GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 19 października 2019

Wyszukiwanie

Menu główne

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«październik 2019»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 dzień: 22 23 24 25 26 dzień: 27
28 29 30 31
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.

Treść strony

Referat Spraw Obywatelskich

Pracownicy Referatu :

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Magdalena Borkowska 42 719 11 29 w. 305 mborkowska@glowno.pl ul. Dworska 4 p. 1
inspektor Justyna Białek 42 719 11 29 w. 302 jbialek@glowno.pl ul. Dworska 4 p. 3
inspektor Jacek Okoński 42 719 11 29 w. 301 jokonski@glowno.pl ul. Dworska 4 p. 3
podinspektor Rozalia Rachubińska 42 719 11 29 w. 302 rrachubinska@glowno.pl ul. Dworska 4 p. 3

 

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:
 
1.Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
2.Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji komputerowej i ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych,
3.Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie
i wymeldowanie;
4.Przyjmowanie zgłoszeń na pobyt stały i czasowy obywateli polskich i cudzoziemców oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
5.Udzielanie informacji adresowej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
6.Prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów wyborców;
7.Prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów i referendów,
8.Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności;
9.Prowadzenie spraw związanych ze spisem powszechnym ludności
10.Współpraca w zakresie sporządzania wypisów ewidencji ludności z jednostkami szkolnictwa, służby zdrowia, organów wojskowych i policji;
11.Przyjmowanie zawiadomień w sprawach zgromadzeń;
12.Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem zbiórek publicznych na obszarze miasta;
13.Realizowanie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, w tym:
- nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, zwalniania ich z tego obowiązku oraz prowadzenia ewidencji wykonywanych świadczeń,
- prowadzenie rejestracji i ewidencji osób podlegających rejestracji, które w danym rokuukończyły 18 rok życia, poszukiwania i bieżące aktualizowanie rejestru osób podlegających rejestracji;
-prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji wojskowej a w szczególności:
-organizowanie akcji posłańczej;
-wykonywanie zadań związanych z uzupełnieniem sił zbrojnych;
14.Prowadzenie spraw związanych z informacjami niejawnymi:
15.Zadania z zakresu handlu i usług:
-przekształcanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG) na formę dokumentów elektronicznych i przesyłanie ich do CEIDG,
-przekazywanie do CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia oraz licencji,
-udzielanie informacji o przedsiębiorcach w zakresie objętym przepisami ustawy Prawo działalności gospodarczej obowiązującej do dn. 31.12.2011r.
-wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
16 Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i zdarzeń nadzwyczajnych, w tym:
- planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
-prowadzenie spraw w zakresie ewakuacji zagrożonej ludności oraz koordynowanie tych działań,
-prowadzenie spraw w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji
-organizacyjno-rzeczowe zabezpieczenie potrzeb w realizacji przedsięwzięć Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie miasta,
17.Współdziałanie z właściwymi służbami w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych
 
 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
Fax. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008
 

 

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Urząd Miasta w Głownie 2019. Creative Commons - CC BY 3.0
Licznik odwiedzin: 14832

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.