GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 10 maja 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«maj 2021»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Z ostatniej sesji Rady Miejskiej

Na ostatniej sesji, 25 marca 2015 r. Rada Miejska w Głownie była w swych decyzjach jednomyślna.

I tak:

- jednogłośnie zwiększyła tegoroczny budżet miejski o kwotę 243.652 zł, na którą złożyły się: dodatkowe dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 225.738 zł (przeznaczone na: dotacje dla przedszkoli niepublicznych z tyt. dofinansowania w nich opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi - 195.738 zł i dla Gimnazjum Miejskiego - 30.000 zł) oraz kwota 17.914 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „W przyjaźni z przyrodą – program edukacji ekologicznej realizowany w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Głownie” (dotacja ta stanowi 90% wartości kosztu całego projektu. Pozostałą kwotę stanowiącą 10% wkład własny tj. 1.990 zł zabezpieczy przedszkole ze środków Rady Rodziców).

- jednogłośnie zaakceptowała zmiany w budżecie miejskim na rok 2015 polegające na przeniesieniu wydatków między działami.

- jednogłośnie poparła projekt Burmistrza Głowna i udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101E – ul. Swoboda w Głownie”. W związku z planowanym przez Powiat Zgierski remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej jaką jest ul. Swoboda – na odcinku od mostu na rzece Mrodze do ul. Śląskiej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz na odcinku od ul. Śląskiej w kierunku drogi krajowej nr 14 z zakończeniem na wysokości działek 159 i 161- ze środków budżetu powiatu, Powiat Zgierski zwrócił się do Gminy Miasta Głowno z wnioskiem o przekazanie dotacji celowej umożliwiającej współfinansowanie wymiany pozostałego odcinka chodnika ul. Swoboda – aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 14. Budżet miejski wyasygnuje na ten cel 45 tys. zł.

- jednogłośnie wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy o pow. 0,1135 ha położonej przy ul. Sowińskiego 18D, oddanej w użytkowanie wieczyste. O nabycie tej nieruchomości wystąpili dotychczasowi użytkownicy wieczyści. Prawo stanowi, że nieruchomość gruntowa oddana w wieczyste użytkowanie może być sprzedana jedynie wieczystemu użytkownikowi. 

- również jednogłośnie Rada Miejska w Głownie wyraziła zgodę na przedłużenie dotychczasowej dzierżawy na okres kolejnych 3 lat, dzierżawcom gruntów położonych przy ul. Kopernika oraz Konstytucji 3-go Maja, wykorzystywanych na cele garażowe.

- ponadto Rada Miejska przyjęła zmiany w Statucie Związku Międzygminnego Bzura w związku z wstąpieniem do tego związku nowego członka – Gminy Wartkowice.

- jednogłośnie radni przyjęli również uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Głowno zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Na zadanie to Gmina Miasta Głowna otrzymała 6 tys. zł.

- jednogłośnie radni przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowna w 2015 r.

oraz uchwałę w sprawie utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwody te to:

* obwód głosowania Nr 10 z granicami obejmującymi Centrum Zdrowia ABiS przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi, z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Centrum Zdrowia ABiS w Głownie ul. Wojska polskiego 32/34.

* obwód głosowania Nr 11 z granicami obejmującymi Dom Pomocy Społecznej w Głownie z siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w DPS w Głownie ul. Karasicka 51.

* obwód głosowania Nr 12 z granicami obejmującymi Zakład opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Medical Sp. z o.o. w Głownie z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Medical Sp. z o.o. w Głownie ul. Sosnowa 4.

Rada Miejska w Głownie zapoznana została ponadto ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Zmiana organizacji pracy