GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 18 lipca 2018

Wyszukiwanie

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«lipiec 2018»
P W Ś C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.

Treść strony

Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie"

Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie" w Głownie
ul. Kopernika 26a,
95-015 Głowno
 
Historia
Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie" swoją działalność zapoczątkowało w 2001 roku.
W tamtym okresie głównym jego zadaniem było prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.
W 2005r. kierowanie Środowiskowym Domem Samopomocy przekazane zostało Urzędowi Miejskiemu w Głownie.
Świetlicę Socjoterapeutyczną przekształcono w Świetlicę Środowiskową i działa nieprzerwanie do tej pory.
Świetlica mieści się w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.
 
Władze Stowarzyszenia
W skład zarządu Stowarzyszenia "Pomoc Rodzinie" wchodzą:
Prezes- Maciej Lisowski
Wiceprezes-Małgorzata Baraniak
Skarbnik-Henryka Taflińska
Sekretarz-Małgorzata Romanowska
Członek- Katarzyna Dębska
 
Cele Stowarzyszenia
1.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
2.Wspomaganie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
3.Organizowanie materialnych i niematerialnych form pomocy dla najuboższych.
4.Przeciwdziałanie różnorakim przejawom patologii społecznej.
5.Opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin wymagających pomocy.
 
Współpraca
W ramach swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z:
-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu,
-Telewizją Polską w ramach akcji charytatywnej "Reklama Dzieciom",
-Urzędem Miejskim w Głownie,
-Urzędem Gminy w Głownie,
-Urzędem Miasta-Gminy Stryków,
-Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Z wymienionych instytucji pozyskujemy środki finansowe na realizację naszych statutowych zadań.
 
Działalność Stowarzyszenia
Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie" oprócz prowadzenia Świetlicy Środowiskowej realizuje programy edukacyjno-profilaktyczne, turystyczno- kulturalne, rekreacyjno-sportowe oraz rehabilitacyjne skierowane do środowiska osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Głowno oraz miasta i gminy Stryków.
W latach 2001-2009 Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie" organizowało turnusy rehabilitacyjne do różnych zakątków Polski.
Odbiorcami naszych działań są głównie uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie. Osoby w wieku od 6-24 roku życia. Ogółem około 70 beneficjentów.
W każdym roku szkolnym przygotowujemy i składamy około 12 wniosków o uzyskanie dofinansowania.
W roku 2010 zrealizowaliśmy 8 programów ( Urząd Miasta w Głownie-5, Telewizja Polska -1, Urząd Gminy w Głownie- 2). W roku 2011 realizujemy 9 programów (Urząd Miasta w Głownie-4, Urząd Gminy w Głownie-2, Urząd Miasta-Gminy Stryków- 3).
Każdy program jest realizowany zgodnie z postawionymi celami.
Opracowujemy programy biorąc pod uwagę potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia, czyli osób niepełnosprawnych w naszym środowisku.
Z uwagi na to programy dotyczą obszarów:
-rehabilitacja (usprawnianie ruchowe-wyjazdy na basen i do sali zabaw ruchowych; imprezy sportowe-biegi przełajowe, turnieje pływackie; zakup pomocy do terapii ruchowej, udział w przygotowaniu boiska obok szkoły; rehabilitacja społeczna-treningi samoobsługi, warsztaty artyterapii).
-upowszechnianie kultury i turystyki (wyjazdy do kina, teatru, muzeum, audycje muzyczne na terenie szkoły; wycieczki- 2-dniowy wyjazd do Gniezna i Biskupina, 2-dniowy wyjazd do Krakowa).
-edukacja ekologiczna (zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łagiewnikach, wyjazdy do Arboretum, Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie, Puszczy Kampinoskiej w okolicach Sochaczewa),
-profilaktyka uzależnień (prowadzenie świetlicy środowiskowej).
W roku 2010 zrealizowane zostały następujące programy:
1. "Sprawni, aktywni, samodzielni"( Urząd Miasta w Głownie)
Program obejmował działania o charakterze rehabilitacyjno -terapeutyczno - edukacyjnym. Główne cele programu to:
-podniesienie poziomu sprawności funkcji percepcyjno-motorycznych oraz sprawności manualnej,
-rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczestników,
-rozwijanie koncentracji uwagi oraz podniesienie własnej samooceny.
Zamierzone cele były realizowane przez różne metody artyterapii. Stosowano techniki plastyczne takie jak: rzeźba, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo.
W zajęciach wzięło udział każdorazowo ok.20 osób.
Program obejmowały 4 spotkania po 5 godzin każde.
Zajęcia prowadził instruktor terapii zajęciowej.
2. "Jestem sprawny, jak rybka" (Urząd Miasta w Głownie)
Program służył poprawie zdrowia i sprawności fizycznej naszych podopiecznych.
Realizowany był w okresie 4 miesięcy. Uczestniczyło w nim około 20 osób.
Program obejmował regularne zajęcia na Pływalni Miejskiej w Brzezinach. Wyjazdy na basen odbywały się najczęściej w siedmioosobowej grupie, raz w tygodniu.
3. "Ten zwycięzcą się staje, kto trenuje przełaje" (Urząd Miasta w Głownie, Urząd Gminy w Głownie)
Program służył popularyzacji biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży oraz podniesieniu jej sprawności fizycznej. Miał również na celu zachęcić uczestników do aktywnego spędzania czasu wolnego. Oprócz biegów przygotowawczych odbyła się impreza sportowa z poczęstunkiem i nagrodami. W programie brało udział około 50 uczestników.
4 ."Kultura rozwija, kultura wzbogaca" (Urząd Gminy w Głownie)
Program obejmował działania służące upowszechnianiu kultury wśród dzieci i młodzieży. Obejmował wyjazdy do teatru i kina w Łodzi oraz wyjścia na projekcje do Domu Kultury w Głownie. Program realizowany był przez okres 3 miesięcy. Uczestniczyło w nim około 20 podopiecznych.
5. " Aktywni-silniejsi, sprawniejsi" (TVP Akcja Charytatywne "Reklama Dzieciom") .
Program dotyczył zagospodarowania terenu za budynkiem Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie. Powstał plac zabaw oraz boisko do gier i zabaw ruchowych z bezpieczną nawierzchnią. Uroczyste otwarcie nastąpiło w październiku 2010 r. Zrealizowane przedsięwzięcie umożliwia podopiecznym Stowarzyszenia aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
6. " Rozumiemy i chronimy przyrodę w naszym otoczeniu" (Urząd Miasta w Głownie)
Program obejmował zajęcia ekologiczne na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w Łagiewnikach oraz zwiedzanie Arboretum i Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie. Uczestniczyło w nim około 40 osób. Miał na celu wzrost świadomości ekologicznej oraz uwrażliwienie młodych ludzi na piękno otaczającego je świata. Służył rozbudzeniu nowych zainteresowań oraz zachęceniu uczestników do działań na rzecz ochrony przyrody w środowisku lokalnym. Wyposażył w wiedzę na temat zasad oszczędzania energii elektrycznej, wody i innych zasobów naturalnych.
W roku 2011 Stowarzyszenie otrzymało dotacje na realizację następujących programów:
Urząd Gminy w Głownie:
-"Edukacja kulturalna warunkiem wszechstronnego rozwoju" ( wyjazdy do teatru, audycje muzyczne)
-"Jestem patriotą - poznaję moją Ojczyznę" ( wycieczka do Gniezna i Biskupina)
Urząd Miasta w Głownie:
-"Edukacja kulturalna warunkiem wszechstronnego rozwoju" ( wyjazdy do teatru, audycje muzyczne)
-"Sprawni i zdrowi"( wyposażenie sali do terapii ruchowej)
-"Świetlica środowiskowa"
-"Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie" ( wyjazdy na basen )
Urząd Miasta-Gminy Stryków:
-"Jestem patriotą - poznaję moją Ojczyznę"( wycieczka do Gniezna i Biskupima)
-"Jestem sprawny jak rybka" ( nauka pływania, turniej pływacki)
-"Rozumiemy i chronimy przyrodę wokół nas" ( zajęcia ekologiczne w Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie, zwiedzanie Puszczy Kampinoskiej oraz Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie).

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
Fax. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat_um@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008
 

 

Godziny otwarcia

 

pon - piąt: 08:00 - 16:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pon - piąt: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Urząd Miasta w Głownie 2018. Creative Commons - CC BY 3.0
Licznik odwiedzin: 7000

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.