GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 23 sierpnia 2019

Wyszukiwanie

Menu główne

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«sierpień 2019»
P W Ś C P S N
1 2 3 dzień: 4
5 6 7 8 9 10 dzień: 11
12 13 14 15 16 17 dzień: 18
19 20 21 22 23 dzień: 24 25
26 27 28 29 30 31
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.

Treść strony

Burmistrz Głowna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych, niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasta Głowno

Burmistrz Głowna ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych. niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasta Głowno, położonych w Głownie przy ul. Struga 7, uregulowanych w księdze wieczystej nr LD1G/00045094/0:

 1. działka nr 161/8 o powierzchni 1361m2,  cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%)  wynosi: 102.075,00zł – kwota wadium: 20.000,00zł
 2. działka nr 161/9 o powierzchni 1284m2, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 96.300,00zł – kwota wadium: 18.900,00zł
 3. działka nr 161/12 o powierzchni 1087m2, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 81.525,00zł – kwota wadium: 16.000,00zł
 4. działka nr 161/13 o powierzchni 1087m2, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 81.525,00zł – kwota wadium: 16.000,00zł
 5. działka nr 161/14 o powierzchni 1127m2, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 84.525,00zł – kwota wadium: 16.600,00zł
 6. działka nr 161/15 o powierzchni 2164m2,  cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 187.000,00zł – kwota wadium: 37.300,00zł
 7. działka nr 161/16 o powierzchni 1087m2,  cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 81.525,00zł – kwota wadium: 16.000,00zł
 8. działka nr 161/17 o powierzchni 1087m2,  cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 81.525,00zł – kwota wadium: 16.000,00zł
 9. działka nr 161/18 o powierzchni 1228m2,  cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 92.100,00zł – kwota wadium: 18.100,00zł
 10. działka nr 161/23 o powierzchni 1480m2,  cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 111.000,00zł – kwota wadium: 21.800,00zł
 11. działka nr 161/24 o powierzchni 1625m2,  cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 121.875,00zł – kwota wadium: 23.900,00zł

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów, które zakończyły się wynikiem negatywnym:

- I przetarg  odbył się w dniu 05.12.2014r.,

- II przetarg odbył się w dniu16.02.2015r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. a  Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Młynarskiej 15 pok. nr 9.

Na każdą wyszczególnioną na wstępie nieruchomość, odbędzie się odrębny przetarg w kolejności wskazanej powyżej. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę, zobowiązane są wpłacić oddzielnie wadium na każdą z tych działek. Wpłata wadium na konkretną nieruchomość daje możliwość uczestniczenia w przetargu tylko i wyłącznie na tę nieruchomość.

Wadium (wnoszone w pieniądzu), można  wpłacać gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Głownie lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie w Banku Spółdzielczym w Zgierzu nr konta: 30 8783 0004 0025 1011 2000 0004 –  w    terminie  
do dnia 22 czerwca  2015r.włącznie.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto lub w kasie Urzędu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przystępujące samodzielnie do przetargu osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych ewidencji gruntów. Odtworzenie punktów granicznych nieruchomości odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi w całości  nabywca  nieruchomości.

Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości przez zwycięzcę przetargu (pomniejszonej o wpłatę wpłaconej wcześniej kwoty wadium), winna nastąpić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie w Banku Spółdzielczym  w Zgierzu, nr konta: 84 8783 0004 0025 1011 2000 0002 (lub w kasie Urzędu), w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. W przypadku, gdy Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również w przypadku, gdy nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w §5 ust.9 „Warunków przetargu”, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami, które można uzyskać w Referacie  Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15, I piętro, pokój nr 8,9 (tel.: 42 719-11-42) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl., w biuletynie informacji publicznej (BIP).

Burmistrz Głowna może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów,  informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

 

Pełna oferta inwestycyjna i budowlana

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
Fax. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008
 

 

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Urząd Miasta w Głownie 2019. Creative Commons - CC BY 3.0
Licznik odwiedzin: 6860

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.