GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 23 września 2020

Wyszukiwanie

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2020»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Głowna dotyczące II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanych części nieruchomości gruntowych położonych w Głownie przy ul.Młynarskiej 8.

 

Burmistrza Głowna ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Głowno, położonych w Głownie przy ul.Młynarskiej 8, obejmujących w obrębie ewidencyjnym G-11 działki nrnr: 15/26 i  i 46/5 o łącznej powierzchni 716m2. Przeprowadzony w dniu 29 kwietnia 2014r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych części nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

Część nieruchomości gruntowej, uregulowana w księdze wieczystej nr: LD1G/00015769/4 stanowiąca w obrębie ewidencyjnym G-11 działkę nr 46/5 o pow. 562m2, zabudowana
jest parterowym pawilonem handlowym o konstrukcji murowanej, częściowo podpiwniczonym o ogólnej powierzchni użytkowej 256,60m2 (w tym pow. użyt. piwnicy: 54,50m2), wybudowanym w 1974r. Budynek posiada przyłącza do sieci energetycznej i miejskiej sieci wodociągowej. Dla budynku nie została ustalona w formie świadectwa jego charakterystyka energetyczna - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.). Brak jest przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Młynarskiej, jak również brak jest lokalnego zbiornika ścieków na obszarze przedmiotowej nieruchomości (zbiornik zlokalizowany jest poza obszarem nieruchomości i nie podlega sprzedaży).

Część nieruchomości gruntowej stanowiąca  w obrębie ewidencyjnym G-11 działkę nr 15/26
o pow. 154m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1G/00015769/4, zabudowana jest parkingiemo nawierzchni betonowej i jest funkcjonalnie związana z częścią nieruchomości (działką nr 46/5) zabudowaną budynkiem pawilonu handlowego (stanowi grunt niezbędny do prawidłowego korzystania z tego budynku).

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Zgierskiej, Łowickiej, Placu Wolności, Strażackiej, Młynarskiej, Dworskiej i terenów zalewu do rzeki Mrogi (zatwierdzonym Uchwałą Nr 267/XXIX/2001 Rady Miasta w Głowna z dnia 29 listopada 2001r. (Dz. Urz. Wojew. Łódz. z d. 11 lutego 2002r. Nr 35, poz.979), przedmiotowe części nieruchomości przeznaczone są: w części pod zabudowę o funkcji handlu z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (na planszy planu teren oznaczony symbolem: 1 UH) oraz  w części pod usługi komunikacyjne w formie parkingu miejskiego, ogólnodostępnego z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (na planszy planu teren oznaczony symbolem: 2 KS).

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 czerwca 2014r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul.Dworskiej 4 (siedziba USC).

Łączna cena wywoławcza wyżej wymienionych części zabudowanych nieruchomości gruntowych wynosi 250.000,00zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) „netto” (bez podatku VAT). Sprzedaż tych nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.).

Wadium wynosi 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).

Wadium (wnoszone w pieniądzu) należy wpłacać w terminie do dnia 18 czerwca 2014r. (włącznie) przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie w Banku Spółdzielczym  w Zgierzu, nr konta: 30 8783 0004 0025 1011 2000 0004, lub w kasie Urzędu.  Za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe.

Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu, osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości,
obowiązane są do:

 • zapoznania się ze stanem prawnym i stanem technicznym zagospodarowania nieruchomości oraz z „Warunkami przetargu” i złożenia pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze stanem technicznym zagospodarowania nieruchomości w terenieoraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,

–  złożenia pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Gminy Miasta Głowno jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Gminny Miasta Głowno.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć  w Referacie  Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Głownie, ul.Młynarska 15, I piętro, pokój nr 8,9 (tel.: 42 719-11-42) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej).

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
Fax. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

Deklaracja dostępności

 

Dojazd

Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Urząd Miejski w Głownie 2020. Creative Commons - CC BY 3.0
Licznik odwiedzin: 7235

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.