GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 22 stycznia 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«styczeń 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.

Treść strony

Odpowiedzi Burmistrza na zadane pytania - rok 2014

Pytanie: Mam pytanie jak dziesiątki innych na temat drogi dojazdowej przez las do ulic 18- stycznia Lewej czy też Moczydła. Wiem że to nie jest droga publiczna ale jeżdżą nią wszyscy:(policja ,pogotowie i pracownicy urzędu też). Przy wjeździe z asfaltu w ową drogę powstała wyrwa powodująca zbiór wody jak "małe jezioro", co uniemożliwia jakiekolwiek przejście czy przejazd. Alternatywny dojazd do asfaltu ul, Moczydła czy 18- Stycznia nie jest lepszy. Wiemy, że z końcem roku brakuje pieniędzy na naprawy dróg więc prosimy chociaż taczkę szlaki w tę "wyrwę". Z poważaniem mieszkańcy w/w ulic.

Odp. Burmistrza: Miejski Zakład Komunalny niezwłocznie dokona doraźnej naprawy.

2014.12.30.


Pytanie: Wiadomo które ulice dostaną nawierzchnię asfaltową w 2015 roku? (chodzi mi o ulice, które w chwili obecnej jej nie posiadają)

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, zakres modernizacji ulic, jak również budowę nowych ich nawierzchni zawsze determinują możliwości finansowe budżetu miejskiego, a te – jak Pan zapewne wie – są ograniczone. Po raz kolejny powtórzę, iż spośród wielu zasadnych inwestycji – m.in. budowy utwardzonych nawierzchni ulic - należy priorytetowo traktować te, które albo rozwiązują problem dużej liczby mieszkańców, albo będą sprzyjać strategicznemu rozwojowi miasta.

A zatem raz jeszcze podkreślę, że nowa kadencja wymaga od nas w pierwszej kolejności zabezpieczania środków finansowych na działania strategiczne, na które będziemy mieli szanse pozyskać fundusze unijne z nowego programowania i które zainicjują rozwój miasta. To z tych powodów w projekcie budżetu na rok 2015 zaproponowałem zadania inwestycyjne, na które chcemy pozyskać środki unijne lub inne środki zewnętrzne tj. budowę stacji obsługi tankowania transportu zbiorowego i zakup nowych autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji miejskiej – I etap,  termomodernizacje budynków Miejskiego Przedszkola nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2, wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Głowna – I etap, uzbrojenie terenów pod inwestycje w Głownie – I etap. Dodatkowo w projekcie budżetu na rok 2015 znalazło się: dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP1, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Monte Cassino oraz remont ulicy Złotej na odcinku od ul. Kilińskiego do mostu na rzece Brzuśni. Ta ostatnia inwestycja jest zadaniem rozpoczętym w  roku 2014 albowiem przedłużająca się procedura uzyskiwania kolejnych niezbędnych dla realizacji tego zadania uzgodnień i pozwoleń, nie pozwoliła na jego całkowite wykonanie w roku 2014.

Przekonany o tym, że zagospodarowanie uaktywnionych niedawno terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Ostrołęckiej i drogi krajowej nr 14, należy traktować priorytetowo, bo to szansa na stworzenie w Głownie nowych miejsc pracy, ale także na pozyskanie nowych wpływów do budżetu – co umożliwi również większy zakres inwestycji miejskich – informuję, że projekt planu inwestycyjnego na rok 2015 nie przewiduje budowy nakładek asfaltowych na gruntowych ulicach w innych rejonach miasta. Przypominam jednakże, że w trakcie roku po analizie stanu budżetu istnieje możliwość wprowadzenia kolejnych inwestycji, w tym tych drogowych – co na miarę posiadanych środków będziemy czynić.

2014.12.30.


Pytanie: Czy w tym roku będzie organizowane WOŚP w Głownie?

Odp. Burmistrza: Z informacji, które posiadam wzorem ubiegłych lat Sztab WOŚP zarejestrowany został tradycyjnie przy Hufcu ZHP Głowno i to wolontariusze tego sztabu zajmą się zbiórką publiczną. Deklarację organizacji koncertu w dniu 11 stycznia 2015 w ramach WOŚP złożyło natomiast Stowarzyszenie Przyjazne Miasto, dlatego w sprawie szczegółów tego wydarzenia proszę dopytywać wyżej wymienionych organizatorów.  

2014.12.30.


Pytanie: Chciałabym się dowiedzieć jak Rada lub burmistrz wybiera ulice do remontu, pod jakim względem itp. oraz czy nie uważa pan, że na ul. Złotej nie powinna być odnowiona nawierzchnia asfaltowa?

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, w budżecie na rok 2014 znajduje się zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Złotej wraz z odwodnieniem i budową kanalizacji deszczowej”. Niestety nie mogliśmy podjąć żadnych prac wykonawczych, gdyż z przyczyn od nas niezależnych opóźniło się wydanie niezbędnych decyzji przez uprawniony organ, jakim jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Otóż przypomnę, że tereny wokół tej ulicy już w 2006 r. zostały uznane przez RZGW za zagrożone powodzią, stąd też każda planowana inwestycja musi mieć zgodę tego organu. Projekt tej inwestycji, jaki na nasze zlecenie został wykonany i przesłany jeszcze latem bieżącego roku, uzyskał wymaganą zgodę pod koniec października. To dopiero pozwoliło podjąć starania o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie z tej ulicy wód opadowych do rzeki. Taką zgodę na dniach wydał Marszałek Województwa Łódzkiego. Konieczna w tym zakresie procedura też trwała kilka tygodni. tak więc dopiero teraz posiadamy całą dokumentację. Ja zaś w projekcie budżetu miejskiego na rok 2015 umieściłem wykonanie zadania pod nazwą „Remont ulicy Złotej na odcinku od ul. Kilińskiego do mostu na rzece Brzuśni” polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej, chodnika oraz wykonanie podłoża wraz z nakładką asfaltową. Jeśli Rada Miejska wyrazi na to zgodę, to po uchwaleniu budżetu (najpóźniej do końca stycznia 2015 r.) będzie można rozpocząć procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy tego zadania.

2014.12.22.


Pytanie: Chciałabym się zapytać, czy będzie w planach lub już jest odnowienie nawierzchni asfaltowej na kawałku ulicy Słowackiego przy skręcie do ulicy Wojska Polskiego? Ten fragment ulicy jest bardzo często uczęszczany i jest jedną z głównych ulic, dlatego właśnie na tym odcinku powinna być odnowiona nawierzchnia, a łata na łacie nie wystarczy zbytnio (chyba, że dobrze zrobią i powinni utwardzać jakoś te łaty, ale chyba brakuje nadzoru dlatego tak te dziury łatają...) oraz mam pytanie, dlaczego tylko na części ulicy Kopernika jest ładny nowy chodnik, a od strony trasy już nie?

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, ulice kiedyś pokryte asfaltem wymagają już napraw i oczywiście najprostszym rozwiązaniem byłoby położenie na nich nowej nakładki. To, czy będzie to możliwe, czy też będziemy musieli pozostać przy bieżących naprawach, zależeć będzie od możliwości budżetu miejskiego. To od tych możliwości zależeć będzie podjęcie konkretnej decyzji przez burmistrza i Radę Miejską. Oczywiście chciałbym, aby udało się to zrealizować.

Wielokrotnie już wyjaśniałem, że kwestia wykonywania chodników również wynika z możliwości finansowych i z tego, że są jeszcze obszary miasta, gdzie na ulicach nie ma ani chodnika, ani utwardzonej jezdni. Jak Pani widzi, samorząd miejski musi dokonywać tu wyborów.

2014.12.22.


Pytanie: Na ul. Kopernika przy skręcie w ulicę Plażową (obok nowo wybudowanego budynku) kiedy chodnik się kończy, KRAWĘŻNIK JEST TAKI WYSOKI, że inwalida oraz osoba jadąca wózkiem musi przechodzić OBOK CHODNIKA. PARANOJA panie burmistrzu, powinien być lekki spad, a nie wysoki krawężnik to samo powtarza się obok budowanej galerii krawężnik taki wysoki że szkoda gadać ...Kto jest tak debilny i wymyśla tak? Powinien być spad by ludzie, rowerzyści, inwalidzi mogli wjechać normalnie na drugą część chodnika.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, rozwiązania, które wydają nam się irracjonalne nie są naszym wymysłem, ale skutkiem obowiązujących przepisów, które zobligowani są stosować zarówno projektanci, jak i wykonawcy inwestycji. Krawężnik chodnika w ul. Plażowej wybudowany został zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej wykonanej przez podmiot do tego uprawniony.

Kwestię wysokich krawężników we wjazdach na teren galerii handlowej przy ul. Sikorskiego  wyjaśnialiśmy w październiku 2014 r. (cała informacja tutaj).

Informowaliśmy wówczas, że krawężniki są budowane zgodnie z projektem i zostaną obniżone  w tej części wjazdów, gdzie ulokowane zostaną przejścia dla pieszych – w odległości 5 m od krawędzi ulicy Sikorskiego (bezpośrednio za łukami wytyczonych już wjazdów). Tak bowiem stanowią przepisy. Jest to minimalna odległość od krawędzi ulicy dopuszczona przepisami obowiązującego prawa. Komunikacja taka wymaga od pieszego nadłożenia zaledwie ok. 2,5 m co zbyt dużą uciążliwością być nie powinno. Nie można zapominać, że taki a nie inny układ komunikacyjny obowiązujące przepisy określiły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, wśród nich pieszym.

W przypadku ulicy Plażowej, która nawierzchni utwardzonej, a więc i przejścia dla pieszych nie posiada – gdy tylko sprzyjać temu będzie aura pogodowa - postaramy się obniżyć część krawężnika chodnika, by w ten sposób ułatwić komunikację osobom poruszającym się na wózkach.

2014.12.16.


Pytanie:  Chciałabym się spytać, czy wadliwe funkcjonowanie wyjazdu a tym samym wjazdu z ulicy Ostrołęckiej (z lub do trasy nr 14) będzie poprawione? Chodzi o to , że podczas zakładania nowego asfaltu parę lat temu nie dopilnowano tego, aby podjazd był równo zrobiony z resztą nawierzchni przez co samochody wjeżdżające lub wyjeżdżające z ulicy Ostrołęckiej po prostu podskakują i jest nie wygodnie wjeżdżać.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, przeprowadzona wizja lokalna w miejscu, w którym ul. Ostrołęcka łączy się drogą krajową nr 14, nie potwierdziła problemu, który Pani porusza. Proszę zatem o bardziej dokładne wskazanie/opisanie/przedstawienie na fotografii miejsca, w którym doświadczyła Pani niekomfortowego „podskakiwania” na nierównym asfalcie.

2014.12.16.


Pytanie: Na jednym ze spotkań w ubiegłych latach obiecał Pan rozważyć pomysł budżetu obywatelskiego. Projekt ten miał służyć również aktywizacji lokalnych społeczności. Jest szansa na realizację tego pomysłu?

Odp. Burmistrza: Projekt obywatelski to próba aktywizowania obywateli, zachęcania ich do większego zaangażowania w sprawy miasta – i to nie w znaczeniu ogólnym, ale przede wszystkim w szczegółach. Przypomnę, że skala budżetu obywatelskiego to ok. 1% budżetu miasta. Wypracowanie takiego modelu w Głownie oczywiście jest możliwie, aczkolwiek wydaje się, że optymalnym okresem, w którym mógłby on zacząć działać jest raczej koniec kadencji 2014-2020, a nie jej początek. Przed Głownem bowiem, czas strategicznych decyzji i rozwiązań, których nadrzędnym celem powinno być rzeczywiste zagospodarowanie uaktywnionych w tej kadencji prawnie, terenów inwestycyjnych. To powinien być priorytet.

2014.12.15.


Pytanie: Panie burmistrzu kiedy będzie strona, na której będzie można zadawać pytania do radnych. Stąd moje pytanie. Kiedy to będzie możliwe? I jaka będzie procedura odpowiedzi na w/w pytania? Czy będą też podane nr telefoniczne do radnych?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, zakładka „Pytanie do radnego” w przeciwieństwie do zakładki „Zapytaj Burmistrza” w poprzedniej kadencji nie cieszyła się powodzeniem. Mam nadzieję, że w tej kadencji to się zmieni i zarówno mieszkańcy, jak i radni zechcą się za jej pośrednictwem komunikować. W związku ze zmianą składu osobowego Rady Miejskiej i koniecznością udostępnienia nowym radnym służbowych adresów mailowych, na których trafiać będą kierowane do nich za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania mieszkańców, zakładka „Pytanie do radnego” jest na razie nieaktywna. Do Świąt Bożego Narodzenia powinna już funkcjonować, a zatem proszę o odrobinę cierpliwości. Jeśli chodzi o procedurę udzielania odpowiedzi na pytania, to chcę zaproponować radnym aby nie różniła się od tej już funkcjonującej w przypadku zakładki „Zapytaj Burmistrza”. Przypomnę, że odpowiedzi udzielone są wyłącznie na pytania dotyczące rozwoju miasta oraz bieżących spraw z życia społeczności lokalnej pozostających w kompetencji samorządu i urzędu, w terminie do 14 dni. Odpowiedzi na pytania obraźliwe, naruszające dobre imię osób i urzędu oraz łamiące dobre obyczaje nie będą udzielane, a pytania tej treści nie będą publikowane. Oficjalna strona internetowa miasta Głowna nie może być bowiem miejscem naruszania norm moralnych, zasad dobrego wychowania i miejscem łamania prawa poprzez naruszanie czci, godności i dobrego imienia osób trzecich przez anonimowych autorów nadesłanych wiadomości. Jednocześnie zapewniam, że – tak jak w przypadku Zakładki „Zapytaj Burmistrza” dane osobowe i adresy mailowe internautów podane w formularzu  kontaktowym nie będą publikowane i podlegać będą ochronie.

Przypomnę jednak, że radni są członkami osobnego organu władz samorządowych, jakim jest Rada Miejska, na którego działanie burmistrz nie ma wpływu.

2014.12.09.


Pytanie: W pierwszej kolejności życzę Panu sukcesów na nowa kadencję i wiele osiągnięć dla nas mieszkańców. Mieszkam na os. Kopernika. Mamy bardzo ładny parking i chodnik. W soboty przyjeżdża handlarz z ziemniakami. Autem z tym ciężkim ładunkiem wjeżdża na chodnik, przy budynku sklepu chemicznego. Mam pytanie, czy można wkopać jeden lub dwa słupki betonowe i zapobiec jawnej dewastacji naszego dobra. (…) o nasze dobro musimy dbać.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, dziękuje za życzenia. Przyjrzymy się zgłoszonemu przez Panią problemowi i podejmiemy działania, aby zapobiec ewentualnym zniszczeniom chodnika miejskiego. Pozdrawiam.

2014.12.09.


Pytanie: Czy na ulicy Ściegiennego będzie w końcu zrobiony asfalt lub przynajmniej kostka? Zadziałajcie coś lub złóżcie jakąś propozycję.

Pytanie:  Co zrobić by przyspieszyć położenie asfaltu na ulicy Ściegiennego? Ta ulica powinna być zrobiona już od wielu lat. każdy mówi, że ją zrobi.


Odp. Burmistrza: Szanowni Panowie, tytułem wyjaśnienia – zwracam się do Panów łącznie, bo poruszacie ten sam temat, a ponadto zamieszkujecie pod tym samym  adresem. Zawsze przestrzegam przed składaniem i jednocześnie słuchaniem obietnic bez pokrycia. Prawda jest taka, że ul. Ściegiennego nie jest ulicą o znaczeniu strategicznym i nie może być traktowana priorytetowo, co nie znaczy, że nie rozumiemy Państwa potrzeb w tym zakresie. Podobne jednak mają również mieszkańcy pozostałych ulic gruntowych w mieście. Pamiętać należy, że budowa ulicy to proces. Najpierw należy wykonać dokumentację projektową takiej inwestycji, a dopiero później zabezpieczyć środki finansowe na ten cel w budżecie miejskim, by w przetargu wyłonić wykonawcę tego zadania. Dokumentacji projektowej na budowę ul. Ściegiennego póki co nie ma.

2014.12.09.


Pytanie: Czy w kolejnej kadencji zostaną dokończone inwestycje sprzed 10 lat – mam na myśli moją piękną wyboistą ulicę. Jeden z kandydatów w swym programie przypomniał sobie o istnieniu ulic poza centrum, ale nie jestem pewna czy kolejna kadencja wystarczy. Przez dwie kadencje urzędników z dwóch innych opcji politycznych, a efekt ten sam. Mieszkańcy naszej ulicy też chcieliby cieszyć się pięknym miastem i nie grzęznąć w błocie.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, nie da się wykonać wszystkiego na raz. Nie odpowiadam za decyzje sprzed 10 lat, ani za to, że położono asfalt na części ulicy, ani że nie zapewniono środków na jej ukończenie – widocznie takie były uzgodnienia. Od momentu, gdy zostałem burmistrzem zawsze jasno wskazywałem, że spośród wielu zasadnych inwestycji należy priorytetowo traktować te, które rozwiązują problem dużej liczby mieszkańców, albo będą sprzyjać strategicznemu rozwojowi miasta. Nowa kadencja wymaga od nas w pierwszej kolejności zabezpieczania środków finansowych na działania strategiczne, na które będziemy mieli szanse pozyskać fundusze unijne z nowego programowania. Priorytetem w tej kadencji będą z pewnością działania, które zainicjują rozwój miasta, a te będą miały związek m.in. z zagospodarowaniem uaktywnionych niedawno terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Ostrołęckiej i drogi krajowej nr 14, bo to szansa na stworzenie w Głownie nowych miejsc pracy, ale także na posykanie nowych wpływów do budżetu – co umożliwi większy zakres inwestycji miejskich. W przypadku ul. Wyspiańskiego o zabudowie jednostronnej i przylegającej do lasu dokonywaliśmy utwardzenia tłuczniem i wyrównywania, co będzie kontynuowane. Dziękuję za pytanie i pozdrawiam.

2014.12.08.


Pytanie: Czy NFZ aneksował kontrakt ze szpitalem do 06.2016 r.? Czy Centrum Medyczne podpisze umowę kontraktu na w/w czas?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, w połowie października Łódzki Oddział NFZ zaprosił świadczeniodawców do podpisania porozumień dotyczących przedłużenia okresu obowiązywania umów, co umożliwić ma przedstawienie im propozycji finansowej na rok 2015. Podpisanie tych porozumień miało nastąpić do 27 października i to sie dokonało zarówno jeśli chodzi o podmiot prowadzący szpital, jak i Centrum Medyczne Sp. z o.o. Przychodnia Miejska Remedium. Konkretne już propozycje finansowe są przedmiotem konsultacji.

2014.12.02.


Pytanie: W ostatnim czasie pracownicy urzędu nagminnie odwiedzają posesję w Głownie z upomnieniami za wywoź śmieci. Świetnie, wysyła Pan upomnienia ludziom, którzy nie zapłacili za ostatni kwartał czyli minęło zaledwie kilka/kilkanaście dni. Ok, nie zapłacili w terminie upomnienie trzeba wysłać, szkoda tylko że zapomniał Pan o ludziach, którzy nawet raz nie zapłacili za śmieci od początku systemu i więcej nawet nie pofatygowali się żeby wypełnić deklarację chcąc uniknąć systemu opłat, jak widać skutecznie! Do takich osób upomnienia nie trafiają bo cóż wystarczy nie otwierać, nie odbierać i po sprawie, więcej nic się w tym kierunku nie dzieje. I jak nie płacili, tak nie płacą. Jakie wnioski powinni wyciągnąć mieszkańcy z takiego postępowania? Czyż wobec prawa nie jesteśmy równi? Pozostaje nam tylko wnioski wyciągnąć przy urnie wyborczej.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, informuję, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega regulacjom zawartym w dziale III Ordynacji podatkowej, a także ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W efekcie burmistrz (wójt lub prezydent) zobowiązany jest do kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych, a w przypadku ujawnienia faktu nie zapłacenia w terminie – wbrew Pana opinii - do wysłania zobowiązanemu (płatnikowi) upomnienia z zagrożeniem wszczęcia egzekucji. Do dnia 5 listopada 2014 r. do właścicieli nieruchomości z terenu miasta Głowna wysłano blisko 100 wezwań do złożenia wyjaśnień przyczyny nie złożenia deklaracji dot. wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wysłano 22 wezwania w celu uzupełnienia deklaracji, z czego wszystkie te sprawy zostały już wyjaśnione. W wyniku weryfikacji przypadków nie złożenia deklaracji – mimo istniejącego obowiązku ustawowego wynikającego z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm. – do dnia 5 listopada 2014 r. wszczęto kilkanaście postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty. W jednym przypadku właściciel nieruchomości odwołał się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, które podtrzymało decyzję Burmistrza Głowna skutkiem czego decyzja ta została utrzymana w mocy. Pragnę zwrócić uwagę, że czynności weryfikacyjne mają charakter ciągły zarówno w przypadkach podejrzeń nie złożenia deklaracji, jak i wątpliwości co do danych w nich zawartych.

Jak więc Pan widzi, Pańska ocena nie opiera się na faktach. Urząd wykonuje na bieżąco swoje działania nie bacząc na to, czy jest to okres wyborczy, czy też nie. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów i procedur np. muszą uprzedzać właściciela nieruchomości o terminie kontroli. Procedury te są długotrwałe, stąd być może panuje obiegowa opinia, że ktoś nie ponosi sankcji za niepłacenie opłaty śmieciowej. Pragnę jednak podkreślić, że nawet jeśli taki fakt ujawniony zostanie np. w przyszłym roku, to zaległa opłata i tak naliczona zostanie od momentu obowiązywania systemu tj. od lipca 2013 r. wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Wniosek jest prosty - by zaległości tych i kosztów tych nie powiększać, lepiej płacić i to w terminie.

2014.11.05


Pytanie: Witam. Jestem mieszkanką Głowna. Mam małą córeczkę roczną, wychowuje ją z narzeczonym. On pracuje, a ja zajmuje się naszą córką. Mam pytanie, czy jest jakaś możliwość otrzymania pomocy finansowej od naszego miasta? Pytałam w rożnych urzędach i nic mi nie mogą pomoc więc z tym problemem zgłaszam się do Pana. Czekam na jak najszybszą odpowiedź, czy istnieje jakaś pomoc dla rodzin, które utrzymują się z jednej pensji z małym dzieckiem.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, Gmina Miasta Głowno, którą  jako burmistrz reprezentuję, udziela pomocy finansowej (oraz rzeczowej) w formie określonej przepisami prawa. Zgodnie z tymi przepisami instytucją do tego powołaną jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Proszę zatem, by to tam udała się Pani celem sprawdzenia, czy Pani sytuacja życiowa i materialna kwalifikuje Panią do pomocy za pośrednictwem MOPS. Inną formą pomocy jest dodatek mieszkaniowy. By jednak go otrzymać – tak jak w przypadku pomocy z MOPS - należy spełniać określone w ustawie kryteria dochodowe. W tej kwestii nie ma żadnej dowolności.

2014.11.04


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, zauważyłem, że wybudowane zostały trzy korty do tenisa ziemnego na Hucie Józefów za Miejskim Ośrodkiem Kultury. Chciałbym się dowiedzieć, do kogo będą należały, bo z tego co wiem, teraz należą do urzędu. Czy będzie jakieś otwarcie tego obiektu sportowego? Grałem już na nim, ale ktoś ma klucz, i boisko jest otwierane w bardzo wyszczuplonych godzinach-zazwyczaj gdy obok na Stali trwa właśnie jakiś mecz lub trening.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, korty tenisowe, tak jak i sąsiadujący z nim stadion są własnością Gminy Miasta Głowno. Obecnie trwają prace nad docelową formułą administrowania kortami. Wydaje się, że najkorzystniej byłoby powierzyć je w administrowanie KS STAL, który w sąsiedztwie dysponuje infrastrukturą niezbędną do  funkcjonowania takiego obiektu np. szatniami, natryskami itp.

Z uwagi na to, że tegoroczny sezon gry na kortach ziemnych dobiega końca, do końca 2014 r. nie przewiduje się przekazania nadzoru nad tym obiektem. Do końca października 2014 r. dostępność tego obiektu będzie zatem taka, jak dotychczas tj. po kontakcie z pracownikami KS STAL Głowno.

Uroczystego otwarcia kortów nie będzie. Nie jestem zwolennikiem tego typu imprez, przecinania wstęg itp. – chyba, że jest to konieczność wynikająca z życzenia podmiotu, który dofinansował budowę obiektu. W tym przypadku takiej potrzeby nie ma.  Zainteresowanie korzystaniem z obiektu jest bardzo duże, dlatego w przyszłym roku planuje się całodzienne udostępnienie kortów wraz ze zorganizowaniem szkółek dla dzieci i dorosłych. Dziękuję za pytania i pozdrawiam.

2014.10.23


Pytanie: Witam czy jest jakaś szansa by postawić znak ograniczenia ciężaru do 10 ton na ulicy OSTROŁĘCKIEJ? Chodzi mi o zakaz przejazdu tirów które mają więcej niż 10 ton wagi… Na innych uliczkach są takie znaki...

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, kluczowe dla całej sprawy jest to, że ul. Ostrołęcka, która w części jest drogą powiatową, a w części – gminną, znajduje się w obszarze, który zgodnie ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego ma zyskać nowe przeznaczenie. Przypomnę, że w październiku 2013 r. Rada Miejska w Głownie jednogłośnie opowiedziała się za przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta obejmującej rejon ulic: Górnej, Sowińskiego, Ostrołęckiej oraz drogi krajowej nr 14. Zmiana ta ma służyć przede wszystkim stworzeniu ok. 70 ha terenów inwestycyjnych, które dziś mają status działek rolnych i przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. To kierunek, który pozwolić ma na uruchomienie terenów inwestycyjnych. Projekt uchwały wieńczący cały proces przedłożony zostanie Radzie Miejskiej na najbliższej sesji, jeszcze w październiku. Dodam tylko, że takie zmiany były poddane konsultacjom społecznym. Mieszkańcy mogli wnosić w tej kwestii swe uwagi. Kompletnym nieporozumieniem byłoby zatem ograniczenie tonażu na drodze, która w perspektywie stanowić ma jeden z istotnych ciągów komunikacyjnych dla nowych terenów inwestycyjnych.

2014.10.23


Pytanie:  Czy będzie w planach położenie asfaltu lub kostki na ul. Ściegiennego? Bo słyszałem takie głosy że są szanse.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2014 r. zatwierdzone zostały uchwałą Rady Miejskiej w Głownie, a z ich wykazem zapoznać może się Pan tutaj. Nie ma wśród nich budowy ul. Ściegiennego. Specyficzny okres, jaki jest obecnie sprawia, że wiele jeszcze różnych obietnic może Pan usłyszeć. Dodam tylko, że w Głownie mamy 40 km dróg gruntowych i jestem pewien, że nawet następna kadencja nie wystarczy, by zadowolić wszystkich ich mieszkańców.

2014.10.21


 Pytanie: Witam, chciałbym się zapytać, czy w Głownie nie mógłby powstać basen kryty? Zaznaczę, nie ma gdzie iść się rozerwać, po drugie zaznaczam, że w Strykowie powstanie nowy pomost nad jeziorem. Nie mógłby u nas powstać ciut szerszy i o wiele dłuższy i na tym pomoście jakieś ławeczki, tak jak nad sopockim molem i po trzecie, czy w naszym Głownie nie mogłoby powstać prawdziwe kino i jakiś supermarket nie wspominając, że jest tylko biedronka, a w samym Łowiczu jest ich dużo: takich jak Tesco, Intermarche, Polo Market? 

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, teoretycznie w Głownie powstać mogłoby wszystko, o czym tylko moglibyśmy sobie zamarzyć. I basen kryty, i molo niczym to w Sopocie, i Multikino. Takie ambitne plany weryfikuje jednak rzeczywistość – w  tym przede wszystkim pieniądze, możliwości budżetu miejskiego. Jeśli basen lub obiekt rekreacyjny niczym uniejowskie termy czy też  duże kino miałby budować w Głownie prywatny inwestor, to bez wahania poparłbym ten pomysł. Wydaje się jednak, że prywatny inwestor wyłoży swe pieniądze tylko wówczas, gdy będzie mu się to w perspektywie opłacało. Biorąc tymczasem pod uwagę np. to, że stosunkowo niedaleko od Głowna mamy baseny: w Łowiczu, Brzezinach, Ozorkowie, Zgierzu i Łodzi – a nieco dalej – nawet cały kompleks basenów w Uniejowie, na ściągnięcie osób z zewnątrz na basen do Głowna raczej nie można liczyć. Żaden prywatny biznes w takich warunkach w basen w Głownie nie zainwestuje. To z kolei sprawia, że zarówno koszty ewentualnej budowy, jak i późniejsze koszty utrzymania takiego obiektu musiałoby wziąć na siebie miasto. Uważam, że póki co nie stać nas na dotowanie tak nierentownych przedsięwzięć. Uatrakcyjniamy nasze miasto na miarę naszych możliwości. Pewne plany związane z działaniami na większą skalę w tym zakresie, wiążemy z nowym okresem programowania unijnego. Jeśli pojawi się szansa na pozyskanie pieniędzy zewnętrznych np. na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w naszym mieście, z pewnością spróbujemy po nie sięgnąć. Nawet jeśli nie molo niczym w Sopocie, to z pewnością czeka nas wymiana pomostów oraz zjeżdżalni, a także rozbudowa różnych stref aktywności w rejonie zalewu Mrożyczka.

2014.10.16


 Pytanie: Panie Burmistrzu, zwracam się bezpośrednio do Pana z prośbą o zainteresowanie się nawierzchnią ul. Wysokiej w Głownie. Faktem jest, że nie ma na tej ulicy dużego skupiska domów. Jednakże występuje tu bardzo duży ruch pojazdów samochodowych do znajdującego się na tej ulicy sklepu rolniczego. Przyjeżdżają tu samochody nie tylko z naszego powiatu, ale także pobliskich tj. brzezińskiego czy łowickiego. Przed moją posesją przejeżdża ponad 100 samochodów dziennie przez co nawierzchnia na odcinku od ul. Sowińskiego do tego sklepu wygląda tragicznie. W tej sprawie były składne kilka razy prośby na dziennik w UM. Wiem, że decyzje odnośnie tych spraw podejmuje Rada Miejska, jednak nic w tym kierunku odnośnie naszej ulicy się nie dzieje. Uprzejmie proszę jednak o wpływ na Radę Miejską do podjęcia kroków dla polepszenia warunków mieszkalnych na tej ulicy. Prośbę składam w imieniu wszystkich mieszkańców tej ulicy. Z góry serdecznie dziękuję. 

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, proszę zrozumieć, że prace mogą być wykonywane według planu. Informuję więc, że jeszcze w październiku tego roku ul. Wysoka zostanie wyrównana. I to jedyny możliwy dziś do realizacji zabieg poprawiający doraźnie stan jej nawierzchni. Urząd Miejski w Głownie nie posiada bowiem dokumentacji projektowej budowy utwardzonej nawierzchni tej ulicy.

2014.10.16


Pytanie: W kwietniu otrzymał Pan ode mnie wiadomość tej treści: "Szanowny Panie Burmistrzu, czy krzyż stojący przy aptece na Zgierskiej w miejscu tragicznej skądinąd śmierci stoi tam legalnie? Dużo osób ma co do tego wątpliwości. Od czczenia pamięci jest cmentarz, krzyże i znicze w przestrzeni publicznej to już raczej nadużycie.". Obiecana była interwencja, jednak krzyż stoi dalej jak stoi. Ja rozumiem delikatność sprawy, tragedię osobistą etc., ale czy naprawdę wszyscy mieszkańcy muszą żyć pod dyktando jednej rodziny? Czy państwo, którego przedstawicielem jest miasto i jego organy, naprawdę jest bezsilne w tak błahej sprawie? Bardzo proszę o tym razem już skuteczną interwencję.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, nie o bezsilność tu chodzi, a delikatność sprawy. Proszę to zrozumieć. Szukaliśmy rozwiązania – zapewne idealnego nie ma – które z jednej strony przywróci porządek prawny – bo bezsprzecznie krzyż ustawiony został nieleganie, bez zgody zarządcy drogi, ale jednocześnie takiego, które nie będzie eskalowało niepotrzebnych emocji i nie dopuści do bezsensownego „grania” krzyżem jako symbolem religijnym. Musi Pani wiedzieć, że są i tacy mieszkańcy (mieliśmy w tej sprawie telefony – szkoda, że anonimowe), którzy twierdzą, że tego krzyża nie powinniśmy ruszać. Jest Pani jedyną osobą, która jak dotąd wprost zażądała jego usunięcia.

W drodze postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Urząd Miejski w Głownie nie udało się   ustalić z całą pewnością osoby/osób, które są odpowiedzialne za ustawienie krzyża w tym właśnie miejscu. Tymczasem to z tą osobą/osobami chcielibyśmy uzgodnić jego godne przeniesienie. Być może osobom tym potrzeba jeszcze trochę czasu?

2014.09.29


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, jestem urodzonym głownianinem mieszkającym od lat poza krajem. 02-09-2014 moja Mama, Pani (imię, nazwisko oraz adres do wiadomości Burmistrza), seniorka i od dziesięcioleci mieszkanka Głowna, obchodziła swoje 86-te urodziny. Rozmawiając z nią telefonicznie stwierdziła, że chciałaby złożyć Panu wizytę. Zajrzałem więc na stronę Miasta Głowna i stwierdziłem że, tą drogą poproszę o ustalenie terminu spotkania mojej Mamy z Panem Burmistrzem. Myślę, że droga ta będzie również tak pomyślna, jak telefon do sekretariatu!  Spotkanie mojej Mamy z Panem Burmistrzem dotyczy prośby o pomoc w zalezieniu odpowiedniego mieszkania dla seniorki. Myślę tu o bezpośredniej pomocy Pana jak i z racji Urzędu czyli Miasta Głowna. Kwestia powodu zmiany mieszkania jest oczywista, wiek i warunki sanitarne oraz gotowość mojej Mamy do tej zmiany, którą przed nadchodzącą zimą jednoznacznie teraz podjęła. (…) Kwestia kosztów wynajmu jest ze strony synów wyjaśniona i zostanie przez nas pokryta. Po krótkim wglądzie na oferowane nieruchomości lub wynajmu mieszkania, sytuacja wygląda nie najlepiej, zwłaszcza jeśli chodzi o odpowiednią lokację. Proszę więc Pana o zawiadomienie odpowiednich służb społecznych i reakcję z ich strony, jak również Pańskiego osobistego zaangażowania tej sprawie. Proszę o ustalenie i podanie terminu spotkania na (termin oraz dane kontaktowe do wiadomości Burmistrza).

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, z naszych ustaleń wynika, że Pańska mama zajmuje lokal komunalny pod innym niż Pan wskazuje adresem (dwa numery dalej) od lutego 1982 r. i dotychczas nie ubiegała się o poprawę warunków mieszkaniowych. Początkowo Pana mama zamieszkiwała lokal o pow. 26 m2 wraz z mężem. Po rozwodzie lokal ten został podzielony na dwa o powierzchni: 15,50 m2 – zajmowany przez Pana mamę i 10,5 m2 – zajmowany przez nieżyjącego już jej byłego męża. Od roku 1986 najemcą tego drugiego lokalu jest syn Pańskiej mamy tj. Pański brat.

Na liście mieszkańców zasobów komunalnych ubiegających się o poprawę dotychczasowych warunków mieszkaniowych znajduje się naprawdę wiele osób. Pańska mama może również zwrócić się ze stosownym wnioskiem o poprawę warunków mieszkaniowych (podkreślę, że dotychczas o to nie występowała). Czy naprawdę jednak uważa Pan, że obowiązki dziecka wobec sędziwego rodzica powinny kończyć się na interweniowaniu u burmistrza? Jak wnioskuję, pracuje Pan za granicą, a więc uzyskuje Pan dochody. Co zatem stoi na przeszkodzie, by zapewnił Pan, jako syn, własnej mamie godziwe warunki życia i opiekę? Przypomnę, że alternatywnym rozwiązaniem jest przecież możliwość wynajęcia mieszkania na rynku prywatnym.

2014.09.10


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, zbliża się termin wejścia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasę Łódź-Zgierz-Głowno-Łowicz (listopad 2014). Na jakim etapie są prace związane z pozyskaniem nowego taboru autobusowego w ramach projektu ŁKA, co ma umożliwić skomunikowanie autobusów Miejskiego Zakładu Komunalnego z pociągami na wspomnianej trasie? Jaka jest szansa na to, że od listopada na wszystkie pociągi odjeżdżające ze stacji Głowno będzie można dojechać z odległych rejonów Głowna autobusem i w ten sam sposób wrócić ze stacji do domu (w tym w godzinach popołudniowo-wieczornych, gdy wraca większość osób, a komunikacja miejska w Głownie już nie działa), najlepiej z wykorzystaniem Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego, który w pociągach Łódź-Głowno już obowiązuje? A jeśli takiej szansy praktycznie nie ma - to kiedy będzie to możliwe?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, taki projekt podlegał rozważaniom. Najogólniej ujmując jego celem byłoby zapewnienie dowozu pasażerów na stacje i przystanki. Proponowaliśmy to w ramach rozmów bezpośrednich z władzami ŁKA, jak i podczas rozmów wszystkich zainteresowanych samorządów. Wymaga to jednak współpracy wielu instytucji, ale też podlega obostrzeniom prawnym, a miasto i tak angażowałoby swoje środki finansowe. Dlatego też, aby mieć jak najlepszą i niezależną od kogokolwiek możliwość realizacji pomysłu zapewnienia nowoczesnej komunikacji miejskiej w Głownie przedstawiłem projekt zakupu nowych autobusów hybrydowych zasilanych CNG. Projekt ten jest jednym z czterech projektów, jakie dzięki naszym staraniom ujęte zostały w przyjętej 21 lipca 2014 r. wspólnej strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. Oprócz zakupu dwóch nowych autobusów projekt ten zakłada również budowę stacji obsługi tankowania transportu zbiorowego, remont ul. Dworskiej na odcinku od Łowickiej do Wigury wraz z remontem mostu na rzece Brzuśni, budowę placu postojowego dla autobusów na terenie użytkowanym przez MZK przy ul. Nowej, wydłużenie trasy komunikacji do szpitala i przychodni specjalistycznych oraz remont ulicy i chodników z  obniżeniem krawężników przy przystankach. Koszt całkowity tego zadania określono na 3.800.000 zł, z czego 3.200.000 zł stanowić ma oczekiwane dofinansowanie, zaś 600 tys. zł – wkład własny miasta. Nasze propozycje zostały ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT). Środki na ich dofinansowanie dotyczą programowania na lata 2014-2020, ale wiadomo, że ich uruchomienia spodziewać należy się jednak raczej po roku 2015 r.
Obecnie jesteśmy w stałym kontakcie z ŁKA i Urzędem Marszałkowskim w zakresie różnych kwestii, w tym Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego. Analizujemy także sprawę nowej organizacji transportu miejskiego w Głownie. Nie chciałbym jeszcze w tej chwili podawać konkretów, ale niedługo przedstawimy nasze propozycje w tym zakresie. Naszym celem jest by w momencie uruchomienia połączeń ŁKA mieszkańcy mieli możliwość dojechać na te pociągi.

2014.09.10


Pytanie: Ponownie piszę do Pana w sprawie ulicy Świerkowej (odcinek wzdłuż lasu). Zbliża się sezon zimowy; dni stają się coraz krótsze; a u nas znów zapanują ciemności - czy zainstalowanie oświetlenia w ulicy to naprawdę taki ogromny problem, któremu w żaden sposób miasto nie może sprostać? Już nie będę znów pisał o bezpieczeństwie itd. Proszę o ponowne zajęcie stanowiska. Dalszym tematem jest oczywiście kanalizacja - czy jakieś nowe optymistyczne informacje w tej sprawie?
I jeszcze jedno; czy możemy liczyć na wycinkę/przecinkę/uporządkowanie drzew i krzewów znajdujących się wzdłuż ulicy. Niektóre z drzew/krzewów znajdujących się jak przypuszczam w pasie drogowym zaczynają stwarzać zagrożenie nie tylko podczas zjawisk atmosferycznych.
Dziękuję i pozdrawiam.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, zainstalowanie oświetlenia to proces nie taki szybki jak się może wydawać. Trzeba mieć stosowne projekty, pozwolenia, uzgodnienia itd. Jak wielokrotnie już tłumaczyłem, aby w ogóle móc zacząć się tym realnie zajmować potrzebne są formalne kroki. Organ uchwałodawczy, czyli Rada Miejska musi podjąć stosowną uchwałę i zapewnić finansowanie. To dopiero daje prawo organowi wykonawczemu – burmistrzowi na podejmowanie działań. Informuję więc – w tym roku uchwała budżetowa nie zawiera takiego punktu, kanalizacji zresztą też. Rozważaliśmy wszakże możliwość zastosowania oświetlenia nie wymagającego budowy sieci, tj. lamp solarnych lub hybrydowych, bowiem w Głownie są miejsca, gdzie oświetlenia jeszcze nie ma. Niestety koszt jednej takiej lampy to około 11 tys. złotych, a poza tym muszą być umieszczone w bliższej odległości od siebie niż te na słupach. Łatwo sobie zatem policzyć ile to kosztuje. Należy jednak pamiętać, że inne miejsca w Głownie mają tak samo uzasadnione wnioski jak Pana.

Problem oświetlenia miasta wymaga, co oczywiste, rozwiązania toteż informuję, że chcemy to wykonać kompleksowo w oparciu o środki unijne. Wśród zgłoszonych przez nas projektów do realizacji w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w latach 2014 – 2020, które zostały przyjęte 21 lipca 2014 r. jako wspólna strategia ŁOM 2020+ i ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT) znajduje się zadanie: wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowna. Przedmiotem tego projektu jest optymalizacja zużycia energii 1941 istniejących punktów oświetleniowych istniejącej sieci oraz wykonanie sieci z 300 nowymi punktami oświetleniowymi. Koszt tego zadania na tą chwilę szacuje się na 4.280.500 zł, z czego 3.638.425 zł stanowić miałoby dofinansowania, zaś 642.075 zł – wkład własny. Priorytetem UE jest innowacyjność więc to zadanie wpisuje się w te oczekiwania.

Uporządkowanie roślinności odbywa się w mieście według harmonogramu, toteż Pana okolica jest obecnie miejscem tych prac.

2014.09.10


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu , czy po chodniku łączącym ul. Kopernika- przez mostek -z ul. Sikorskiego, można jechać na rowerze? Pytam, bo spotkałem się z cichą uwagą, że to chodnik dla pieszych. Nadmienię, że nie używałem dzwonka. Może warto by było oznakować tą trasę, jeśli ma służyć pieszym i rowerzystom. Pozdrawiam! Ps. Dziękuję za ustawienie dodatkowego kosza przy ul Sikorskiego.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, codziennie mamy dowody na to, że mimo kolejnych znaków np. ograniczających prędkość czy też znaków zakazu, problem jeżdżących zbyt szybko i parkujących w niedozwolonych miejscach kierowców nie znika. W odpowiedzi na Pana pytanie przypomnijmy sobie choćby takie obowiązujące przepisy, które stanowią, że generalnie rowerem po chodniku jeździć nie wolno (artykuł 26 Prawa o Ruchu Drogowym). Od tej zasady istnieją jednak trzy wyjątki. Określa je art. 33 Prawa o Ruchu Drogowym. Mowa w nim, że korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

-  opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem, że kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Dla wyjaśnienia z dzieckiem w przyczepce lub w foteliku na bagażniku możemy jechać jedynie po jezdni lub ścieżce rowerowej. Co więcej, Prawo o Ruchu Drogowym w Art. 26 zabrania kierującemu pojazdem – a takim jest również rower – nie tylko jeździć po chodniku, ale również po przejściach dla pieszych.

2014.09.10


Pytanie: Zamiast pytania mam prośbę. Na ul. Karasickiej na granicy działek 66 i 68 jest ławeczka. Na tej ławeczce wieczorami odbywają się spotkania najczęściej młodzieży. Kiedyś obok był kosz na śmieci, teraz właściciel działki powiesił na płocie worek. Niestety to nie wystarcza i po bardziej licznych spotkaniach pozostaje sporo śmieci również na trawniku i chodniku. Może służby miejskie coś wymyślą?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, we wskazanym rejonie kosz na śmieci jest zamontowany.  

2014.09.08


Pytanie 1: Park im. Armii Krajowej - pomnik symbolizujący orła w katastrofalnym stanie; nawierzchnia obok pomnika fatalna.

Odp. Burmistrza: Sądzę, że zauważyła Pani, że prace przy pomniku jednak trwają. Zakończą się do końca sierpnia. Wykonujemy je za bez mała 50 tys. złotych. Mimo wcześniejszych planów środki te mogliśmy uruchomić dopiero po uzyskaniu oszczędności z innych przetargów miejskich, co stało się na sesji 25 czerwca. Dotychczasowy stan pomnika był rzeczywiście nie do zaakceptowania, co dla mnie osobiście stanowiło ujmę wobec upamiętnionych ofiar. Sukcesywnie zmieniać będziemy również otoczenie pomnika. Ubiegamy się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dodatkowe wsparcie finansowe na nowe nasadzenia roślinne i zagospodarowanie trawników. Jeśli je uzyskamy, to prace na otaczającym pomnik terenie zielonym byłby prowadzone na przełomie września i października.

Pytanie 2:  Kiedy będzie odremontowany mostek prowadzący z ulicy Kopernika do Komisariatu Policji, Urzędu Skarbowego, MOPS-u i ulicy Sikorskiego?

Odp. Burmistrza: Na początek znaczące sprostowanie. To nie mostek, a jaz, czyli budowla wodna piętrząca wodę, którego konstrukcja wymaga gruntownej, a co za tym idzie w praktyce niestety kosztownej modernizacji. Ocenia się koszt tej inwestycji w zależności od zakresu prac od ponad 1 mln zł w górę. To właśnie z uwagi na wymagającą gruntownej naprawy konstrukcję jazu, budowla ta została wyłączona z ruchu – i to nie tylko pojazdów, ale i pieszych. Osoby nadal korzystające z tej przeprawy przez rzekę Mrogę powinny zdawać sobie sprawę z zagrożenia. Czynią to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Całościowa modernizacja jazu będzie możliwa, gdy tylko pojawi się możliwość uzyskania środków zewnętrznych. Trzeba bowiem wiedzieć, że na szczeblu centralnym zaawansowane są prace nad planami koniecznych działań dla zagospodarowania dorzecza Wisły środkowej (a więc i Mrogi) pod kątem budowli retencyjnych i przeciwpowodziowych.

Pytanie 3: Droga prowadząca z ul. Kopernika (obok elektrowni) do garaży na terenie Urzędu Miejskiego jest koszmarna. Każde opady deszczu tworzą jeziora z brudną, cuchnącą wodą i powstaje błoto.

Odp. Burmistrza: Zdajemy sobie sprawę, że rzeczywistość taka jest. Muszę być do bólu szczery, czy to się komuś spodoba czy też nie: nie należy liczyć, że miasto będzie utwardzać tą drogę. Takich nieutwardzonych na terenie miasta mamy prawie 40 km. W newralgicznych miejscach na ulicach, gdzie opady dają o sobie najbardziej znać dokonywane jest siłami MZK lub straży pożarnej wypompowywanie napływającej wody. 

Pytanie 4: Dlaczego w Przychodni "Remedium" na ulicy Kopernika, pacjenci są zmuszeni płacić 25 złotych za wizyty u specjalistów, a pacjenci z innych przychodni 50 zł? W takim razie jaki ma sens ubezpieczenie zdrowotne?

Odp. Burmistrza: Uporządkujmy kilka ważnych faktów. W Głownie znajduje się kilka przychodni lekarskich, które mogą ze sobą rywalizować o uzyskanie kontraktu (a co za tym idzie pieniędzy) z NFZ na leczenie specjalistyczne. Kontrakt na daną specjalizację na obszar Głowna (np. na ginekologię) uzyskuje się w drodze konkursu ogłaszanego przez NFZ, czyli może być tak, że na terenie Głowna kontrakt ten może po prostu wygrać i uzyskać inna przychodnia. Jest wtedy ona zobowiązana leczyć w tej specjalizacji bezpłatnie, bo otrzymuje na to środki finansowe z NFZ.
Ostatnie konkursy NFZ ogłaszał w 2011 r. i część specjalizacji uzyskało Remedium, ale nie wszystkie – część prowadzą inne przychodnie. Musimy pamiętać, że czasy gdy leczeniem zajmowała się tylko przychodnia na Kopernika dawno się skończyły. Powstały nowe, prężne i konkurencyjne przychodnie. Pacjenci wybierają swobodnie w której chcą się leczyć, a firmy te mają prawo uzyskać kontrakty (przez co pieniądze) z NFZ. Stąd droga konkursowa – mówiąc najogólniej zamysł był taki, że NFZ powierza leczenie tej firmie, która spełnia wymagane warunki, ale może leczyć taniej niż inni konkurenci.
Mieszkaniec Głowna może więc leczyć się za darmo u danego specjalisty w Głownie, gdyż zawsze któraś z istniejących u nas przychodni dany kontrakt z NFZ posiada i w ten sposób korzystać z ubezpieczeń zdrowotnych.
Wypada mi przypomnieć, że po ogłoszeniu wyników konkursów na kontrakty z 2011 r. nasza miejska przychodnia Remedium mogła więc po prostu zaprzestać leczenia w tych specjalizacjach, na które nie uzyskała kontraktów, bo nie miała takiego obowiązku. Jednakże kierując się wyłącznie dobrem i wygodą pozostawiono leczenie specjalistyczne pacjentów zadeklarowanych w Remedium na koszt miejskiej spółki, a dla zadeklarowanych w innych przychodniach 50 zł. za wizytę. Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie po tym, jak w listopadzie 2013 r. Remedium utraciło tę część przedsiębiorstwa, która działała w Strykowie i której działalność bezprawnie „przejęły” tamtejsze dwie prywatne przychodnie. Nasza spółka pozbawiona została dużej części dochodu przez co już jej po prostu nie stać na pokrywanie kosztów leczenia ze środków własnych. To jest jedyna przyczyna tego, że lekarze specjalizacji bez kontraktu z NFZ udzielają obecnie porad za odpłatnością – 25 zł dla pacjentów z deklaracjami w Remedium i 50 zł, czyli jak dotychczas z deklaracjami w innych przychodniach. Porady specjalistów z kontraktów z NFZ są w Remedium cały czas dalej darmowe.
Podsumowując pacjent w Głownie:
 -  zawsze może skorzystać z usług specjalisty za darmo, bo ma taką zagwarantowaną możliwość, jeśli nie w Remedium, to w innej przychodni na terenie naszego miasta, a też Zgierza, Łodzi czy gdziekolwiek w Polsce – po to są środki NFZ-u,
  -  może zapłacić 25 zł. gdy jest zapisany w Remedium lub 50 zł. gdy zapisał się gdzieś indziej i skorzystać z naszej przychodni bez konieczności wyczekiwania w długich kolejkach i ponoszenia kosztów dojazdu do innych miast.
Proszę także odpowiedzieć sobie szczerze, czy słyszała Pani o odpłatnościach u lekarza specjalisty w wysokości tylko 25 złotych i bycia przyjętym niemal bezpośrednio po zgłoszeniu się?  – a chyba nie jest to bez znaczenia.

Pytanie 5: Dom Kultury - niezbędne jest pomalowanie i odświeżenie sali widowiskowej.

Odp. Burmistrza: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury stoi na stanowisku, że takie tylko ogólne odświeżenie i pomalowanie sali widowiskowej bez jej zasadniczego remontu nie jest wystarczającym rozwiązaniem i przy okazji – jak to często bywa – ruszenia czegokolwiek zaczną wychodzić poważniejsze problemy. A dotychczasowa instalacja elektryczna? A ogrzewanie? A niepraktyczna scena? A zabezpieczenia p-poż,? A ściany z boazerii? Itp. Itd. Obecnie budżetu miejskiego nie stać na kompleksową, gruntowną i spełniającą współczesne standardy modernizację. Jest jeszcze nadzieja, że będziemy mogli skorzystać z dofinansowania z UE z perspektywy finansowej lat 2014- 2020. Dlatego też podjęliśmy działania etapowe. W pierwszej kolejności przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o które się ubiegamy, chcielibyśmy przeprowadzić docieplenie ścian budynku MOK. Nie umiem jeszcze Pani teraz odpowiedzieć, czy nasze starania zakończą się pozytywnie, gdyż nie znamy jeszcze decyzji Funduszu. Jeśli byłaby pozytywna, to prace byłyby skończone przed zimą. To jest w tym momencie dla nas priorytet. 

2014.08.20


Pytanie 1: Czy jest może w planach wyłożenie kostką lub betonem ulicy Słowackiego? Myślę, że warto jest zainwestować w tą ulice ponieważ masa ludzi tamtędy chodzi z Kopernika na Sikorskiego. Nawet lekki deszcz powoduje na tej ulicy błoto! Cała Zabrzeźnia została wyłożona kostką, a o okolicach Kopernika nikt nie pomyślał. Proszę o rozpatrzenie mojej prośby.

Pytanie 2: W mojej wcześniejszej wiadomości zapomniałem uwzględnić ulicę Sasanek sąsiadującą z ulicą Słowackiego. To głównie przez nią ludzie przechodzą.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, na terenie Głowna mamy około 40 km dróg gruntowych i dla właścicieli położonych przy nich posesji ich utwardzenie jest priorytetem. Ulica Słowackiego w najbardziej uczęszczanej części jest jednak utwardzona. Problemem zaś, jest to, że stanowi ona naturalny spływ wód opadowych z ul. Kopernika w bezpośredniej bliskości rzeki Mrogi. Najprostszym rozwiązaniem byłoby oczywiście wykonanie kanalizacji deszczowej. Jednak najistotniejszym problemem oprócz długotrwałej procedury projektowej z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody do Mrogi włącznie, jest ogromny koszt jej wykonania zbliżony niejednokrotnie do kosztu utwardzenia drogi. Spotykamy sytuacje, gdy po położeniu kostki lub asfaltu pojawia się problem zastoin wodnych, kałuż czy zalewania dróg na sąsiednich ulicach. Bez deszczówki trudniej to rozwiązać, ale jak pisałem wcześniej wykonanie jej niebotycznie podraża koszty inwestycji, przez co w praktyce oddala w czasie zatwierdzenie jej do realizacji. Mieszkańcy zaś wskazują, że wolą już mieć szybciej utwardzoną drogę nawet mimo zdarzających się od czasu do czasu niedogodności po obfitych opadach deszczu. Przypomnę, że w roku 2005 powstała koncepcja odwodnienia rejonu ulic Kopernika, Słowackiego i Plażowej oraz części osiedla. Kosztorys tych prac (według cen z roku 2005) opiewa jednak na niebagatelną kwotę ponad 713 tys. zł netto. Właśnie ze względu na to koncepcja ta nigdy nie miała szans na realizację. Dlatego też chcąc zaradzić podjęliśmy działania mające na celu inne pod względem technologicznym i etapowe rozwiązanie całego problemu. Informowałem już o tym, ale powtórzę, że w tym roku rozpoczęliśmy I etap, w którym chcemy przeprowadzić prace dotyczące odwodnienia ul. Kopernika w okolicach ryneczku przy blokach położonych w sąsiedztwie ul. Kopernika i Słowackiego – obecnie trwają jeszcze wspomniane wyżej prace projektowe, po nich nastąpią prace w terenie. II etap – później – będzie dotyczył rejonu ul. Plażowej. Poza tym, trzeba pamiętać, że aby w ogóle móc rozpocząć prace nad utwardzeniem potrzebne są jeszcze projekty drogowe.

2014.08.20


Pytanie: Ponad rok temu (w czerwcu ub. r.)  zadałem pytanie odnośnie skrzyżowania ulic Pasterskiej i Miodowej, a w szczególności problemu zalegającej tam wody po opadach deszczu. Minął rok i w tej sprawie nic się nie dzieje, choć Pan zapewniał, nie tylko w korespondencji mailowej ale również podczas prywatnych kontaktów, że ten problem zostanie w jakiś sposób usunięty. Czekam na jakieś konkretne działania ze strony Pana Burmistrza.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, muszę przyznać, że zbyt optymistycznie oceniliśmy łatwość zlikwidowania problemu tworzących się po opadach zastoin wody. Zapewniam jednak, że sprawa traktowana jest bardzo rzeczowo. Fachowcy stwierdzili wszakże, że nasypanie tłucznia spowoduje, iż spływająca woda zacznie zalewać sąsiadujące posesje. Rozwiązalibyśmy więc jeden problem, tworząc niestety kilka innych. Zleciliśmy więc rozpatrzenie koncepcji wykonania studni chłonnej wraz z możliwością odprowadzenia nadmiaru wody. Odpowiedź mamy uzyskać na dniach. Czy uda się wyeliminować konieczność wypompowywania wody po opadach – jeszcze nie wiemy, ale chcieliśmy ograniczyć tworzące się po opadach uciążliwe dla Państwa kałuże. Są to oczywiście półśrodki aktualnie możliwe do zastosowania, w sytuacji gdy ul. Pasterska po położeniu na niej kostki stała się tamą dla wody spływającej z ul. Miodowej. Po uzyskaniu informacji z analizy koncepcji studni chłonnej prześlemy ją Panu na adres mailowy.

2014.07.31


Pytanie: Chciałbym bardzo się dowiedzieć, czy inwestor by zdradził albo Pan, jaki będzie super market w tej galerii i czy nie można wpuścić więcej takich większych sklepów, supermarketów?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, jakiś czas temu odpowiadałem na pytanie związane z budowaną galerią handlową i powtórzę, że swym charakterem oraz sposobem zagospodarowania nie będzie ona odbiegać od podobnych obiektów zlokalizowanych w innych miastach np. Łodzi. Znajdą się w niej powierzchnie handlowo-usługowe, miejsca na sklepy różnej wielkości i branż, wśród nich – na market spożywczy. Jaką sieć będzie on reprezentował? To pytanie powinien Pan skierować bezpośrednio do inwestora. Miasto w procesie wydzierżawiania przyszłych powierzchni handlowo-usługowych w ogóle nie uczestniczy.

2014.06.27


Pytanie: Chciałem poruszyć problem związany z ulicą Karasicką na odcinku od ul. Skokowskiego do ul. Barlickiego. Jest to ulica prosta o dość dobrej nawierzchni. I to przyciąga tu wielu nie wyżytych pseudo rajdowców którzy często w godzinach popołudniowych organizują wyścigi nie biorąc pod uwagę zagrożenia jakie powodują dla mieszkańców tej ulicy i innych zmotoryzowanych użytkowników. Zdarzają się też kierowcy którzy postanawiają sprawdzić ile wyciągnie ich maszyna w czasie dojazdu do celu. Z tej ulicy korzysta wielu spacerowiczów, rowerzystów w tym dzieci, jest też kościół. Sądzę, że dobrym rozwiązaniem było by zainstalowanie 4 - 5 spowalniaczy z oznakowaniem. Wiem, że kursuje tu miejski bus, ale nie powinno to być problemem jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Bo w obecnie istniejącej sytuacji wcześniej czy później dojdzie do nieszczęścia. Policja wie o problemie, ale ma ograniczenia kadrowe i organizacyjne aby systematycznie monitorować właśnie tą ulicę. Ciekaw jestem,  jaka by była opinia radnych gdyby ten problem poruszyć na posiedzeniu Rady Miasta? JEST PROBLEM I TRZEBA GO ROZWIĄZAĆ DLA DOBRA WSZYSTKICH. Poruszona sprawa jest w zainteresowaniu mieszkańców ulicy Karasickiej.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Oto bowiem z jednej strony borykamy się z problemem złego stanu nawierzchni wielu jeszcze ulic gruntowych czy też z łataniem dziur i wyrw w ulicach utwardzonych, z drugiej zaś - z problemem nadmiernych prędkości rozwijanych przez kierowców na ulicach o dobrej nawierzchni. Wszystkich uczestników ruchu drogowego obowiązują przepisy, a co za tym idzie również obowiązek stosowania się do wprowadzonych odpowiednim oznakowaniem ograniczeń i zakazów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających m.in. na ulicach i drogach w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej. Oznacza to, że na omawianym przez Pana fragmencie ul. Karasickiej nie można zastosować progów zwalniających takich np. na ul. Obrońców Westerplatte, ul. Ogrodniczej czy na ul. Kościuszki. Jednakże, również dostrzegając wskazany przez Pana problem  - i to nie tylko na ul. Karasickiej - rozeznajemy możliwość innego rozwiązania tego problemu w sposób  zgodny z obwiązującymi przepisami. Dodam tylko, że ostateczny głos – opinia w sprawie zmiany organizacji ruchu - należy Starostwa Powiatowego, jedynego w  tym zakresie uprawnionego organu. Pozdrawiam i dziękuję za pytanie.

2014.06.25


Pytanie: Bardzo dobrze, że został przywieziony nowy piasek nad plażę jednak brakuje mi i nie tylko mi, wąskiego paska np: asfaltu żeby ludzie mogli bez problemu mogli przejechać przez plażę to by mógł być dobry pomysł wąski kawałek od początku do końca wyjazdu z plaży.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, cieszę się, że docenia Pani działania zmierzające do uatrakcyjnienia sezonu letniego nad głowieńską Mrożyczką. Czy jednak naprawdę uważa Pani, że to najlepszy pomysł, by jakakolwiek  dróżka miała przebiegać przez plażę? Zgłoszona przez Panią potrzeba w zakresie komunikacji rowerowej w bezpośrednim sąsiedztwie plaży zostanie z pewnością wzieta pod uwagę przy okazji ewentualnych prac i projektów zagospodarowania terenu rekreacyjnego w rejonie Mrożyczki. Dziekuję i pozdrawiam.

2014.06.25


Pytanie: Piszę w sprawie organizacji ruchu rowerowego na ul. Swoboda w sąsiedztwie dawnego supermarketu Plus-Dyskont.

Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę na absurd w oznakowaniu na wjeździe na parking ww. supermarketu. Po wybudowanu drogi dla rowerów wzdłuż ul. Swoboda najwyraźniej zapomniano zmienić tam oznakowanie. Obecnie rowerzysta jadący drogą dla rowerów od strony centrum miasta napotyka tam na... przejście dla pieszych wymalowane w ciągu drogi dla rowerów. W jaki sposób rowerzysta ma pokonać to miejsce? Wydaje mi się, że przejście dla pieszych powinno być tam węższe i obejmować jedynie szerokość chodnika, natomiast w ciągu drogi dla rowerów znaleźć się tam powinien przejazd dla rowerzystów. Warto byłoby też sam wjazd wyposażyć w odpowiedni znak ostrzegawczy, bo w takim miejscu pierwszeństwo przejazdu przed samochodami skręcającymi na parking mają rowerzyści, z czego miejscowi kierowcy nieprzyzwyczajeni do skrzyżowań z drogami dla rowerów niekoniecznie muszą sobie zdawać sprawę.

Kolejny, dużo większy absurd, znajduje się kilka metrów dalej. Droga dla rowerów się tam... urywa. Dalej znajduje się tylko chodnik, więc rowerzysta jest zmuszony skorzystać tym razem z wyjazdu ze wspomnianego wcześniej parkingu i przejechać na jezdnię dla samochodów, a następnie pokonać dość niebezpieczne dla rowerzystów skrzyżowanie z drogą krajową nr 14 nie po przejeździe dla rowerzystów (który istnieje tuż obok na tym samym skrzyżowaniu), a po jezdni dla samochodów. Do tego, by rowerzysta mógł skorzystać z przejazdu, brakuje dosłownie kilku metrów drogi dla rowerów (oraz przejazdu dla rowerzystów przez nie tylko wjazd, ale i wyjazd z parkingu). Obecnie mamy z jednej strony drogę dla rowerów urywającą się w dziwnym miejscu, z drugiej strony przejazd dla rowerzystów "donikąd", oddzielone dosłownie kilkunastoma metrami chodnika.

Domyślam się, że tych kilkanaście metrów chodnika oraz sąsiadującego z nim pasa zieleni należy do GDDKiA i dlatego miasto urwało drogę dla rowerów w tym miejscu. Ale z drugiej strony gdy GDDKiA kilkanaście lat temu budowała przejazd dla rowerzystów kończąc go... na chodniku musiała mieć dostęp do jakichś miejskich planów, które zakładały dociągnięcie miejskiej drogi dla rowerów (która teraz w końcu powstała) do tego właśnie miejsca. Proszę o wyjaśnienie - dlaczego miasto nie może się w tej kwestii porozumieć z Generalną Dyrekcją, tylko muszą powstawać takie absurdalne układy komunikacyjne z bezużytecznym przejazdem dla rowerzystów i drogą dla rowerów urywającą się na wyjeździe z parkingu?

Kolejna kwestia - droga dla rowerów wzdłuż ul. Sikorskiego. Tutaj muszę pochwalić to, że droga ta została wykonana z niefazowanej kostki brukowej, nie powodującej takich drgań podczas jazdy rowerem jak kostka fazowana zastosowana m.in. na ul. Swoboda. Najlepszym materiałem do konstrukcji dróg dla rowerów jest stosowany na nich od niedawna w Łodzi asfalt (którego dodatkową zaletą poza gładkością nawierzchni jest to, że wyraźniej oddziela przestrzeń dla rowerów od przestrzeni dla pieszych), jednak kostka niefazowana jest również dobrym rozwiązaniem, znacznie lepszym niż kostka fazowana. Uważam jednak, że układ samej drogi dla rowerów jest nieprzemyślany. Wjazd na nią od strony skrzyżowania z drogą krajową nr 14 odbywa się poprzez... wejście na przejście dla pieszych przy przystanku autobusowym. Dlaczego nie można było wykonać tam łagodnego wjazdu na drogę rowerową z jezdni, tylko zmusza się rowerzystę do dziwnych manewrów i wprowadza przy tym kolizję z ruchem pieszym? Kolejna kwestia - brakuje wjazdów na drogę dla rowerów na skrzyżowaniach z drogami osiedlowymi os. Sikorskiego. Jeśli wjedzie się na drogę dla rowerów przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 14, zjechać z niej można dopiero na skrzyżowaniu z drogą dojazdową do dawnych zakładów ZWSR. Jeśli ktoś chce wjechać na osiedle wcześniej, musi jechać jezdnią dla samochodów (bądź łamać prawo i narażać rower na uszkodzenie na wysokim krawężniku, przejeżdżając przez pas zieleni). Podobna sytuacja jest dalej z wjazdem na osiedle między blokami 2 i 5. I ostatnia kwestia - skrzyżowanie z ul. Sucharskiego/Zw. spod Monte Cassino. Nie ma tam znaku kończącego drogę dla rowerów - oznaczałoby to, że ciągnie się ona dalej aż w sąsiedztwo kościoła św. Barbary, a nawet jeszcze dalej przez wieś Osiny w gminie Dmosin. Rowerzysta ma prawo po tym chodniku jechać twierdząc, że nie jest to chodnik, a droga dla rowerów - której żaden znak drogowy nie odwołał.

O ile nie wszystkie z tych problemów da się rozwiązać natychmiastowo, to poprawić oznakowanie poziome przy dawnym Plusie można już teraz. Jeśli chodzi o skrzyżowanie w pobliżu szkoły nr 2 - ma tam powstać sygnalizacja świetlna, więc sposób podłączenia drogi dla rowerów do tego skrzyżowania też będzie musiał się zmienić, bo nie wiem jak Pan Burmistrz wyobraża sobie organizację ruchu rowerowego przy obecnym układzie skrzyżowania uzupełnionym o sygnalizację świetlną. Prawdopodobnie droga dla rowerów będzie musiała kończyć się kilka metrów przed skrzyżowaniem wyjazdem na jezdnię - bo przejazd dla rowerzystów nie ma tam sensu, skoro droga dla rowerów nie jest kontynuowana po drugiej stronie skrzyżowania, i raczej nigdy nie będzie, bo z uwagi na dużą liczbę posesji potrzebny jest tam chodnik, a na chodnik i równoległą drogę dla rowerów nie ma tam miejsca.

Bardzo proszę o poprawienie tych absurdów, w przypadku których istnieje taka możliwość oraz o uwzględnienie tych uwag przy kolejnych inwestycjach w zakresie infrastruktury rowerowej w naszym mieście.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, dziękuję za Pańskie opinie. Choć w  wielu kwestiach trudno się z nimi nie zgodzić, to jednak musi Pan wiedzieć, że budowa nowych czy też poprawianie istniejących ścieżek rowerowych na terenie Głowna nie jest obecnie priorytetem. Z niedoskonałościami w przebiegu ścieżek rowerowych, które urywają się w przypadkowych miejscach i nie pozwalają na płynny przejazd rowerzysty, boryka się nie tylko Głowno. Przepisy ruchu drogowego dotyczą wszystkich uczestników ruchu drogowego – i pieszych, i kierowców, i rowerzystów. Poza przepisami jest jednak  jeszcze zdrowy rozsądek, który w sytuacjach wątpliwych po prostu powinien zadziałać. A zatem, nawet jeśli rowerzysta dojeżdża do wyjazdu z parkingu czy przejścia dla pieszych, to zdrowy rozsądek podpowiada, żeby zatrzymać się (lub przynajmniej zwolnić)  by upewnić, że można bezpiecznie przejechać.

Nie będę wypowiadał się na temat tego, który materiał najlepiej nadaje się na ścieżkę rowerową, bo od tego są specjaliści – podobnie jak uprawnieni projektanci są od tego, by właściwie zaprojektować sygnalizację świetlną w rejonie ul. Sikorskiego.

2014.06.20


Pytanie: Mam do pana wielką prośbę, żeby pan coś zrobił z ulicą Kopernika. Powód jest taki, że począwszy od wjazdu w Kopernika aż do przychodni po większych ulewach chodnik po jednej stronie jest cały zalany, a ulica przypomina jezioro. Proszę o rozwiązanie tego problemu.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, w roku 2005 powstała koncepcja odwodnienia rejonu ulic Kopernika, Słowackiego i Plażowej oraz części osiedla. Kosztorys tych prac (według cen z roku 2005) opiewa jednak na niebagatelną kwotę  ponad 713 tys. zł netto. Właśnie ze względu na ten duży koszt – koncepcja ta nie miała szans na realizację. Podjęliśmy zatem działania mające na celu inne pod względem technologicznym i etapowe rozwiązanie całego problemu. W tym roku rozpoczęliśmy I etap, w którym  przeprowadzone zostaną prace dotyczące odwodnienia ul. Kopernika w okolicach ryneczku przy blokach położonych w sąsiedztwie ul. Kopernika i Słowackiego. II etap będzie dotyczył rejonu ul. Plażowej, ale niestety nie będzie to wykonywane w tym roku.

2014.06.20


Pytanie : Panie Burmistrzu czy Galeria Głowno powstanie, czy zamiast galerii będzie jakiś inny market spożywczy? 

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, Galeria Głowno ma być galerią handlową i swym charakterem oraz sposobem zagospodarowania nie będzie odbiegać od podobnych obiektów zlokalizowanych w innych miastach np. Łodzi. Znajdą się w niej powierzchnie handlowo-usługowe, a zatem również miejsce na sklepy różnej wielkości i branż, wśród nich – market spożywczy.

2014.06.10


Pytanie: Czy będzie w planach remont drugiej strony chodnika na ul. Kopernika w Głownie? Są jakieś plany na jakich ulicach będzie remont chodników?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, potrzeb w zakresie remontów chodników miejskich jest wiele, ale jeszcze więcej jest potrzeb w zakresie budowy utwardzonych ulic i chodników w rejonach, gdzie obecnie ich nie ma. Zważywszy na możliwości finansowe w zakresie inwestycji miejskich, spodziewać zatem należy się raczej, że w pierwszej kolejności wybór padnie na budowę chodników tam gdzie ich nie ma, niż na wymianę tych istniejących.

2014.06.10


Pytanie: W nawiązaniu do Pańskiej odpowiedzi z 4.04.2014 na moje pytanie, podzielę się z Panem spostrzeżeniem - po raz kolejny widziałem handlujących na parkingu od strony Urzędu Gminy i przyległym trawniku.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, Pańskie spostrzeżenia zostały przekazane administratorowi targowiska tj. Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu celem podjęcia działań.

2014.06.10


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, w czasie częstych bytności na targowisku miejskim zastanawiam się, po są tam trawniki przy wiatach? Sprzedawcy nie mają gdzie stawiać swoich pojazdów dostawczych więc zajmują marne trawniki. Wiem, że projektant chciał upiększyć teren, ale skoro nie na miejsca na handel to...Pozdrawiam!

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, targowisko zmodernizowano zgodnie z projektem spełniającym wymogi unijne – również w  zakresie konieczności umiejscowienia terenów zielonych na placu targowym. Przypomnę, że ubiegaliśmy się – zresztą z powodzeniem – o dofinansowanie unijne tej inwestycji. W sytuacji pozyskania dofinansowania w kwocie blisko 900 tys. zł warto było zatem wypełnić wymogi unijne – nawet jeśli te w rzeczywistości nie przystają do głowieńskiej rzeczywistości, bo na brak terenów zielonych nie możemy narzekać i na targowisku z logicznego punktu widzenia rzeczywiście nie są one konieczne. Ale skoro był taki warunek, należało go spełnić.

2014.06.06


Pytanie: Witam, mam pytanie, bo od lat każdy mówi że zrobi drogę na Ks. Wyszyńskiego, przy której mieszkam, a ta droga jest tak paskudna, że trzeba coś z nią zrobić. Mam takie pytanie do Pana, czy powie mi Pan czy w ogóle będzie zrobiona na droga a jak tak to kiedy?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, zadaje mi Pan to pytanie po raz drugi. Po raz pierwszy postawił je Pan za pośrednictwem formularza Zapytaj Burmistrza 4.03.2014 r. Odpowiedź na nie została opublikowana w dniu 11.03.2014 r. i znajduje się kilka wiadomości poniżej. 

Podkreślę po raz kolejny, że zakres inwestycji przewidzianych do realizacji w danym roku budżetowym określa podjęta przez Radę Miejską uchwała budżetowa (z dnia 26.02.2014 r.), a dokładnie jej załącznik inwestycyjny. Informuję, że budowy ul. Wyszyńskiego w nim nie ma.

2014.05.28


Pytanie: Panie Burmistrzu często jestem na stronie Głowna. Jest tam rodzinna rekreacja, czytałem ciekawy temat, powrót do tradycji. Proszę Pana mamy piękne miasto, pięknie położone wśród wody i lasów. Miasto o wielu perspektywach turystyczno/wypoczynkowych. Na tej stronie poniżej tematu są zdjęcia pt. tak może być. Proszę się odnieść do tych zdjęć. Czy Pan bierze pod uwagę te zdjęcia, żeby coś takiego powstało w naszym Głownie. Jeśli chodzi o takie inwestycje to naprawdę warto się nad tym zastanowić, są możliwości inwestycji unijnych, taka inwestycja naprawdę by się opłaciła, czegoś takiego nie ma w promieniu 150 km albo dalej więc warto nad tym pomyśleć.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, wierzę, że tak w Głownie może być. Budowanie nowego, rozpoznawalnego w regionie wizerunku Głowna jako miasta Rodzinnej Re-Kreacji jest świadomie rozpoczętym procesem. Wymaga on jednak czasu i niemałych nakładów finansowych. Możliwości ubiegania się o pieniądze unijne na rozwój turystyki i rekreacji, o których Pan wspomina rzeczywiście były, ale w roku 2007 tj. w okresie zanim zostałem burmistrzem. To wówczas należało zabiegać o pieniądze na ten cel w ramach programowania na lata 2007-2013. Nie zrobiono tego. Nowy okres programowania przypada na lata 2014-2020, ale z prognoz wynika, że pieniędzy unijnych na tworzenie i rozbudowę bazy turystyczno-rekreacyjnej, tym razem nie będzie. Wytyczono inne priorytety. Musimy zatem radzić sobie sami, wykorzystując własny budżet. Promujemy zatem nasze rodzinne, wielopokoleniowe pikniki - sportowe, profilaktyczne. Poprawiamy wizerunek i estetykę otoczenia zalewu Mrożyczka poprzez usuwanie porastających te tereny przez długie lata chaszcze. Pomysłów na uatrakcyjnienie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej mamy wiele, ale ich realizacja uzależniona jest od możliwości naszego budżetu.

              2014.05.20.


Pytanie: Piszę do Pana 3 raz. Mieszkam przy ul. Limanowskiego od roku 2002 i od 12 lat już słyszę, że ul. Limanowskiego nie została zaplanowana do zrobienia na dany rok. Ciężko mieszka się przy ulicy, gdzie latem nie można otworzyć okna bo kurz „wdziera się” do domu, gdzie jest pełno dziur, a po deszczu kałuża na kałuży. Panie Burmistrzu, czy w  roku 2014 ul. Limanowskiego będzie wreszcie zrobiona?

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, nie po raz pierwszy podkreślę, że zakres inwestycji przewidzianych do realizacji w danym roku budżetowym określa podjęta przez Radę Miejską uchwała budżetowa (z dnia 26.02.2014 r.), a dokładnie jej załącznik inwestycyjny. Informuję, że dokończenia ul. Limanowskiego w nim nie ma.

                      2014.05.20.


Pytanie: Witam, czy zamierzacie zrobić coś by zwiększyć ilość koszy na śmieci w naszym mieście? Chodzi o to, że w miejscach często uczęszczanych jest ich za mało lub kosze są po prostu ZA MAŁE - tak jest to w przypadku plaży głowieńskiej. Uważam, że kosze powinny być tam większe, szersze, a nie takie same jak na ulicach czy grobli... Druga strona jeziora od strony Sikorskiego też ma spory problem, bo tam w ogóle nie ma prawie koszy na śmieci. Wystarczyły by duże kosze takie jak na ulicach tyle, że większe a mniej by było śmieci na plaży... Uważam też, że powinno zrobić się nad jeziorem specjalne ścieżki rowerowe dla rowerzystów - mamy takie ładne tereny, a nie potrafimy ich wykorzystać...druga strona jeziora (od Sikorskiego) powinna być lepiej wykorzystana - jakieś ławki nad tamtą stroną i KOSZE lub coś .. Pozdrawiam młode pokolenie Głowna.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, uliczne kosze na śmieci montowane w Głownie rozmiarem nie odbiegają od tych instalowanych w innych miastach. Służby komunalne opróżniają je codziennie.  

W ostatnim czasie w różnych rejonach miasta zamontowaliśmy 10 nowych koszy. W 20 miejscach ustawiliśmy również dodatkowe ławki (przy ul. Rynkowskiego – koło cmentarza, przy ścieżce rowerowej nad zalewem Mrożyczka (wzdłuż drogi krajowej nr 14) oraz na ul. Kopernika na odcinku pomiędzy ZSnr 1 im. Cebertowicza a MOK. W najbliższym czasie planujemy rozstawienie kolejnych 15 koszy. Ich lokalizacja zostanie określona po uprzednim rozeznaniu potrzeb w tym zakresie. Potencjalnie będą to rejony Zabrzeźni oraz sąsiedztwo Szkoły Podstawowej nr 1.

Jeśli chodzi o plażę nad Mrożyczką, to w sezonie letnim – bo wtedy jest największe w tym zakresie zapotrzebowanie – pojawią się tu dodatkowe worki na śmieci umieszczone na metalowych obręczach.

Co do ścieżek rowerowych, to pragnę zauważyć, że rekreacja rowerowa nie jest wynalazkiem naszych czasów i zjawiskiem uzależnionym od istnienia ścieżki rowerowej. Turystyka rowerowa cieszyła się wielkim powodzeniem także wtedy, gdy o betonowych ścieżkach rowerowych nikt nawet nie myślał. Betonowe ścieżki rowerowe w miastach są przede wszystkim dogodnym i szybkim szlakiem komunikacyjnym ułatwiającym rowerzystom poruszanie się po mieście. Rekreacyjnie na rowerze można jeździć również po drogach gruntowych i duktach leśnych. Pomysły na wykorzystanie terenów rekreacyjnych wokół zalewu są, ale ich realizacja wymaga czasu i pieniędzy.

                      2014.04.29.


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, czy krzyż stojący przy aptece na Zgierskiej w miejscu tragicznej skądinąd śmierci stoi tam legalnie? Dużo osób ma co do tego wątpliwości. Od czczenia pamięci jest cmentarz, krzyże i znicze w przestrzeni publicznej to już raczej nadużycie.

Odpowiedź: Szanowna Pani, metalowy krzyż zlokalizowany w pasie drogowym przy ul. Zgierskiej ustawiony został bez zgody Urzędu Miejskiego w Głownie i w związku z tym prowadzone jest postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, kto go tam ustawił. Podjęcie jakichkolwiek kroków w tej sprawie wymaga bowiem najpierw ustalenia, kto krzyż ten w tym miejscu ustawił. Co też próbujemy aktualnie uczynić. Postępowanie to wymaga czasu i spełnienia procedur. W ostatecznej sytuacji Urząd Miejski poda do publicznej wiadomości wezwanie do zdemontowania tego krzyża. Chcielibyśmy tę sytuację rozwiązać w sposób najbardziej  stosowny, a to wymaga niestandardowych działań.

                      2014.04.29.


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, czy mogę w dowolnym miejscu naszego miasta (poza ogrodzeniem targowiska) handlować z samochodu lub straganu bez konieczności wnoszenia opłat?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, zakładam, że  po pierwsze dysponuje Pan stosownym zezwoleniem na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej. Co do handlu na terenie miasta bez konieczności wnoszenia opłat, to prawnie nie jest to dopuszczalne. Poza targowiskiem miejskim, którym administruje Miejski Zakład Komunalny, handel uliczny/obwoźny prowadzony jest m.in. w rejonie osiedla Swoboda, osiedla Sikorskiego i osiedla Kopernika. Każde z tych miejsc ma swego właściciela lub zarządcę, który pobiera opłaty. I tak, rejon osiedla Kopernika, który jest terenem miejskim obsługuje MZK, zaś rejon osiedli Sikorskiego i Swoboda – Spółdzielnia Mieszkaniowa. Zajęcie fragmentu pasa drogowego pod handel także wiąże się z koniecznością dokonania stosownych opłat u zarządcy drogi.

                      2014.04.04.


Pytanie: Chciałbym się dowiedzieć, czy powstanie Centrum Mroga na dawnym WZMot, bo były kiedyś takie plany. Czy coś z związku z tym coś dalej pójdzie?

 

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, rzeczywiście plany wybudowania takiego centrum przedstawił swego czasu prywatny inwestor. Donosiły o tym nawet media ogólnopolskie. Obecne zamierzenia prywatnego inwestora w zakresie realizacji tego pomysłu, nie są znane. Przypomnę, że jeśli teren ma swojego właściciela, a ten jest osobą prywatną, to właściciel może podejmować na nim wszelkie działania zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

                      2014.04.04.


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, moje pytanie dotyczy budynku znajdującego się przy ulicy Młynarskiej, w którym swoją siedzibę mają członkowie polskiego związku rybackiego. Czy należy on do władz miasta czy do osoby prywatnej? Bardzo proszę o udzielenie informacji dotyczących wyżej wymienionego obiektu.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, budynek ten jest własnością miasta, jednak do żadnych celów ogólnomiejskich nie jest nam potrzebny. Jak wszyscy wiedzą, dochodziło tam do częstej zmiany dzierżawców. Były tam sklepy, bary, restauracja. Stan budynku jest nie najlepszy. Wymaga on kapitalnego remontu i należałoby zainwestować w to pieniądze miejskie. Wobec takiego stanu rzeczy zaproponowałem - a Rada Miejska w Głownie wyraziła na to zgodę - jego sprzedaż w drodze przetargu. Obecnie trwają procedury, których efektem będzie ogłoszenie przetargu. Ogłoszenia o przetargu należy spodziewać się po 20 marca, zaś samego przetargu – pod koniec kwietnia 2014 r. Cena wywoławcza ustalona została na 250 tys. zł brutto.

Co się zaś tyczy siedziby PZW, to Zarząd PZW otrzyma w tym zakresie propozycję nowej lokalizacji swej siedziby. Dziękuję za pytanie i pozdrawiam

                      2014.03.11.


Pytanie: Kiedy zostanie wykostkowana ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego? Jest to najgorsza ulica jaka może być na Zabrzeźni.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, zanim ulica zostanie „wykostkowana”, najpierw trzeba posiadać projekt drogowy i mieć zapewnione w budżecie środki finansowe na realizację takiej inwestycji.  Projektu drogowego na budowę ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nie posiadamy. W tym roku – już niedługo – ogłosimy przetarg na budowę ul. Prawej i po jego rozstrzygnięciu rozpocznie się ta inwestycja. Pragnę jednocześnie przypomnieć, że wybrano ją do realizacji w pierwszej kolejności, albowiem wielu mieszkańców (i to nie tylko ul. Prawej) wskazywało, że jest to ulica w najgorszym stanie na Zabrzeźni.  

                      2014.03.11.

Pytanie: Panie Burmistrzu, niniejszym przytaczając częściowo korespondencję między nami, dotyczącą ulicy Świerkowej, proszę o informację czy znana jest już przybiżona data realizacji kanalizacji, na którą razem z Panem, zgodnie z Pana informacją (...), w 2014 roku liczymy. Niestety nie mogę dotrzeć do planów inwestycyjnych MZWiK na rok 2014. Jednocześnie proszę o informację, jak odniosła się Rada Miejska do Pana propozycji realizacji zadania obejmującego uzupełnienie oświetlenia w różnych częściach miasta (proszę uwierzyć, że jest to bardzo uciążliwy brak jak na XXIw. oraz jak już zwracałem uwagę poruszanie się po ulicy w godz wieczornych nie jest zbyt bezpieczne - bez względu na to, ile osób z tej ulicy korzysta - a proszę mi uwierzyć nie jest to ulica uczęszczana tylko przez mieszkańców).

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, sprawę kanalizacji przekazałem do MZWiK w celu rozeznania możliwości umieszczenia jej wśród zadań własnych tego zakładu na 2014 r. W odpowiedzi - oprócz przedstawienia koniecznych do realizacji zadań - MZWiK zaproponował wykonanie dodatkowo prac na jednej spośród trzech zaproponowanych lokalizacji - ul. Moczydła (od Lewej do Południowej) lub ul. Świerkowej lub ul. Złotej. Kwestię tą przedstawiłem radnym Rady Miejskiej w Głownie i na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 12.11.2013 r. przegłosowana została konieczność zajęcia się w pierwszej kolejności ul. Złotą.

Braki w oświetleniu to problem wielu ulic w Głownie i oprócz Pańskiego napłynęło jeszcze kilka wniosków z innych terenów miasta. Ostateczna lista inwestycji na 2014 r. miała zostać ustalona (do czego się zobowiązałem) we współpracy z radnymi. Takie rozmowy przeprowadzaliśmy w ostatnich dniach. Był to na prawdę dla nas wszystkich bardzo trudny wybór. Ustalenia obejmują inwestycje wykonywane w pierwszej kolejności czego efektem jest podjęta jednomyślnie uchwała na sesji w dniu 26 lutego 2014 r. (więcej na ten temat)

   2014.02.28. 


Pytanie: Chciałbym się dowiedzieć, kiedy będzie uprzątnięte to gruzowisko kamieni, piachów i tego co zalega na placu ulic Wyspiańskiego i Żeromskiego? Kiedyś to był bardzo ładny plac przy lesie a teraz jest gruzowisko. Zastanawiam się kto tak zadecydował że zniszczył i zaśmiecił cały teren tego pięknego krajobrazu. Została też zagrodzona droga do lasu i nie ma jak wyjść z lasu. Dodatkowo samochody ciężarowe jeździły to uszkodziły krawężniki i asfalt. Zwracam się z gorącym apelem do Pana jako głównego rządzącego Naszym Miastem o interwencję w tej sprawie. Bardzo proszę o odpowiedz w tej sprawie. Powinno się dawać przykład ludziom że w jakiś sposób można działać w takich sprawach.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, mam nadzieję, że sprawa zbliża się do pozytywnego rozwiązania. W ciągu najbliższych tygodni z terenu, o którym Pan pisze wywożony będzie składowany tam gruz i ziemia. Mam nadzieję, że uda się wywieźć jak najwięcej tego zalegającego materiału, choć – o czym pisałem już wcześniej – nie jest łatwo znaleźć miejsce na jego złożenie. Naszym celem jest wywiezienie całości. Pozdrawiam i dziękuję za pytanie.

   2014.02.21. 


Pytanie: Chciałbym się dowiedzieć, jak i większość mieszkańców ulicy Spacerowej. Kiedy zostanie ona utwardzona. Samo wyrównanie nie pomaga na długo, a na wiosnę po roztopach nie da się jechać autem, nie mówiąc już o chodzeniu pieszo.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, w podobnej do Pana sytuacji znajdują się mieszkańcy wszystkich nieruchomości usytuowanych przy ulicach gruntowych, a na terenie Głowna mamy ich jeszcze ponad 30 km. Na utwardzenie ich wszystkich nas nie stać, bo zły stan nawierzchni dróg gruntowych to niestety nie jedyny problem, z jakim musimy sobie w Głownie radzić. Różne potrzeby inwestycyjne zgłoszone na rok 2014 sięgnęły astronomicznej kwoty ponad 56 mln zł.

Z pewnością w pierwszej kolejności należy spodziewać się budowy nowych nawierzchni ulic, które dysponują już infrastrukturą podziemną w postaci wodociągu i kanalizacji oraz dokumentacją projektową budowy nowej nawierzchni. Ul. Spacerowa takiej dokumentacji na razie nie posiada.

Zdaję sobie sprawę z tego, że równanie ulic gruntowych równiarką, jak również i ich utwardzanie tłuczniem to rozwiązania, które docelowo nie rozwiązują problemu, ale póki co to jedyny sposób na poprawę ich stanu – choćby na jakiś czas. Dziękuję za pytanie i pozdrawiam.

   2014.02.07. 


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, w związku z planami budowy w najbliższym czasie domu jednorodzinnego na terenie Głowna mam następujące pytania.

Głowno od 2004 roku posiada obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) w którym dopuszcza się odprowadzanie ścieków jedynie do zbiorników bezodpływowych (szamb), nie wspominając nic nt. możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Jednocześnie w roku 2012 Rada Miejska przyjęła uchwałę dotyczącą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w której występuje następujący zapis: „dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych bądź przydomowych oczyszczalni ścieków
(z uwzględnieniem lokalnych warunków posadowienia i wysokości wód gruntowych)". A więc niejako dopuszcza się teoretyczną możliwość wybudowania tychże oczyszczalni.

Budowa takiej instalacji wymaga jednak zgłoszenia budowlanego do Starostwa, gdzie m.in. weryfikowane jest ono na zgodność z MPZP, co w praktyce oznacza, że zgoda nie zostanie nigdy udzielona. Zapis Studium Uwarunkowań pozostaje martwym do czasu aktualizacji MPZP (o ile wtedy będzie tam wprowadzony).

W związku z powyższym, chciałbym zapytać:

1. Czy i kiedy planowana jest aktualizacja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego? (są miejscowości gdzie takie aktualizacje są nawet 2-3 razy w trakcie kadencji Rady Miejskiej)

2. Czy w zaktualizowanym MPZP znajdzie się zapis dopuszczający budowę nowoczesnych, ekologicznych i przez wiele gmin dofinansowywanych rozwiązań jakimi są przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków? (Dodam, że gdybym miał tylko taką możliwość, to chętnie podłączyłbym się do kanalizacji miejskiej. Niestety zgodnie z pismem z MZWiK jest to niemożliwe w tej chwili ani nie jest nawet planowane w przyszłości)

3. Czy w przypadku jeśli w okresie najbliższego roku nie jest planowana aktualizacja MPZP, to czy istnieje u nas w Głownie możliwość uzyskania tzw. "odstępstwa od MPZP" w powyższym zakresie i wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków?

Myślę, że powyższe pytania są bardzo istotne z punktu widzenia ochrony naszego otoczenia. Umożliwienie budowy oczyszczalni ścieków z pewnością ograniczyłoby także nielegalne wypompowywanie szamb przez mieszkańców.

 

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, obecny stan prawny, który uniemożliwia korzystanie – z niewątpliwie uzasadnionego w wielu przypadkach – rozwiązania, jakim jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – jest niestety pokłosiem nie przemyślenia i wprowadzenia sztywnych uregulowań przed 10 laty. Zgadzam się z Panem, że przydomowe oczyszczalnie mogłyby być alternatywnym dla tradycyjnej sieci kanalizacyjnej rozwiązaniem w przypadku tych rejonów miasta, w których zabudowa jest rozproszona, działki są duże, a linia zabudowy znacznie oddalona od ulicy, w której potencjalnie można poprowadzić kanał główny kanalizacji sanitarnej. Byłoby to zapewne rozwiązanie tańsze zarówno z punktu widzenia mieszkańca/inwestora, jak i Gminy Miasta Głowno.

W związku z uchwaleniem w 2012 roku zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna, zamierzamy zmieniać zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dostosowując je do aktualnego Studium. Chcemy to czynić bez zbędnej zwłoki, sukcesywnie i na miarę możliwości finansowych. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem wydaje się dokonywanie takich zmian co roku dla kolejnych części miasta. Przy okazji takich zmian – oczywiście tam, gdzie będzie to ekonomicznie uzasadnione – będziemy również uwzględniać zapisy o możliwości realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Od końca 2013 r. prowadzone są już prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Górnej, Sowińskiego, Ostrołęckiej i drogi krajowej nr 14. W lutym 2014 r. zamierzam przedstawić Radzie Miejskiej kolejną uchwałę o rozpoczęciu prac nad zmianą planu zagospodarowania terenów od rzeki Mrogi w rejonie ulic Zgierskiej, Łowickiej, Placu Wolności, ul. Strażackiej, Młynarskiej, Wąskiej oraz terenów przyległych do zalewu Mrożyczka.

Proszę zwrócić uwagę, że procedura zmiany m.p.z.p. trwa nie krócej niż około roku. Dlatego też, jeśli w innych miejscowościach zdarza się – jak Pan pisze – zmiana 2-3 w trakcie kadencji, to też dotyczy to kolejnych, różnych terenów, a nie tego samego (co samo w sobie byłoby kuriozalne).

Z przykrością muszę poinformować, że w obecnym stanie prawnym nasza gmina nie ma możliwości wydania wskazanych przez Pana tzw. „odstępstw od m.p.z.p”. W obowiązującej uchwale niestety, za odstępstwo bowiem uznaje się tylko szambo. Tylko taką okoliczność w niej wpisano. Dziękuję za pytania i pozdrawiam.

2014.01.27.


Pytanie: Czy Pan jako Burmistrz miasta może pomóc Człowiekowi w potrzebie? Wyjaśnię o co chodzi. Niedaleko Pana (adres do wiadomości Burmistrza - przyp. Urząd Miejski) mieszka Pan, który nie ma środków do życia. Nie ma pieniędzy na opał, a temperatura jest ujemna. Jest to człowiek z lekkim upośledzeniem i po prostu sobie nie radzi. Ja i moja rodzina pomagamy jak możemy, ale tylko posiłkami. Potrzebny jest pilnie jakiś opał dla tego Pana, bo boję się że może dojść do tragedii.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, Pan, o którym Pani pisze jest objęty pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie. Jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Obecnie nie pracuje. W grudniu 2013 r. otrzymał z MOPS zasiłek celowy na dofinansowanie opału i żywności w wysokości 350 zł. W styczniu 2014 r. otrzymał zasiłek celowy rzeczowy na zakup i transport opału w wysokości 390 zł, zasiłek celowy na posiłek w wysokości 100 zł oraz zasiłek okresowy I-III 2014 r. w wysokości 271 zł. Dodatkowo Pan ten korzysta ze stołowki przy parafii sw. Jakuba, której funkcjonowanie dotowane jest z budżetu Gminy Miasta Głowno.

2014.01.22.


Pytanie: Panie Burmistrzu, czy może Pan spowodować ustawienie pojemnika na śmieci na skraju lasku przy ulicy Sikorskiego (przy wylocie do "fabryczki" na wprost kiosku z lodami). Obecnie lasek jest bardzo zaśmiecony przez amatorów biesiad na łonie natury, którzy nie mają gdzie wyrzucić resztek po uczcie.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, lasek, o którym Pan pisze nie jest miejski, dlatego służbom miejskim nie wolno ustawiać w nim kontenerów na śmieci. Kosz na śmieci, który możemy ustawić w pasie drogowym zostanie ustawiony w sąsiedztwie ścieżki pieszo-rowerowej w tamtym rejonie. Z prośbą o ustawienie większego kontenera na śmieci na skraju lasku powinien się Pan zwrócić do właściciela lasku tj. Nadleśnictwa Grotniki. Miasto nie posiada do tego uprawnień.   

   2014.01.10.


Pytanie: Panie Burmistrzu, zgłaszałem już kiedyś problem mieszkańców ul Targowej dotyczący wypompowywania ścieków kanalizacyjnych na pola, łąki czy do rzeki, ale nikt nie zajął się tą sprawą. Na tej ulicy mieszka moja córka więc wiem jak duży to jest problem. Na niektórych posesjach np. przy nr (numer posesji do wiadomości burmistrza),  gdzie ludzie tam mieszkający od niedawna... zrobili sobie szambo ze studni, zatruwając okoliczną wodę...ścieki również wypuszczają nad rzekę. Takich mieszkańców przy ul. Targowej jest wielu, ale miasto nic z tym nie robi. Kanalizacja już jest, ale niewielu zamierza się do niej podłączyć. Jak rozwiązać tą sprawę...gdzie mogę zgłosić ten problem? co robić?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, na wstępie chciałbym podkreślić, że problem niezgodnego z prawem postępowania mieszkańców z odpadami płynnymi nie dotyczy wyłącznie ul. Targowej, ale także innych rejonów miasta i nie jest to problem nowy, ale sięgający minionych już kadencji. Dlaczego nic w tym temacie – jak twierdzi Pan - nie zrobiono? Nie będę tu wypowiadał się za moich poprzedników. Będę mówił wyłącznie za siebie. A fakty są takie, że dopiero w tej kadencji - w celu przeciwdziałania takim właśnie niezgodnym z prawem praktykom – sporządzona została ewidencja zbiorników bezodpływowych (mówiąc wprost – szamb) na terenie miasta Głowna. Wcześniej takiego dokumentu nie było.

Obecnie są przeprowadzane kontrole w innych częściach miasta np. przy ul. Dworskiej, Żwirki i Cichej, a w najbliższym czasie zostanie również przeprowadzona kompleksowa kontrola dotycząca sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z posesji położonych przy ul. Targowej. Kontrole te mają na celu sprawdzenie, czy właściciele posesji wywiązują się z obowiązków nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), a w szczególności czy gromadzą nieczystości ciekłe w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i czy pozbywają się ich w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Właściciele mają obowiązek udokumentowania wykonywania usług pozbywania się ww. nieczystości poprzez okazanie umowy zawartej z uprawnionym przedsiębiorcą lub gminną jednostką organizacyjną i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Efektem tych kontroli - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - może być decyzja o przeprowadzeniu przymusowego wywozu zastępczego, którego kosztami obciążony zostanie właściciel posesji, bądź też decyzja nakazująca przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej – jeśli sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w ulicy, albo - w przypadku podejrzenia nieszczelności zbiornika - przekazanie sprawy Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Zgierzu.

Jeśli zaś dysponuje Pan konkretną wiedzą i dowodami łamania prawa w w/w zakresie może, a nawet powinien Pan skierować sprawę do odpowiednich organów ścigania – na policję, do prokuratury, czy do Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dziękuję za pytanie i pozdrawiam, aczkolwiek wyrażam ubolewanie nad tym, że jest Pan kolejna osobą, która podała fikcyjne personalia i adres.

   2014.01.10.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Zmiana organizacji pracy