GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 23 czerwca 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Inne | 
 • 2014 | 
 • Komunikat o zagrożeniu upraw roślin | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«czerwiec 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 dzień: 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 dzień: 24 25 dzień: 26 27
28 29 30
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.

Treść strony

Roślina: Śliwa domowa

Województwo: Łódź

Powiat:  Brzeziny  i  Zgierz

Agrofag: Pordzewiacz śliwowy

Roślina: Śliwa domowa

Data publikacji komunikatu: 08.04.2014 r.

Śliwom zagraża pordzewiacz śliwowy.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania pordzewiacza śliwowego należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Samice szpeciela zimują pod pierwszą łuską pąków, między pąkami i w fałdach pąków. W marcu i kwietniu rozpoczynają żerowanie: najpierw na skórce pędów i ukazujących się częściach zielonych, potem na liściach, działkach kielicha oraz na skórce tworzących się związków owoców. W sezonie wegetacyjnym szpeciel ten może dać do 10-11 pokoleń.

Progiem szkodliwości dla pordzewiacza śliwowego jest stwierdzenie występowania:

 • w okresie bezlistnym średnio 10 osobników na 1 pąk lub 20 osobników na 10 cm bieżących pędu
 • w okresie od połowy maja do połowy lipca od 5 do 20 osobników na 1cm2 liścia w próbie 200 liści

Zabiegi wykonuj się w fazie zielonego pąka oraz po kwitnieniu śliwy, zaś przy dużym nasileniu szkodnika przeprowadza się trzeci zabieg najpóźniej do połowy lipca.

Roślina: Czereśnia, wiśnia.

Województwo: Łódź

Powiat:  Brzeziny i pow. Zgierz

Agrofag: Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Roślina: Czereśnia, wiśnia.

Data publikacji komunikatu: 08.04.2014 r.

Sadom czereśniowym i wiśniowym zagraża brunatna zgnilizna drzew pestkowych.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania brunatnej zgnilizny drzew pestkowych należy podjąć
po przeprowadzeniu obserwacji.

Pierwsze objawy choroby to  brunatnienie i zamieranie kwiatów, które pozostają na drzewie nawet przez kilka miesięcy. Na pędach widoczna nekroza kory i gumowate wycieki. W okresie dojrzewania owoce pękają, pojawiają się na nich gnilne plamy i szare, wzniesione utwory- sporodochia. Większość porażonych owoców przed zmumifikowaniem opada na ziemię. Niektóre gnijące owoce zasychając przekształcają się w czarne pofałdowane i zdeformowane mumie, które pozostają na drzewie
do następnego roku.

Profilaktycznie należy wycinać porażone pędy oraz usuwać opadłe i zaschnięte owoce-mumie (stanową one źródło infekcji w kolejnym roku).

Czynnikami zwiększającymi  porażenie jest:

 •  deszczowa i ciepła pogoda .

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się:

 • zabieg wykonać jednorazowo w początkowej fazie kwitnienia
 • przy dużym nasileniu choroby i w sadach odmian bardzo podatnych zabieg powtórzyć
  w okresie pełni kwitnienia.
 • -

Roślina: Jabłoń

Województwo: Łódź

Powiat:  Brzeziny  i  Zgierz

Agrofag: Mączniak jabłoni

Roślina: Jabłoń

Data publikacji komunikatu:  08.04.2014 r.

Jabłoniom zagraża mączniak jabłoni.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka jabłoni należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Dużemu nasileniu choroby sprzyjają niezbyt mroźne zimy oraz następujące po nich ciepłe ale nie upalne lata. Mączniak jabłoni rozwija się intensywnie przy ciepłej i wilgotnej pogodzie.

Mączniak jabłoni poraża pędy, liście, kwiaty i owoce. Patogen zimuje w pąkach w postaci grzybni,
która na wiosnę przerasta na rozwijające się liście i kwiaty (infekcje pierwotne). Tworzące się podczas ciepłej
i suchej pogody zarodniki, przenoszone są z prądami powietrza powodując infekcje wtórne.

W celu ograniczenia źródła infekcji przed kwitnieniem przeprowadza się wycinanie porażonych pędów,
co pozwala na rezygnację z wykonania zabiegów środkami ochrony roślin w tej fazie.

W sadach, w których nie przeprowadza się wycinania porażonych pędów, wskazane jest wykonanie zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin przed kwitnieniem, gdy porażenie pędów przekracza 4%.

Dalsze 4-5 zabiegów po kwitnieniu wykonuje się w odstępach 7-10 dniowych zależnie od warunków atmosferycznych  i stosowanych fungicydów. Zabiegi kontynuuje się w lipcu, jeśli w końcu czerwca porażonych jest 30-40 % pędów. 

 • -

Roślina: Jabłoń

Województwo: Łódź

Powiat:  Brzeziny i pow. Zgierz

Agrofag: Mszyce

Roślina: Jabłoń

Data publikacji komunikatu:  08.04.2014 r.

Na jabłoniach pojawiły się mszyce.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc na jabłoni należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Do najważniejszych gatunków mszyc występujących na jabłoni należą: mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca  jabłoniowo-zbożowa, mszyca jabłoniowa.

Stadium zimującym mszyc są jaja, z których wiosną wylęgają się larwy. Dorosłe mszyce i larwy żerują
na liściach, młodych pędach, pąkach i na owocach wysysając z nich soki. Rozwojowi mszyc sprzyjają ciepła wiosna i lato o małej ilości opadów. W sprzyjających warunkach atmosferycznych dochodzi do ich masowego rozmnażania się (np. mszyca jabłoniowa może dać 10-16 pokoleń w ciągu roku).

Progiem ekonomicznego zagrożenia jest stwierdzenie:

 • w okresie ukazywania się pierwszych liści – 10 pąków zasiedlonych przez mszyce w próbie 200 pąków.
 • w okresie późniejszym (po kwitnieniu):
  •  1 drzewo z koloniami mszyc w próbie 50 drzew (mszyca jabłoniowo-babkowa) oraz
  • 15 pędów z koloniami mszyc w próbie 150 pędów (mszyca jabłoniowa)

Zabiegi zwalczające przeprowadza się po przekroczeniu progów szkodliwości w danym terminie obserwacji, odpowiednio dobierając środki ochrony roślin. Liczebność mszyc na plantacjach ograniczają biedronki, pasożytnicze muchówki z rodziny bzygowatych oraz złotooki, a także chłodna, obfitująca w częste opady deszczu pogoda.

 

Roślina: Jabłoń

Województwo: Łódź

Powiat:  Brzeziny  i  Zgierz

Agrofag: Zwójki liściowe

Roślina: Jabłoń

Data publikacji komunikatu:  08.04.2014 r.

Na jabłoniach stwierdzono występowanie zwójek liściowych.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zwójek liściowych na jabłoniach należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Na jabłoniach możemy spotkać następujące gatunki zwójek: zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka, zwójka bukóweczka, płatówka  pstrocineczka, wydłubka oczateczka, zwójka porzeczkóweczka, zwójka dębóweczka, zwójka rdzaweczka.

Stadium zimującym w zależności od gatunku mogą być jaja lub gąsienice w oprzędach. Gąsienice uszkadzają pąki, owoce, kwiaty, pędy. Zwójki są szkodliwe szczególnie wczesną wiosną, kiedy gąsienice wyżerają pąki, oprzędzają rozwijające się rozetki liści i kwiatów, zjadają liście oraz kwiaty.

Zabiegi zwalczające pokolenia wiosenne wykonuje się w okresie zielonego pąka lub na początku różowego pąka (w zależności od gatunku szkodnika). Sygnałem do wykonania zabiegu jest stwierdzenie 10 i więcej gąsienic w próbie 200 rozet liściowo-kwiatowych. Pokolenia letnie zwalcza się w II połowie czerwca,
w I połowie lipca lub w II połowie lipca w zależności od występujących na danej plantacji gatunków zwójek.
Do ustalenia letnich terminów zwalczania bardzo pomocne są pułapki feromonowe (monitoring lotu motyli). Obserwacje pokoleń letnich przeprowadza się od połowy czerwca do końca sierpnia co 2 tygodnie. Sygnałem do przeprowadzenia zabiegów zwalczających jest stwierdzenie 10-12 pędów zasiedlonych przez gąsienice w próbie 400 pędów.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.