie jej właściciela doprowadziło więc do niepotrzebnego obciążenia Gminy Miasta Głowna dodatkowymi kosztami postępowania komorniczego (w tej sytuacji całkowicie bezprzedmiotowego) oraz do zablokowania bankowego konta Miasta i utrudnienia pracy Urzędu Miejskiego.

Z przywołanego artykułu prasowego  wynika, iż Gmina Miasta Głowno zapłaciła wynagrodzenie konsorcjum KASZUB-AKADA SPORT pomimo wniosku Pana Waśkiewicza o wstrzymanie płatności, tymczasem to nieprawda. Wniosek właściciela firmy ATZ o wstrzymanie płatności na rzecz konsorcjum KASZUB-AKADA SPORT wpłynął bowiem dopiero po dokonaniu tej płatności przez Gminę Miasta Głowno, na dodatek - przed dokonaniem odbioru pomiędzy ATZ a konsorcjum KASZUBA-AKADA SPORT. 


Gmina Miasta Głowno nie jest jedyną gminą, od której firma ATZ postanowiła wyegzekwować należności, z których nie wywiązał się jej, ten sam z resztą, bezpośredni partner biznesowy. Jak więc ocenić działania dla zagwarantowania interesów własnej firmy, w sytuacji kolejnych, podobnie negatywnych doświadczeń z tym samym partnerem? Gminie – w przeciwieństwie do firmy – nie wolno ogłosić upadłości  i rozpocząć działalności z „czystą kartą” pod nową nazwą … 


Miasto Głowno to nasza mała ojczyzna i nasze wspólne dobro. Szacunek i rzeczywista troska o to dobro winny być najważniejszym wykładnikiem obywatelskiej postawy każdego z nas. Nie ma tu zgody na różnego rodzaju niepoważne działania kogokolwiek, czy podejmowanie groteskowych w swej wymowie różnorakich zabaw, harców i podchodów, kosztem Miasta i jego interesu.

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
Fax. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008
 

 

Godziny otwarcia

 

pon - piąt: 08:00 - 16:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pon - piąt: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Urząd Miasta w Głownie 2019. Creative Commons - CC BY 3.0
Licznik odwiedzin: 2555

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.